Bolån

Ett bolån passar dig som vill köpa nytt boende eller fritidshus, renovera eller flytta dina bolån från annan bank till oss. Letar du efter en bostad börjar du med att ansöka om ett lånelöfte. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig. För bästa användarupplevelsen rekommenderar vi dig att ansöka om bolån via en dator eller en surfplatta.

Om Bolån Mer fakta Våra räntealternativ Priser och villkor Om Bolån

Om Bolån

Det är mycket att tänka på när du lånar till din bostad. Här hittar du information om våra bolån, hur du kan kombinera olika räntor, olika risknivåer och vad det betyder att amortera.

Letar du efter en bostad börjar du med att ansöka om ett Lånelöfte. Ansök om Bolån när du hittat din bostad, vill flytta dina bolån från annan bank till oss eller utöka dina lån för att till exempel renovera.

När du vill låna börjar vi alltid med att göra en kalkyl där vi räknar på din boendekostnad så att du ser att du klarar att betala lånet och även har pengar över till annat.

Dina fördelar:

 • Passar lika bra för bostadsköp som renovering.
 • Låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.
 • Kombinera rörlig ränta, bunden ränta och Räntetak så kan du påverka risken på ditt bolån.
Mer fakta

Mer fakta om Bolån

Ett bolån har din bostad som säkerhet och kan tecknas för både villa, bostadsrätt och fritidshus. Det är marknadsvärdet på den fastighet eller bostadsrätt du har som säkerhet som avgör hur ditt låneupplägg kommer att se ut, tillsammans med din ekonomiska situation. Marknadsvärdet är ofta detsamma som köpeskillingen. Nordea gör alltid en värdering av bostaden.

Kreditbeslut

Innan kredit beviljas gör banken en kreditprövning. Kreditprövningen innebär att banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation. Bedömningen görs enligt Nordeas fastställda kriterier.

Låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde

När du tar ett bolån kan du som mest låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. De återstående 15 procenten av marknadsvärdet ska du själv betala med hjälp av sparkapital och/eller vinst från tidigare bostadsförsäljning.

Ett bolån kan som lägst uppgå till 100.000 kronor. 

Bolån

Bolånet kan ha en återbetalningstid på 5 - 50 år. Eftersom återbetalningstiden påverkar hushållets ekonomi bestämmer du tillsammans med rådgivaren vilken återbetalningstid som passar din livssituation och framtida planer bäst.

Amortering (Betala tillbaka)

Amortering är som ett långsiktigt sparande, allt eftersom skulden minskar sjunker din räntekostnad och din ekonomi blir inte lika känslig för stigande räntor. En lägre skuld ger också större trygghet om bostadspriserna skulle falla eller om din ekonomiska situation skulle försämras. Det skapar även utrymme för att kunna ta nya lån för till exempel renovering av bostaden.

Sedan en tid tillbaka finns det ett amorteringskrav. Amorteringskravet bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån. Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande fastighetens värde samt hushållets inkomst.

 • Bolån över 70 procent av bostadens värde ska du amortera med 2 procent av den totala skulden per år.
 • Bolån mellan 50 - 70 procent av bostadens värde ska du amortera med 1 procent av den totala skulden per år.
 • Bolån under 50 procents belåning av bostadens värde behöver inte alltid amorteras.

I de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst (totala inkomst före skatt) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet. Då inkluderas även bolån under 50 procents belåning av bostadens värde.

Om du skulle utöka ditt bolån för att till exempel renovera kan du istället välja alternativregeln, som innebär att det nya bolånet amorteras med 10 procent per år.

Extraamortering (extra avbetalning) 

Om du vill kan du göra en så kallad extraamortering för att minska skulden på ditt lån.

3 månaders bunden ränta

Har du ett bolån med cirka 3 månaders bunden ränta* (vårt rörliga räntealternativ) kan du extraamortera när som helst under lånets löptid och helt utan extra kostnad.

