Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Värdepapperstjänst Depå

Vill du handla med aktier och andra värdepapper? Då behöver du Värdepapperstjänst Depå. Du får ett omfattande affärsstöd och tillgång till handel på 15 marknader världen över. Du kan koppla Värdepapperstjänst Depå till ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring.

Om Värdepapperstjänst Depå

Med Värdepapperstjänst Depå kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika. Du får tillgång till ett omfattande analysmaterial på bolagsnivå, korta och långa affärsförslag samt affärsförslag grundade på teknisk analys.

Dina fördelar:

  • Det kostar inget att teckna Värdepapperstjänst Depå, och du betalar ingen årsavgift.
  • Varje vardagsmorgon släpper Nordea Markets vår Morgonrapport. Du finner även Veckobrev Investments . I Veckobrevet finner du de senaste strategierna och kommentarerna från Nordea Investments. Detta är exklusivt för dig som Nordeakund.  

  • Du kan enkelt  följa dina innehavs genomsnittliga anskaffningsvärde och avkastningen på dina värdepapper.

  • Koppla Värdepapperstjänst Depå till ditt Investeringssparkonto eller din Kapitalförsäkring för att slippa deklarera när du köper och säljer fonder, aktier och andra värdepapper. 

Mer fakta

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Nordeas internet- och telefontjänst. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin, läs mer nedan.

Du når Värdepapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Privat eller Nordea Investor, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska och nordiska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30.

Du hittar Aktiemarknadsnytt i Nordea Investor tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser. 

Kurser och bolagsinformation

I Värdepapperstjänst Depå ingår omfattande information om de marknader vi erbjuder handel på. Logga in i Internetbanken eller Nordea Investor så kan du: 

  • Se och följa upp kurser för aktier och andra värdepapper
  • Ta del av index, grafer, vinnare och förlorare, växelkurser och marknadsräntor
  • Få information på bolagsnivå om bland annat kurs, nyckeltal, analyser, nyheter och historik
  • Enkelt hitta warranter, certifikat och optioner knutna till en specifik aktie 
  • Läsa ekonomiska nyheter från nyhetsbyrån Direkt
  • Lägga upp egna bevakningslistor
Belåning

Belåning av värdepapper

Genom att ansöka om en kredit på din depå har du möjlighet att belåna dina värdepapper.

Krediten kan endast användas för att köpa nya värdepapper, inte till kontantuttag. För att kunna ta ut från en kredit behöver du ha ett kontantuttagsavtal inlagt i depån. Olika värdepapper har olika belåningsvärden och i tabellen nedan kan du se de vanligaste.

Du kan aldrig låna mer än det totala belåningsvärdet på värdepappren i din depå. Genom att klicka på ett värdepappers detaljsida ser du vilken belåningsgrad som gäller och under fliken mer information på innehavsidan i din depå ser du det totala belåningsvärdet.

Det är inte möjligt att belåna värdepapper inom Investeringssparkonto eller Framtidskapital.

Belåningsgrader
Danska, finska och svenska aktierBelåningsgrad
Aktier noterade på Large Cap-listan70 %
Aktier noterade på Mid Cap-listan50 %
Aktier noterade på Small Cap-listan30 %
Norska aktierBelåningsgrad
Aktier med börsvärde över 1 md euro70 %
Aktier med börsvärde 150 MN euro - 1 md euro50 %
Aktier med börsvärde under 150 MN euro30 %
Utländska aktierBelåningsgrad
USA: aktier i S & P 500, S & P 400 Mid Cap50 %
Kanada: aktier i S & P/TSX 6050 %
Tyskland: aktier i DAX 10050 %
Frankrike: aktier i SBF 12050 %
Storbritannien: aktier i FTSE 25050 %
Spanien: aktier i IBEX 3550 %
Italien: aktier i LSE Milano MIB3050 %
Nederländerna: aktier i Neuronext Amsterdam CAC-4050 %
Schweiz: aktier i Swiss Market Index50 %
Övriga svenska värdepapperBelåningsgrad
Premieobligationer90 %
Strukturerade placeringar80 %
Börsnoterade konvertibla skuldebrev70 %
Utbud
Priser och villkor
Support för aktiehandel

Information om den statliga insättningsgarantin

Depålikvidkontot, där likviden för handel, utdelningar och räntor bokförs, omfattas av den finska insättningsgarantin.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller i de fall där motvärdet av 100 000 euro i kronor motsvarar 950 000 svenska kronor.

Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för finansiell stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. 

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet på nordea.se och Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Värdepapperstjänst Depå

Tillgång till handel med aktier i 15 länder. Tjänsten är kostnadsfri och du betalar ett schysst courtage när du handlar.

Logga in och anslut dig till tjänsten Öppnas i nytt fönster

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta. Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser. Vill du handla med aktier och andra värdepapper kopplar du Värdepapperstjänst Depå till ditt ISK.

Läs mer om investeringssparkonto

Framtidskapital

En kapitalförsäkring som passar dig som vill spara långsiktigt till din pension eller kanske till ett barn. Gör omplaceringar så ofta du vill utan att behöva betala skatt på vinster eller utbetalningar.

Läs mer om framtidskapital