Vad är vinstskatt och reavinst?

Om du säljer din bostad till ett högre pris än det du köpte den för gör du en kapitalvinst. Den vinsten måste du betala en vinstskatt på, som ibland även kallas reavinstskatt.

Reavinst, som är en förkortning av realisationsvinst, är ett äldre uttryck för kapitalvinst. Numera säger man oftast just kapitalvinst istället, och bara vinstskatt istället för reavinstskatt.

Hur räknar jag ut vinstskatten på min bostadsförsäljning?

Du betalar bara vinstskatt för den beskattningsbara vinsten, det vill säga vinsten minus de avdrag du kan göra.

Oftast är skatten 22 procent av den beskattningsbara vinsten, men för lägenheter i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar är skatten istället 25 procent. Prata med din bostadsrättsförening om du är osäker på vad som gäller.

Vinstskatt för bostadsrätt
Vinstskatt för hus och villa

Så räknar du ut vinstskatten för bostadsrätt

För att räkna ut reavinstskatten på din kapitalvinst, behöver du först räkna ut vinsten eller förlusten. Ta då försäljningspriset

− försäljningsutgifter (t ex mäklarkostnader och styling)
− inköpspris (priset du köpte lägenheten för)
− förbättringsutgifter
− kapitaltillskott
− andel av inre reparationsfond vid försäljningen
+ andel av inre reparationsfond vid köpet
+ återföring av uppskovsbelopp

= vinst eller förlust.

Har du sålt med vinst är skatten du ska betala 22 procent eller 25 procent av den beskattningsbara vinsten.

Så räknar du ut vinstskatten för hus och villa

För att räkna ut reavinstskatten på din kapitalvinst, behöver du först räkna ut vinsten eller förlusten. Ta då försäljningspriset

− försäljningsutgifter (t ex mäklarkostnader och styling)
− inköpspris (priset du köpte lägenheten för)
− kostnader för lagfart och pantbrev
− förbättringsutgifter
+ återföring av uppskov

= vinst eller förlust

Har du sålt med vinst är skatten du ska betala 22 procent eller 25 procent av den beskattningsbara vinsten.

Hur mycket får jag kvar efter försäljningen?

Hur mycket du får kvar på kontot efter försäljningen beror på om du har lån att lösa, hur mycket skatt du ska betala och vilka andra kostnader du har i samband med försäljningen.

När du vet försäljningspriset och vilka kostnader du har, kan du se hur mycket pengar du får kvar efter försäljningen.

Räkna ut hur mycket du får kvar efter försäljningen

För att räkna ut hur mycket du får kvar efter bostadsförsäljningen tar du försäljningspriset och drar av följande kostnader:

– bolån som ska lösas
– eventuell ränteskillnadsersättning
– eventuell vinstskatt
– mäklarens ersättning
– andra kostnader

= summan du får kvar.

Så investerar du din vinst

Om du får pengar över som du inte planerar att använda, kan det vara bra att titta på hur du kan investera pengarna på ett bra sätt.

Vad som är bäst för dina pengar beror på din ekonomiska situation, dina planer och på din inställning till risk.

Boka ett rådgivningsmöte, så får du hjälp att hitta rätt alternativ för dig.

Du kan få uppskov på betalningen av vinstskatten

Om du säljer en bostad med vinst, och sedan köper en ny bostad, har du i vissa fall möjlighet att skjuta upp betalningen av den vinstskatt du annars behöver betala på försäljningen. Det kallas för uppskov och du kan läsa mer om det här.

Vad är ränteskillnadsersättning? 

När du säljer bostaden brukar bolånen betalas tillbaka med pengar från försäljningen. Om dina lån har bunden ränta kan du behöva betala en ränteskillnadsersättning, ifall du löser lånen innan bindningstiden har gått ut. Har du rörlig ränta behöver du inte tänka på detta.

Om du vill fortsätta ha ditt bolån hos oss kan du ha möjlighet att flytta med de gamla lånen till den nya bostaden. Då slipper du lösa dem och behöver inte betala någon ränteskillnadsersättning. Prata med din rådgivare för att höra vad som gäller för dig.

Vanliga frågor om vinstskatt på bostadsförsäljning