* Alla räntebindningstider som Nordea Hypotek erbjuder är cirkatider. Räntebindningstidens slutliga längd styrs av längden på Nordea Hypoteks upplåning. En 3 månaders bunden ränta innebär att räntan ändras ungefär var tredje månad.

Bunden ränta eller Räntetak

Har du ett bolån med bunden ränta eller Räntetak kan du också extraamortera på lånet.

Om du gör extraamorteringen i samband med att räntebindningstiden på lånet löper ut är det kostnadsfritt. Väljer du att extraamortera vid någon annan tidpunkt under lånets löptid kan du behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning.

Räntebindningstid

När du tar ett bolån hos oss väljer du hur länge du vill binda räntan på ditt bolån.

 Vi erbjuder följande räntebindningstider:

 • 3-månaders bunden ränta* (vårt rörliga räntealternativ).
 • Bunden ränta i 1 - 5 eller 8 år*.

 Genom att kombinera olika räntebindningstider på dina bolån undviker du att ha förfall på dina lån vid samma tidpunkt. Ett alternativ till att binda räntan är att välja ett Räntetak på 2 eller 5 år.

Under Aktuella räntor ser du de aktuella bolåneräntorna för respektive bindningstid. 

* Alla räntebindningstider är cirkatider. Räntebindningstidens slutliga längd styrs av längden på Nordea Hypoteks upplåning. En 3 månaders bunden ränta innebär att räntan ändras ungefär var tredje månad.

Ändring av räntebindningstid (villkorsändring)

Om du har en 3-månaders bunden ränta på ditt Bolån så förlängs lånet automatiskt med en ny 3-månadersperiod till den aktuella räntesatsen samma dag som räntebindningstiden löper ut.

Har du en bunden ränta i 1 - 5 eller 8 år får du ett meddelande 2 månader före räntebindningstiden löper ut att det är dags att välja en ny räntebindningstid. Du som har Internetbanken kan själv välja räntebindningstid i Internetbanken. Du som inte har Internetbanken får ett svarskort som ska fyllas i och skickas in till banken. Du kan även ringa oss på 0771-22 44 88 vardagar mellan klockan 9.00 och 18.00 för att välja ny räntebindningstid. Om vi inte fått något svar får du med automatik 3 månaders bunden ränta på villkorsändringsdagen.

Om du önskar att ändra räntebindningstiden under en löpande bindningstid kan du behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning. Har du en 3-månaders bunden ränta kan du när du vill under den löpande 3-månadersperioden välja en annan räntebindningstid. Kontakta oss via telefon eller besök ett kontor om du vill ändra räntebindningstid eller om du har några frågor.

Ränteskillnadsersättning

När du har ett bolån med bunden ränta kan du kostnadsfritt betala tillbaka delar av eller hela lånebeloppet i samband med din ordinarie villkorsändring. Det vill säga när räntebindningstiden på lånet löper ut. 

Vill du istället betala tillbaka ett belopp eller hela lånet vid ett annat tillfälle kan du behöva betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen ska täcka den förlust som kan uppstå för banken mellan tidpunkten då lånet löses och tidpunkten då räntebindningstiden går ut. 

Beräkning av ränteskillnadsersättning

Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentkreditlagen ligger till grund för hur ränteskillnadsersättningen beräknas.

BankföreningenÖppnas i nytt fönster har gett ut ett faktablad om ränteskillnadsersättning med information om hur ränteskillnadsersättningen beräknas för lån utbetalda eller villkorsändrade före respektive från och med den 1 juli 2014.  

Konsumenternas (vägledning om bank och försäkring)Öppnas i nytt fönster  finns en kalkyl som du kan använda för att få ett ungefärligt resultat av vad det skulle kosta att lösa ditt lån i förtid.

För en exakt beräkning tar du kontakt med ditt bankkontor. Vid beräkning av ränteskillnadsersättning tas då även hänsyn till:

 • Lånets amorteringsplan
 • Antal förfallodagar
 • Exakt antal dagar till villkorsändringsdagen 
 • Ersättningen nuvärdesberäknas. 

