Spara med fokus på hållbarhet – det är enkelt att komma igång

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt om man vill bidra till en mer hållbar framtid. Du kan hitta flera fonder som har extra fokus på hållbarhet i vårt utbud. Kom igång och gör ett aktivt val med dina sparpengar idag.  

Pensionsspara med hållbarhet i fokus – vi hjälper dig placera rätt

Samtidigt som du vill att ditt pensionskapital ska växa kan du också göra ett aktivt val med dina fonder. 

Dina pensionspengar kan växa på ett ansvarsfullt sätt där extra hänsyn tas till miljön och sociala aspekter.

Grönt bolån – för dig som bor energieffektivt

Gröna bolån innebär helt enkelt en möjlighet till rabatterad bolåneränta för dig som bor i en energieffektiv bostad. Du kan läsa om din bostad uppfyller kraven för grönt bolån här. 

Energilån – för dig som vill göra ditt hem mer energieffektivt

Energilånet är ett privatlån med förmånlig ränta för dig som vill göra ditt hem mer energieffektivt. Energilånet är ett bra alternativ om du till exempel vill installera bergvärme, solceller eller byta fönster. 

Grönt företagslån – för din hållbara företagsidé

Du som driver företag och ska eller redan har genomfört klimat-påverkande satsningar, kan finansiera detta genom vårt gröna företagslån. Lånet innebär en helt grön kedja för ditt företag. 

Grönt billån – lägre ränta på ditt elbillån

Ett grönt billån är till för dig som ska köpa en elbil. Med det här lånet kan du få en lägre ränta än med ett vanligt billån, du är heller inte bunden till en viss leverantör. Läs mer och ansök om billån.

Hur du sparar pengar kan göra skillnad

Du vet väl att du kan spara i fonder som fokuserar på faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning? Välj Nordeas hållbara urval bland vårt fondutbud så hittar du rätt.

Se vårt fondutbud

Starsfonderna – framtidens stjärnor

Starsfonderna placerar i bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Starsfonderna

Nordea Global Social Empowerment Fund

Fonden investerar i bolag som verkar för stärkta sociala förutsättningar, till exempel tillgång till utbildning, sjukvård, mat och hälsa samt finansiella tjänster.

Läs mer om Nordea Global Social Empowerment Fund

Vad innebär ett hållbart val för ditt sparande?

För oss på Nordea innebär ett sparande med hållbarhetsfokus att vi i högre utsträckning tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning, till exempel klimat. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du i fondlistan, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.