Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Frågor och svar om att köpa bostad tillsammans med barn

Vår jurist Anders Gustafson svarar på vanliga frågor om att köpa lägenhet ihop med sitt barn.

Juridiska frågor om att köpa bostad

Hjälper du ditt barn med bostadsköpet genom att ta lån tillsammans med barnet, låna ut eller ge pengar? Då finns det en del legala frågor att tänka på. Här svarar vår jurist Anders Gustafson på vanliga frågor om detta. 

Anders Gustafson 640x360

Kan jag låna på mitt eget boende för mitt barns kontantinsats?

Ja, om du har belåningsutrymme kvar, din ekonomi klarar av en ökning av lånen och banken inte ser några hinder för att ge dig ytterligare lån. Du kan i sådant fall få bolån på upp till 85 % av värdet på din egen bostad. 

Vem ska äga barnets bostad?

Om du lånar ut pengar till ditt barn som sedan själv köper lägenheten får du en fordran, men är inte delägare. Beloppet som ditt barn är skyldig dig är detsamma oavsett vad som händer med värdet på bostaden.

Väljer du istället att vara med och köpa bostaden blir du delägare. Då är du och ditt barn tillsammans ansvariga för att betala avgifterna till föreningen och för eventuella skador som uppkommer. Du tar del i värdeökningen eller värdeminskningen. 

Kan bostadsrättsföreningen bestämma vem som ska stå som ägare?

För att få köpa en bostadsrätt måste köparen bli medlem i bostadsrättsföreningen. Föreningen kan vägra ett medlemskap om den bedömer att en köpare inte tänker bo i lägenheten. Många föreningar godkänner medlemskapet om barnet äger en viss del av lägenheten. Kolla med föreningen hur de ställer sig till att du är delägare och vilka krav de har. 

Hur fungerar ränteavdragen om vi lånar tillsammans?

Det är bara den av låntagarna som har betalt räntan på lånet som har rätt att göra ränteavdrag. Om ditt barn betalar kan du inte göra något ränteavdrag eller tvärtom. Om de förtryckta uppgifterna i inkomstdeklarationen inte stämmer behöver ni korrigera dessa. 

Behöver vi skriva papper om jag lånar ut pengar till mitt barn?

Det är oftast inte nödvändigt. Det viktiga är att ni sparar de handlingar ni har kring banklånet, hur banklånet har använts och gör en gemensam enkel anteckning om att det är fråga om ett lån till barnet. Ni kan också skriva ett skuldebrev och i det ta in ränte- och amorteringsvillkor som liknar de som finns i banklånet.

Vad gäller om jag ger mitt barn pengar som gåva?

Du bör skriva ett gåvobrev, även om det inte krävs enligt lag. I det tar du in villkor om att pengarna och avkastningen på dessa, ska vara barnets enskilda egendom. Om du flera barn kan du också ange att hela eller delar av beloppet inte ska ses som förskott på arv. Gör du det kommer beloppet inte att räknas av från barnets arv efter dig. Sådana villkor gäller även om det inte finns ett gåvobrev, men blir då svårare att bevisa.

Vad händer om mitt barn inte kan betala banklånen?

Om ni har lånat tillsammans är även du ansvarig för att lånet betalas och kan få betala hela lånet själv. 

Vad händer om jag som förälder avlider?

Om du är delägare i bostaden och har andra som skall ärva dig bör du skriva ett testamente om du är orolig att det kan uppstå problem för ditt barn angående bostaden. I testamentet kan du exempelvis skriva att barnet ska ha nyttjanderätt till din andel under en övergångstid eller ha rätt att få äganderätten till andelen genom att ersätta dödsboet. 

Om du istället lånat ut pengar löper lånet på som det gjort under tiden du levde. Om ditt barn ska ärva och det finns syskon, är ditt barn skyldig att räkna av lånet på sin lott i arvskiftet. När det görs blir barnet fri från skulden. 

Vad ska vi tänka på om mitt barn har en sambo?

Om du ger ditt barn pengar till köpet av bostaden är det viktigt att du skriver ett gåvobrev med villkor om att gåvan och dess avkastning ska vara enskild egendom. 

När ditt barn sedan använder pengarna för att köpa bostaden blir den del barnet köper med gåvopengarna också enskild egendom och undantas från en senare eventuell bodelning mellan ditt barn och sambon. 

Kontakta mig om att köpa bostad med mitt barn

Prata med en rådgivare

Boka ett möte