Tips inför köp av bostad tillsammans med ditt barn

Här får ni bra tips på vad ni behöver tänka på innan ni köper bostad tillsammans.

Räkna ut hur din ekonomi påverkas

Innan du bestämmer dig för att hjälpa till är det viktigt att du räknar ut hur din egen ekonomi påverkas. Här är några saker att tänka på:

Ditt låneutrymme påverkas av gemensamma lån

Om du lånar tillsammans med ditt barn räknas  också de gemensamma lånen med i din ekonomi. Det gör att ditt utrymme för att ta andra lån kan minska. Om du har planer på att låna själv eller har fler barn som behöver hjälp kan du behöva fundera på hur mycket lån du kan ta tillsammans med dina barn. 

Gemensamt ansvar för att betala lånet

Ni som lånar tillsammans har ett gemensamt ansvar för att betala lånet och banken kan kräva vem som helst av er på hela beloppet. Därför behöver du ha utrymme i din ekonomi för att själv kunna betala hela lånet. Gör en budget eller använd vår Bokalkyl för att få en uppfattning. 

Gör en avbetalningsplan om du lånar ut pengar

När behöver du ha dina pengar tillbaka om du lånar ut pengar åt barnet? Är det rimligt att barnet kan betala tillbaka inom den tiden? Gör en avbetalningsplan tillsammans där ni bestämmer hur mycket och hur ofta avbetalningarna ska göras.

Köp en bostad som ditt barn har råd med

Hur dyr bostad är det rimligt att du ska hjälpa till med? Om tanken är att barnet senare ska ta över bostaden och lånen själv är det en bra tumregel att det ska kunna göras inom ett till två år.   

Om planen är att du ska äga bostaden och barnet bara bor där tillfälligt kan det vara rimligt att du betalar lånen, men barnet bör ha råd med avgift och omkostnader själv. 

Om du har flera barn

Ifall du har flera barn som kan behöva din hjälp behöver du tänka på det redan när du planerar att hjälpa det barn som flyttar först. Kommer alla dina barn ha samma behov? Behöver de hjälp samtidigt eller hinner det första barnet ta över ägande och lån själv innan nästa barn behöver hjälp? Boka ett möte med en rådgivare för att se över din situation.

Vem får ränteavdraget?

Den låntagare som har betalt räntan på lånet har rätt att göra ränteavdrag. Om ditt barn betalar kan du inte göra något ränteavdrag eller tvärtom. Om de förtrycka uppgifterna i inkomstdeklarationen inte stämmer behöver ni korrigera dem. 

Vem ska äga bostaden?

Om du lånar ut pengar till ditt barn som sedan själv köper bostaden får du en fordran, men är inte delägare. Beloppet som ditt barn är skyldig dig är detsamma oavsett vad som händer med värdet på bostaden.

Väljer du istället att vara med och köpa blir du delägare. Då är du och ditt barn tillsammans ansvariga för att betala avgifterna till föreningen och för eventuella skador som uppkommer. Du tar del i värdeökningen eller värdeminskningen. 

Bostadsrättsföreningen kan kräva att barnet äger

För att få köpa en bostadsrätt måste köparen bli medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen kan vägra ett medlemskap om den bedömer att köparen inte tänker bo i lägenheten. Många föreningar kräver att barnet äger en viss del av lägenheten för att godkänna medlemskapet. Kolla med föreningen hur de ställer sig till att du är delägare och vilka krav de har. 

Testamente och avtal

Om du är delägare av ditt barns boende kan det få konsekvenser, till exempel om du avlider eller skiljer dig. Och om ditt barn har en sambo kan avtal behövas. Ta kontakt med en jurist för att se vilka behov ni har av testamente eller avtal. På sidan Familjejuridik kan du läsa om vårt samarbete med Familjens Jurist. 

Börja med ett möte

Vi rekommenderar att ni bokar ett möte med en rådgivare så att får ni hjälp att hitta ett upplägg som passar er. Fyll i kontaktformuläret eller boka ett möte via nätbanken.

Kontakta mig om att köpa bostad med mitt barn

Prata med en rådgivare

Boka ett möte