Vad är löneväxling?

Att löneväxla innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att byta en del av din bruttolön mot ett extra pensionssparande. Det kallas också för att göra ett löneavstående. Har du tillräckligt hög lön för att löneväxla kan det vara ett alternativ till ett vanligt privat pensionssparande eftersom det finns vissa skillnader i skatter och avgifter. 

Ett sätt att komplettera ditt pensionssparande

För många motsvarar pensionsutbetalningarna de får från allmän pensionÖppnas i nytt fönster och tjänstepensionÖppnas i nytt fönster bara cirka 50–65 procent av den lön de hade när de slutade jobba. Därför är det viktigt att komplettera med ett privat pensionssparandeÖppnas i nytt fönster. Att spara genom löneväxling kan vara en bra lösning om du tjänar 52 000 kronor i månaden (2024) eller mer efter beloppet för löneväxlingen är avdraget.

Hur fungerar löneväxling?

När du byter en del av din lön mot extra pensionssparande har din arbetsgivare möjlighet skjuta till cirka 6 procent ytterligare på det belopp du avstår. Det beror på att kostnaden för ett pensionssparande är lägre för din arbetsgivare än vad kostanden för lön är. Och många arbetsgivare väljer att lägga till mellanskillnaden till den anställdes sparande.

Väljer du att löneväxla 1 000 kronor i månaden blir din pensionsavsättning alltså 1 060 kronor. Löneväxling ger dig därför lite mer pension utan att det kostar dig eller din arbetsgivare något extra. Pengarna skattar du sedan för när de så småningom betalas ut till dig som pension.

För vem passar löneväxling?

Att växla lön mot pension passar dig som tjänar mer än 52 000 kronor i månaden (2024) efter beloppet för löneväxlingen är avdraget.

Om din månadslön är lägre än så påverkas din intjäning till din allmänna pension negativt. Du riskerar även att eventuella ersättningar från föräldraförsäkringen, sjukpenningen och a-kassan påverkas negativt.

Hur börjar jag löneväxla?

Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du kan löneväxla eller inte och uppläggen för löneväxling kan därför skilja sig åt. Det första du behöver göra är att stämma av med din arbetsgivare om det finns en möjlighet att löneväxla.

Är det möjligt, väljer du vilket belopp du ska sätta av och hur ofta det ska ske. Det är din arbetsgivare som ansvarar för administrationen för löneväxlingen. 

Din löneväxling ska inte påverka din arbetsgivares övriga insättningar till din tjänstepension. Lönen som tjänstepensionen baseras på ska alltså vara din lön före löneväxling.

Välj hur ditt sparande ska förvaltas

När du startar en löneväxling behöver du välja på vilket sätt du vill att ditt sparande ska förvaltas. Vi har tre olika alternativ beroende på om du vill ha hjälp av oss eller om du hellre vill sköta ditt sparande själv.

Löneväxling Garanti – för dig som vill ha hjälp

I en försäkring med traditionell förvaltning sköter vi allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Vår traditionella förvaltning har självklart ett fokus på hållbarhet och ingår i Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster. Sparformen innehåller även en garanti som betyder att vi ger ett löfte att du som minst ska få en viss procent av de pengar som betalats in. Du kan alltid få mer än det garanterade månadsbeloppet, aldrig mindre.

Löneväxling Fond – för dig som vill kunna sköta allt själv

I en fondförsäkring är det du själv som väljer vilka fonder ditt sparande ska placeras i. Vi har ett brett utbud av fonder med olika inriktningar att välja bland och självklart fonder med hållbarhetsfokus som även ingår i Nordeas hållbara urval. Gör du inte ett eget val ligger sparandet kvar i entrélösningen Nordea Pensionsportfölj. Det är en åldersanpassad lösning med tre underliggande förvaltningsportföljer där vi sköter allt. Även Nordea Pensionsportfölj ingår i Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster.

Löneväxling Depå – för dig som vill kunna sköta allt själv och även handla med värdepapper

I en depåförsäkring är det du själv som väljer hur pensionskapitalet ska investeras. Utöver att placera i fonder är det också möjligt att handla med enskilda värdepapper. Gör du inte ett eget val ligger sparandet kvar i entréfonden Nordea Generationsfond. Det är en åldersanpassad fondlösning som består av drygt 95 procent aktier fram till 10 år innan det tänkta pensionsåret. Därefter sker en stegvis omfördelning genom att pensionskapitalet successivt viktar över till räntebärande tillgångar för att minska risken. Nordea Generationsfond är en del av Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor om löneväxling

Till dig som är arbetsgivare

Om du som arbetsgivare vill erbjuda löneväxling till dina anställda behöver du se till att det framgår i företagets pensions- och försäkringspolicy. Vi kan sedan hjälpa till att ta fram löneväxlingsavtal och den text som bör finnas med i policyn.

Vi kan i de flesta fall hjälpa till med löneväxling även om du har pensionspolicyn hos ett annat försäkringsbolag. Saknar du en pensions- och försäkringspolicy kan vi hjälpa dig att ta fram en.

Läs mer om våra tjänster för företagareÖppnas i nytt fönster.