Har du sålt bostad med vinst?

Grattis! Läs om hur du räknar ut vinsten, vilka skatteavdrag du kan göra och om möjligheter till uppskov.

Vinst på försäljningen

Om du säljer din bostad till ett högre pris än det du köpte den för gör du en vinst. Den måste du betala skatt för, men vissa kostnader kan du dra av och på så sätt minska skattebetalningen. 

Hur mycket du får kvar på kontot efter försäljningen beror på om du har lån att lösa, hur mycket skatt du ska betala och vilka andra kostnader du har i samband med försäljningen. Här får du veta hur du räknar ut allt detta. 

Räkna ut hur mycket du får kvar

När du vet försäljningspriset och vilka kostnader du har, kan du se hur mycket pengar du får kvar efter försäljningen. I exemplet ser du hur du kan räkna. Längre ned på sidan kan du läsa mer om vinstskatt och ränteskillnadsersättning. 

Räkneexempel:

+ försäljningspriset 
– bolån som ska lösas 
– eventuell ränteskillnadsersättning 
– eventuell vinstskatt 
– mäklarens ersättning 
– andra kostnader  
------------------------------------  
= summan du får kvar

Vinstskatt

Du betalar skatt för den beskattningsbara vinsten, det vill säga vinsten minus de avdrag du kan göra. Oftast är skatten 22 % av den beskattningsbara vinsten, men för lägenheter i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar är skatten istället 30 %.  Prata med din bostadsrättsförening om du är osäker på vad som gäller.

Du får dra av mäklarkostnader och vissa förbättringskostnader från vinsten. Reglerna för att dra av förbättringskostnader skiljer sig åt mellan olika typer av förbättringar samt beror på när förbättringarna gjordes. Läs mer hos skatteverket Öppnas i nytt fönsterför att se vad som gäller. Om du säljer hus kan du också dra av kostnader för pantbrev och lagfart. 

Räkneexempel:

Vinsten (pris du sålt för - pris du köpt för)  
- mäklarkostnader 
- avdragsgilla förbättringsskostnader
- kostnader för styling inför visning
- kostnader för lagfart och pantbrev  
------------------------------------  
=  Beskattningsbar vinst 

Skatten du ska betala är 22 %  eller 30 % av den beskattningsbara vinsten. 

Uppskov med skattebetalningen

Om du köper en ny bostad som är dyrare än den du säljer kan du få uppskov med skatten. Läs mer hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster.

Ränteskillnadsersättning 

När du säljer bostaden brukar bolånen betalas tillbaka med pengar från försäljningen. Om dina lån har bunden ränta kan du behöva betala en ränteskillnadsersättning ifall du löser lånen innan bindningstiden har gått ut. Har du rörlig ränta behöver du inte tänka på detta.

Om du ska ta nya lån i samma bank som innan kan du ha möjlighet att flytta med de gamla lånen till den nya bostaden. Då slipper du lösa dem och behöver inte betala någon ränteskillnadsersättning. Prata med den bank du har lånen hos för att få reda på vad som gäller för dig.

Placera din vinst

Om du får pengar över som du inte har planer på att använda kan det vara bra att titta på vilka möjligheter som finns för att placera pengarna på ett bra sätt. Vilket sätt som är bäst för dina pengar beror på din ekonomiska situation, dina planer och hur du ser på risker och placeringar. Boka ett möte med en av våra rådgivare så får du hjälp med att hitta rätt alternativ för just dig.