Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Jämställt sparande

Vill du spara i bolag som har en bättre fördelning mellan män och kvinnor i ledningsgrupper och styrelser?

Nordea Jämställdhetsfond

En aktivt förvaltad fond som investerar i cirka 100 bolag över hela världen som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor och som har attraktiv värdering på marknaden.

Kriterierna för att ett bolag ska kunna komma med i fonden är; 

  • En högre andel kvinnor i styrelse eller ledning (minst en tredjedel kvinnor eller män).
  • Att bolagen aktivt arbetar för t.ex. lika lön, goda arbetsvillkor och mentorskap.
  • Har en transparent rapportering kring könsfördelning i bolagen. 
  • Att bolagen har en attraktiv värdering, förmåga att skapa goda vinster och marginaler. 
  • Att bolagen har ett godkänt hållbarhetsbetyg.

Till grund för investeringsbesluten ligger bland annat Nordeas egen hållbarhetsanalys som vårt team för ansvarsfulla investeringar gör men också en mer djupgående analys med fokus på jämställdhet och finansiella resultat av fondens förvaltare. 

Läs mer om fonden på vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Nordea Jämställdhetsfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. och fondens legala namn är Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund, andelsklass BP-SEK. 

Studier har visat att jämställda bolag är mer stabila 

Analyser visar att det finns ett samband mellan företagens könsfördelning och ekonomiska resultat. En undersökning av Nordea från 2018 som publicerades i Nordea On Your MindÖppnas i nytt fönster, visar bland annat att företag med en mer könsjämställd ledning har 40 procent lägre volatilitet på avkastning på sysselsatt kapital, det vill säga att avkastningen varit mer stabil. Företagen i studien som hade mer könsjämställda bolagsstyrelser hade märkbart lägre volatilitet i avkastning, även om resultaten var mest slående på koncernledningsnivå.

Exempel på bolag som är innehav i fonden

Kosmetikbolaget L’oréal 

L'Oréal har varit ledande inom jämställdhet under flera år, rankat högt av bland annat Bloomberg, med hög representation av både kvinnor och män i ledningsgrupp och styrelse. 

De har skapat bra möjligheter för karriärutveckling för både kvinnor och män.   

Hotellkedjan Marriott

Stark exponering och engagemang för jämställdhetsfrågor. 

Har länge arbetat med jämställdhetsfrågor och lanserade ett ledarskapsprogram för kvinnor redan för 20 år sedan.

Jämställdhet är ett av FN:n globala mål (Agenda 2030)

Att uppnå jämställdhet mellan könen är ett av FN:s globala mål för ett mer jämställt och rättvist samhälle (Agenda 2030). Globalt sett är kvinnorna fortfarande dock starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden och bland företagens chefer. Bland företagen på den globala marknaden kvalificerar sig 14 procent av bolagen för fonden. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Nordea Jämställdhetsfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. och fondens legala namn är Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund.