Du väljer när du vill gå i pension

Inom vissa förutbestämda ramar är det du själv som väljer vid vilken ålder du ska pensionera dig. Men generellt gäller att ju tidigare du börjar ta ut din pension, desto mindre kommer du att få i plånboken varje månad eftersom pengarna då ska räcka under många fler år.

Vårt råd är att planera för en lång pension och att tänka smart. Ta inte ut allt sparande på en gång och försök sträva efter en jämn pensionsutbetalning. Det kommer göra ditt liv som pensionär mycket härligare. 

Så tar du ut din pension

En av fördelarna med det svenska pensionssystemetÖppnas i nytt fönster är att det är uppdelat i tre huvuddelar: allmän pensionÖppnas i nytt fönster, tjänstepension/avtalspensionÖppnas i nytt fönster och privat pensionssparandeÖppnas i nytt fönster. Det gör att du kan styra en hel del över när och hur du vill ta ut de olika delarna, och i vilken takt du vill göra det. Genom att planera dina pensionsuttag har du möjlighet att förlänga utbetalningstiderna och jämna ut pensionen över tid. 

Allmän pension  

Din allmänna pensionÖppnas i nytt fönster hanteras av Pensionsmyndigheten och bygger på alla inkomster du betalat skatt för. Den har inget efterlevandeskyddÖppnas i nytt fönster och betalas ut så länge du lever. Undantag är din premiepension där du kan ansöka om efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepensionen för första gången.

Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år. Åldersgränsen kommer ändras under de kommande åren och det skiljer sig åt beroende på vilket år du är född.

Ansök om utbetalning hos Pensionsmyndigheten

För att ta ut allmän pension ansöker du om utbetalning hos Pensionsmyndigheten.Öppnas i nytt fönster Ansökan gör du helst 3 månader innan du vill få din första pensionsutbetalning och då bestämmer du också om du vill ta ut pensionen till 100, 75, 50 eller 25 procent. Det är möjligt att ta ut allmän pension samtidigt som du jobbar. Du kan även välja att pausa ditt uttag av allmän pension under en period för att sedan starta det igen.  

Tjänste- och avtalspension 

TjänstepensionÖppnas i nytt fönster är den del av pensionen de allra flesta får av sin arbetsgivare, men den kan se olika ut beroende på var du har jobbat. Tjänstepensionen kan vara antingen kollektivavtalad tjänstepension (även kallad avtalspension) eller individuell tjänstepension. Individuell tjänstepension innebär att arbetsgivaren tecknat ett pensionsavtal direkt med ett pensionsbolag istället för att ha en kollektivt upphandlad lösning.  

Uttagsreglerna kan skilja mellan olika tjänstepensioner

Om du har en avtalspension regleras villkoren för när och hur pensionen betalas ut i respektive kollektivavtal. En individuell tjänstepension grundar sig i företagets pensionspolicy där reglerna för utbetalning framgår. Oavsett vilken typ av tjänstepension du har gäller generellt sett följande regler för utbetalning: 

  • Vissa tjänstepensioner börjar betalas ut per automatik när du fyller 65 år. Andra måste du ansöka om utbetalning hos det bolag som förvaltar tjänstepensionen. 
  • Utbetalningstiden kan antingen vara tidsbegränsad till mellan 5 och 20 år eller pågå så länge du lever.
  • Kortast utbetalningstid är oftast 5 år (3 år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder).

Vald utbetalningstid kan inte stoppas eller ändras

När din tjänstepension väl börjat betalats ut kan den normalt inte stoppas. Du kan inte heller ändra på utbetalningstiden. Se därför till att sätta dig in i vad som gäller för just dig i god tid och se till att agera så det blir som du vill. Oavsett vad som är förvalt kan du välja när du vill börja ta ut din tjänstepension och under hur många år du vill att den ska betalas ut.

Privat pensionssparande

Det privata pensionssparandet består, precis som det låter, av ditt egna sparande till pensionen. Det finns flera olika sparformer att välja beroende vad som passar dig. Några exempel är: kapitalförsäkringÖppnas i nytt fönster, löneväxlingÖppnas i nytt fönsterinvesteringssparkontoÖppnas i nytt fönster (ISK), Individuellt pensionssparande (IPS)Öppnas i nytt fönster eller privat pensionsförsäkring.

Kapitalförsäkring  

Om du valt att spara privat till pensionen i en kapitalförsäkringÖppnas i nytt fönster kan du närsomhelst ta ut pengarna helt kostnadsfritt, skattade och klara. Med våra kapitalförsäkringar FramtidskapitalÖppnas i nytt fönster och Stabil PensionÖppnas i nytt fönster kan du också välja i vilken takt ditt sparande ska betalas ut. Antingen som ett engångsbelopp eller som månadsvisa utbetalningar under en valfri period. 

Löneväxling

LöneväxlingÖppnas i nytt fönster innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att byta en del av din bruttolön, som istället sätts in till ett extra pensionssparande. En av fördelarna med löneväxling är att du kan få lite mer pengar till ditt sparande än vad du avstår i lön. Det beror på att arbetsgivarens kostnad för pensionssparande är lägre än deras kostnad för lön. Det är vanligt arbetsgivaren skjuter till de cirka 6 procent till din löneväxling istället. 

Investeringssparkonto (ISK) 

De pengar du sparar på ett investeringssparkonto kan du kostnadsfritt ta ut från dag ett, skattade och klara. På ett ISK har du dock ingen möjlighet att göra månadsvisa utbetalningar. 

Individuellt pensionssparande eller privat pensionsförsäkring 

Om du har ditt sparande i en privat pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS)Öppnas i nytt fönster är det valen du gjorde när du tecknade försäkringen som styr när du kan ta ut din pension. Utbetalningarna får börja tidigast det år du fyller 55 år. Tiden de betalas ut kan antingen vara begränsad från 5 till 20 år, eller i vissa fall pågå så länge du lever. När utbetalningen väl påbörjats är möjligheten att göra ändringar begränsade.

OBS! Reglerna för utbetalning för olika pensionsprodukter kan skilja sig åt mellan pensionsbolagen. Är du osäker på vad som gäller för just dig, är det alltid bäst att kontakta ditt eller dina pensionsbolag i god tid innan du vill börja ta ut din pension. Samma sak gäller om du vill göra några ändringar.

Se upp för restskatt!   

Som nybliven pensionär finns risk för restskatt, särskilt året du går i pension. Här går vi igenom vad det kan bero på och ger konkreta tips på hur du kan undvika restskatt som pensionär.