Så hittar du din e-lönespecifikation

Du som är ansluten hittar din e-lönespecifikation genom att klicka på ”Ekonomi” följt av ”e-lönespecifikation” i nätbanken. Saknar du valet i menyn är du inte ansluten.

Att ansluta sig till e-lönespecifikation

Just nu kan du inte ansluta dig till e-lönespecifikation via Nordea. Kontakta din arbetsgivare för information om hur du enklast får tillgång till din lönespecifikation. Det kan till exempel vara möjligt att få den fysiskt eller via intern portal hos din arbetsgivare.