Detta kan ge en annan summa än den du får vid en överslagsberäkning i kalkylen ovan.

Våra räntealternativ

Välj räntealternativ för ditt bolån

Många väljer att dela upp sitt bolån i flera delar. Fördelen med det är att du kan välja olika typer av räntebindningar för de olika delarna. Det ger dig en större flexibilitet. Du kan välja rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak. Beroende på din ekonomi och vad du känner dig trygg med kan olika kombinationer passa bra. Testa vilket eller vilka räntealternativ som passar dig i vår Boränteväljare eller prata gärna med oss så hjälper vi till.

 • Rörlig ränta
  Den rörligaste räntan är 3 månaders bunden ränta. Den kan ändras var tredje månad. När räntan stiger ökar din lånekostnad, och när den faller minskar kostnaden.

 • Bunden ränta
  Om du väljer bunden ränta har du samma lånekostnad varje månad. Även om marknadsräntorna ändras kommer din ränta vara samma under hela bindningstiden.

 • Räntetak
  När du väljer räntetak har du den rörliga räntans fördelar, samtidigt som du har den bundna räntans trygghet. Det innebär att din lånekostnad minskar när räntan faller, samtidigt som det finns ett tak för hur hög kostnaden kan bli när räntan stiger. Du betalar en avgift varje månad som inkluderas i räntekostnaden. Läs mer om Räntetak.

Du hittar våra räntebindningstider under Aktuella räntor.

Vårt bolån på tre sätt

 Hur ser ränteläget ut idag? Hur ser prognosen ut för de kommande åren? Hur ser din ekonomiska situation ut? De här frågorna har betydelse när du väljer ränta på ditt bolån. Vi kallar det räntebindningstid och det innebär att du väljer vilken ränta du vill ha på ditt lån under en bestämd period.

Här beskriver vi våra tre alternativ, som du kan välja mellan eller kombinera.

Rörlig ränta (3-månaders ränta)

Våra 3 bolån - Rörlig ränta +/- 159x303När du väljer rörlig ränta kopplas kostnaden till utvecklingen på 3-månadersräntan. När räntan stiger ökar din lånekostnad, och när den faller minskar kostnaden. Har du valt rörlig ränta kan du när som helst kontakta oss för att byta till bunden ränta eller räntetak. Du når oss på: 0771 – 22 44 88, vardagar 9.00 – 16.00.  

Har du små marginaler i din ekonomi bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Bunden ränta  

Våra 3 bolån - Bunden ränta +/- 159x303När du väljer bunden ränta har du samma lånekostnad varje månad, under den tid räntan är bunden, oavsett hur marknadsräntorna utvecklas. Nordea erbjuder bundna räntebindningstider på 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år. Om du vill extraamortera ditt bundna lån gör du det kostnadsfritt på villkorsändringsdagen. Vill du göra det under räntebindningstiden kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Räntetak    

Våra 3 bolån - Räntetak +/- 159x303När du väljer räntetak har du den rörliga räntans fördelar, samtidigt som du har den bundna räntans trygghet. Det innebär att din lånekostnad minskar när räntan faller, samtidigt som det finns ett tak för hur hög kostnaden kan bli när räntan stiger. För denna garanti, som kan liknas vid en försäkring, betalar du en liten avgift varje månad som inkluderas i räntekostnaden. Räntan är kopplad till Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att den justeras var tredje månad. Bolån med räntetak kan tecknas med 2- eller 5 års räntebindningstid.

Avgiften för räntetaket är inkluderad i räntekostnaden. Du betalar samma belopp under hela räntebindningstiden. Om du förtidsinlöser ditt bolån med räntetak får du betala den återstående obetalda avgiften för den kvarvarande räntebindningstiden.

Du kan teckna bolån med räntetak på ett Nordeakontor eller så kan du ringa Telefonbanken: 0771 – 22 44 88, vardagar 9.00 – 16.00. När du ringer kundcenter behöver du din personliga kod.


