Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal som används för att bevisa att ett lån har getts från en part till en annan. Det ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vem som har lånat ut pengarna och till vem. Det ska även framgå hur stor summa det handlar om, samt att låntagaren går med på att hen har en skuld som ska återbetalas.

Skuldebrevet kan också innehålla andra villkor som parterna kommit överens om. Till exempel om det är någon ränta på lånet och när pengarna senast ska betalas tillbaka.

Varför skriver man ett skuldebrev?

Skuldebrev är kanske mest förknippade med att de ges ut av banker, till exempel när du tar ett bolån eller privatlån. Men på den här sidan fokuserar vi främst på vikten av att skriva ett skuldebrev som privatperson.

Skulden dokumenteras och ger er båda trygghet

Syftet med ett skuldebrev är att skapa en juridiskt bindande dokumentation av skulden. På så sätt är båda parter med på vilka villkor som gäller för lånet. Det blir då även tydligt för låntagaren att det rör sig om just ett lån, och inte en gåva.

Ett skuldebrev kan alltså hjälpa till att undvika eventuella oklarheter och tvister i framtiden. Det kan också skapa trygghet, både för den som lånar och den som lånar ut pengarna.

Enkelt skuldebrev – för lån mellan privatpersoner

Det finns olika typer av skuldebrev som används i olika situationer, och för olika typer av lån. Ett vanligt skuldebrev som ofta används av privatpersoner är ett så kallat enkelt skuldebrev.

Vad krävs för att ett enkelt skuldebrev ska vara giltigt?

Ett enkelt skuldebrev behöver inte ha några särskilda formkrav för att vara giltigt, men dessa uppgifter bör finnas med:

  • vem som lånar pengarna (gäldenären)
  • vem som lånar ut pengarna (borgenären)
  • vilket belopp lånet är på
  • ett erkännande från låntagaren att hen har en skuld som ska återbetalas.

Utöver dessa punkter är det även vanligt att skriva när skulden ska betalas tillbaka, och om det är någon ränta på lånet. Skuldebrevet ska också vara skriftligt och undertecknat av båda parter.

Fler typer av skuldebrev

Löpande skuldebrev
Innehavarskuldebrev
Orderskuldebrev

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är en sorts skuldebrev som är tänkt att vara lättare att omsätta än ett enkelt skuldebrev, därav benämningen ”löpande”. När skuldebrevet är löpande är det själva dokumentet som är bärare av rättigheten att få betalt. Den som har skuldebrevet i sin hand har då alltså rätt att få betalt av gäldenären.

Löpande skuldebrev används oftast när du lånar pengar av en bank, men det kan också användas vid lån mellan privatpersoner.

De löpande skuldebreven kan delas in i innehavarskuldebrev och orderskuldebrev

Innehavarskuldebrev

Ett innehavarskuldebrev är en typ av löpande skuldebrev som inte har en specifik mottagare. Istället kan det överlåtas genom överlämnande av själva dokumentet. Det innebär att den person som just nu har skuldebrevet i sin ägo, har rätt att kräva betalning av låntagaren.

Ett löpande skuldebrev där borgenären inte angetts blir automatiskt ett innehavarskuldebrev.

Innehavarskuldebrev kan säljas som ett värdepapper

Innehavarskuldebrev används även i handel med värdepapper, där innehavaren kan sälja skuldebrevet på en andrahandsmarknad till andra investerare.

Som ägare av ett innehavarskuldebrev har du därför två möjligheter att få tillbaka dina pengar. Antingen genom att låta den som är skyldig pengarna betala tillbaka skulden, eller genom att sälja skuldebrevet till någon annan.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är, precis som innehavarskuldebrev, en typ av löpande skuldebrev som är överlåtbart. Men det skiljer sig från ett innehavarskuldebrev genom att det är personligt och överlåtet till en specifik person. När skuldebrevet överlåts namnges den nya ägaren.

Vanliga frågor om skuldebrev

Få hjälp av en jurist

Behöver du hjälp att skriva ett skuldebrev? Ta hjälp av vår samarbetspartner Familjens Jurist. Som Nordeakund får du rabatt på flera av deras tjänster.

Läs mer om erbjudandet Öppnas i nytt fönster