Värdepapperstjänst Depå

Med Värdepapperstjänst Depå kan du handla med aktier och andra värdepapper online i Norden, Europa och Nordamerika. Med tillgång till omfattande analys material och affärsförslag. Du kan även ansöka om belåning av värdepapper.

Aktiehandel anpassat för dig

Med Värdepapperstjänst Depå kan du handla med aktier och andra värdepapper online. Du får tillgång till ett omfattande analysmaterial på bolagsnivå, korta och långa affärsförslag som är grundade på teknisk analys.

Dina fördelar:

 • Det kostar inget att teckna och du betalar ingen årsavgift. 
 • Koppla Värdepapperstjänst Depå till ditt Investeringssparkonto eller din Kapitalförsäkring för att slippa deklarera när du köper och säljer fonder, aktier och andra värdepapper.
 • Du kan enkelt följa dina innehavs genomsnittliga anskaffningsvärde och avkastningen på dina värdepapper.
 • Varje vardagsmorgon släpper Nordea Markets vår Morgonrapport och Veckobrev Investments . I Veckobrevet finner du de senaste strategierna och kommentarerna från Nordea Investments. Detta är exklusivt för dig som Nordeakund.  

Mer fakta

Värdepapperstjänst Depå är ett tillval till Nordeas internet- och telefontjänst. Dina värdepapper förvaras i en depå hos banken och likviden vid handel samt utdelningar och räntor bokförs på ett Depålikvidkonto. Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin, läs mer nedan.

Du når Värdepapperstjänst Depå genom att logga in i Internetbanken Privat eller Nordea Investor, där du får en god överblick av ditt värdepappersinnehav och dess värde. Du ser aktuellt värde och utveckling på din depå, historiska transaktioner, belåningsvärden med mera. Orderstatus visas tydligt och det är lätt att annullera eller ändra order innan den gått till avslut.

För att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut erbjuder vi ett omfattande affärsstöd. Varje månad får du tillgång till publikationen Aktiemarknadsnytt. Den innehåller allt från global marknadssyn och tillgångsallokering till våra aktiestrategers modellportfölj med svenska och nordiska aktier och rekommendationslista över utländska aktier – Global 30. 

Du hittar Aktiemarknadsnytt i Nordea Investor tillsammans med våra morgonrapporter, veckobrev, korta affärsförslag och analyser.  

Svenska värdepapper

Svenska värdepapper

Du kan lägga din order dygnet runt och handla med värdepapper som är upptagna till handel på:  

 • Nasdaq OMX Stockholm
 • First North Stockholm
 • NGM
 • Aktietorget

Din order dirigeras till den handelsplats som vid varje tid har bäst priser. Nordea handlar för närvarande på Nasdaq OMX, NGM och Chi-X.

Du kan se kurser i realtid och orderdjup i fem nivåer under handelsplatsernas öppettider. Företagskunder ser ett orderdjup. Tänk på att om du lägger en order under övrig tid visas stängningskursen och den kan komma att ändras när handelsplatsen öppnas.

Handla med följande svenska värdepapper

 • Aktier
 • Teckningsrätter, övriga rätter
 • Börshandlade fonder, ETF
 • Certifikat
 • Warranter
 • OM-Derivat
 • Teckningsoptioner
 • Konvertibla Förlagslån
 • Obligationer, Förlagslån
 • Andrahandsmarknaden för aktieobligationer, valutaobligationer, råvaruobligationer samt olika typer av bevis. 
 • Andrahandsmarknaden för premieobligationer
Värdepapper övriga Norden
Värdepapper Europa
Värdepapper Nordamerika
Kurser och bolagsinformation
Priser och villkor
Support för aktiehandel

Information om den statliga insättningsgarantin

Depålikvidkontot, där likviden för handel, utdelningar och räntor bokförs, omfattas av den finska insättningsgarantin.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller i de fall där motvärdet av 100 000 euro i kronor motsvarar 950 000 svenska kronor.

Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för finansiell stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. 

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet på nordea.se och Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Värdepapperstjänst Depå

Tillgång till handel med aktier i 15 länder. Tjänsten är kostnadsfri och du betalar ett schysst courtage när du handlar.

Logga in och anslut dig till tjänsten Öppnas i nytt fönster

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring som passar dig som vill spara långsiktigt till din pension eller kanske till ett barn. Gör omplaceringar så ofta du vill utan att behöva betala skatt på vinster eller utbetalningar.

Läs mer om kapitalförsäkring

Investeringssparkonto

I ett Investeringssparkonto, ISK, kan du kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. Med ett ISK kan du göra omplaceringar och försäljningar utan att fundera på skattekonsekvenser.

Läs mer om investeringssparkonto