Kombinera olika alternativ  

Du kan dela upp ditt bolån i flera delar och kombinera ditt lån med rörlig ränta, bunden ränta och räntetak. Testa vilket räntealternativ som passar dig och din ekonomi i vår Boränteväljare eller prata gärna med oss så hjälper vi till.

Låg, medel eller hög risk?

Du kan välja rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak. Det går också utmärkt att kombinera dem med varandra. Här visar vi några kombinationer med olika risknivåer  Testa vilket eller vilka räntealternativ som passar dig i vår Boränteväljare eller prata gärna med oss så hjälper vi till. 

Våra 3 bolån - låg risk 164x96Låg risk - känd maximal månadskostnad

En kombination av bunden ränta och räntetak gör att du vet din maximala lånekostnad samtidigt som räntetakets rörliga ränta ger dig möjlighet till lägre lånekostnad.Våra 3 bolån - medelrisk 164x96Medelrisk - stabil månadskostnad

Genom att kombinera alla tre får du en stabil lånekostnad med möjlighet att dra nytta av fallande räntor. Skulle räntan stiga blir din lånekostnad högre.Våra 3 bolån - hög risk 164x96Hög risk - osäker månadskostnad

Det här alternativet passar dig som till fullo vill dra nytta av fallande räntor och samtidigt har råd med en stigande lånekostnad

Räkna på Bolån med Räntetak

Se exempel på vad ditt bolån skulle kosta med Räntetak jämfört med andra bindningstider.

Priser och villkor

Bolåneräntor

Den dagsaktuella boräntan påverkas av nuläge och prognos för de finansiella marknaderna. Den bolåneränta du erbjuds baseras på hur stort ditt bolån är i relation till värdet på din bostad, som du har som säkerhet för lånet, samt hur stor del av dina bankaffärer du har hos oss. Din bolåneränta kan därför skilja sig ifrån de räntor vi visar i tabellen nedan. 

Uppgifter om aktuell ränta på ditt befintliga bolån hittar du i Internetbanken/Lån eller om du ringer Telefonbanken på 0771-22 44 88.

Bolåneräntor 2018-03-19
Bindningstid (cirkatider)RäntesatsFörändringSenaste ränteändring
3 mån1,99 %-0,06 %180116
1 år2,02 %0,00 %160630
2 år2,03 %-0,02 %180116
3 år2,04 %0,05 %170330
4 år2,21 %-0,10 %180116
5 år2,31 %-0,05 %180116
8 år3,35 %
-0,05 %
180116

Bolån med Räntetak

Observera att priserna i tabellen är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att du tecknar Bolån med Räntetak. Bolån med Räntetak har Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att räntan justeras var tredje månad. Under de 3 månaderna däremellan är räntan bunden. Du garanteras en maxnivå för din ränta, en takränta, och för det betalar du en premie.

Bolån med Räntetak 2018-03-19
Bindningstid (cirkatider)Räntesats*Räntetak
2 år1,99 %2,03 %
5 år1,99 %2,49 %

*Premiekostnad tillkommer med 0,15 % för 2-årigt räntetak och 0,43 % för 5-årigt räntetak.

På nordea.com kan du läsa våra boränteprognoser och fler nyheter om boendeÖppnas i nytt fönster.

Priser


Bolån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift0,00 kr
Avisering med återbetalningskonto25,00 kr
Avisering utan återbetalningskonto45,00 kr
e-låneavi0,00 kr

Räkneexempel Bolån

Det här räkneexemplet visar den effektiva räntan för ett bolån. Den effektiva räntan är den totala årskostnaden för ditt bolån inklusive amortering, ränta och andra eventuella avgifter. För ett lån på 1.000.000 kronor är den effektiva räntan per 2018-01-16 2,01 %.

Beräkningen är gjord utifrån konsumentverkets riktlinjer och baseras på en 3 månaders bunden ränta på 1,99 % med lånets löptid på 50 år med rak amortering samt e-låneavi. Det totala beloppet som ska återbetalas är 1.498.329 kronor och den första avbetalningen är 3.325 kronor.