Fortsätt leva även som pensionär

Livet stannar inte av för att du går i pension utan nya behov uppstår även när du är pensionär. Räkna med att du vill resa eller starta upp nya intressen. Kanske köpa en ny bil, båt eller fritidshus? Eller göra något annat som du inte hunnit med tidigare i livet. Ett regelbundet sparande kan vara det som avgör om du har möjlighet att genomföra dina drömmar eller inte. 

Till vad bör man spara? 

  • Buffert. När du blir pensionär blir troligtvis din inkomst lägre, men dina oväntade utgifter kan fortfarande bli kostsamma. Många pensionärer vill inte heller ändra sin livsstil i någon större utsträckning. Om du inte redan har en buffert är det viktigt att starta ett månadssparande och börja bygga upp en. 
  • Resa, en hobby eller renoveringar. Vad du vill spara till utöver en buffert vet du bäst själv. Varför inte göra en plan där du tar med dina drömmar och förhoppningar om livet som pensionär, och sedan lägga upp en sparplan utifrån dem? Läs mer om hur du sätter upp sparmål.

Hur mycket är rimligt att spara?

Det finns ingen tydlig tumregel för hur mycket du bör spara som pensionär men ett regelbundet månadssparande är det som ger resultat på sikt. 

Placera ditt sparande rätt

  • Sparkonto. Pengar som du kan behöva med kort varsel, till exempel en buffert, är bäst att placera på ett sparkonto. Eftersom börsen både kan gå upp och ned på kort sikt är det bättre att spara buffertpengarna på ett sparkonto, där du vet precis hur mycket pengar du kommer att ha om ett år.
  • Fondsparande i en kapitalförsäkring eller på ett investeringssparkonto. Låt börsen ta hand om pengarna du inte har behov av de närmaste tre åren. På lång sikt kan nämligen fonder i genomsnitt ge en bättre avkastning än ett sparkonto. För att få möjlighet till en god avkastning över tid måste du vara beredd att ta en viss risk, men hur stor risk du väljer att ta är helt upp till dig. Läs mer om risk och riskspridning vid fondsparande

Prata sparande med oss

Låt våra rådgivare hjälpa dig med ditt sparande. Hos oss får du en personlig rådgivning som är anpassad efter just dig och din ekonomi.

Boka rådgivningsmöte online