Nordea Global Diversity Engagement Fund

En aktivt förvaltad fond som investerar i bolag över hela världen som aktivt arbetar med, eller som har god potential till utveckling inom, jämställdhetsfrågor och frågor för mångfald och som har attraktiv värdering på marknaden.

Kriterierna för att ett bolag ska kunna komma med i fonden är; 

  • En högre andel kvinnor i styrelse eller ledning (minst en tredjedel kvinnor eller män).
  • Har en transparent rapportering kring könsfördelning i bolagen. 
  • Att bolagen aktivt arbetar för t.ex. lika lön och goda arbetsvillkor för alla oavsett exempelvis etniskt bakgrund eller religion.
  • Att bolagen har en attraktiv värdering, förmåga att skapa goda vinster och marginaler. 
  • Att bolagen har ett godkänt hållbarhetsbetyg.

Fonden arbetar dessutom aktivt med att hjälpa bolagen i fonden att blir bättre på dessa frågor - även kallat "engagement".

Till grund för investeringsbesluten ligger bland annat Nordeas egen hållbarhetsanalys som vårt team för ansvarsfulla investeringar gör men också en mer djupgående analys med fokus på jämställdhet, mångfald och finansiella resultat av fondens förvaltare. 

Läs mer om fonden på vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Nordea Global Diversity Engagement förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Jämställdhet är ett av FN:n globala mål (Agenda 2030)

Att uppnå jämställdhet mellan könen är ett av FN:s globala mål för ett mer jämställt och rättvist samhälle (Agenda 2030). Globalt sett är kvinnorna fortfarande dock starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden och bland företagens chefer. Bland företagen på den globala marknaden kvalificerar sig 14 procent av bolagen för fonden. 

Fakta om fonden

  • Årlig avgift: 1,74 %
  • Förvaltande bolag: Nordea Investment Funds S.A. 
  • Mer information om utveckling och annan fondfakta finns på nordea.se/fondinfo

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.