Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Undvik bedrägerier – så skyddar du dig

Din säkerhet är viktig för oss och vi arbetar ständigt med att utveckla våra säkerhetslösningar och tjänster. Det finns många typer av bedrägerier idag och om du känner till dem är det lättare att vara uppmärksam och undvika att bli lurad.

Just nu: Falska SMS i omlopp

Just nu cirkulerar ett flertal olika falska SMS som utger sig för att komma från Nordea. SMS:et hänvisar till misstänkta transaktioner på konto och/eller kort eller en ny betalningsmottagare. SMS:et uppmanar mottagaren att kontakta ett angivet telefonnummer eller klicka på en länk. Använd inte det telefonnummer som står i meddelandet och klicka inte på någon länk.

Varning för bedragare

Det förekommer att bedragare kontaktar bankkunder och påstår sig vara från banken eller en myndighet. De kan bland annat ta kontakt via telefon, sms eller e-post och försöka lura dig på pengar. Logga aldrig in på Internet- eller Mobilbanken och använd aldrig kortläsare eller Mobilt BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Lämna aldrig ut kort eller uppgifter om ditt kort till någon annan, till exempel PIN-kod, kortnummer, CVC/CVV-kod eller de koder som genereras av din kortläsare. Detta oavsett hur trovärdig kontakten verkar vara. Kontakta alltid oss om du är osäker.

Fraud alert

Sometimes fraudsters contact bank customers and claim to be from the bank or an authority. For example, they can contact you by phone, text-messages or email and they are targeting your money. Never log in to the Internet or Mobile bank and never use a card reader or Mobile BankID at the request of someone who contacts you. Never hand out your card or details of your card to anyone else, such as PIN code, card number, CVC/CVV code, or the codes generated by your card reader. No matter how trustworthy the contact seems to be. Always contact us if you are unsure.

Skydda dig mot bedrägerier

I takt med att ny teknik och nya metoder ger oss nya sätt att sköta vår ekonomi via mobil och internet utvecklas också sätten att försöka lura oss på våra besparingar.

Våra råd – så undviker du att bli lurad

  • Använd aldrig din kortläsare eller Mobilt BankID på uppmaning av någon annan oavsett orsak.
  • Logga aldrig in på Internet- eller Mobilbanken på uppmaning av någon annan.
  • Lär dig helst bankkoderna utantill och lämna aldrig ut kort eller några som helst uppgifter om ditt kort, exempelvis kortnummer, CVC/CVV- eller PIN-kod eller de svarskoder som genereras av din kortläsare.

Om du misstänker eller blivit utsatt för bedrägeri, ring Nordea Kundservice 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster så hjälper vi dig. Vi kan behöva spärra dina Mobila BankID och/eller kort på en gång. Du kan också logga in på InternetbankenÖppnas i nytt fönster för att spärra dina Mobila BankID.

Kom ihåg att Nordea aldrig kontaktar dig och ber dig använda kort och kortläsare eller Mobilt BankID via telefon, mejl eller sms-meddelanden eller ber dig lämna ut annan känslig information. 

Prata om säkerhet på nätet med ditt barn 

Det är viktigt att prata med ditt barn om säkerhet på nätet. Berätta för barnet att banktjänsterna är personliga och att koderna aldrig ska lämnas ut till någon annan. Berätta också att det är brottsligt att låna ut sitt konto till någon annan.
Läs mer om unga och säkerhet på nätet.

Så kan du bli lurad

Vishing, phising, smishing och ID-stöld. Det finns många olika typer av bedrägerier. Ligg steget före bedragarna genom att lära dig mer om hur de lurar dig.

Läs mer om olika bedrägerityper.

Om du blivit utsatt för bedrägeri

Om du blivit utsatt för ett bedrägeri, råkat lämna ifrån din personliga information eller blivit bestulen på ditt kort så behöver du spärra den/det. En del produkter kan du spärra själv och i andra fall måste du kontakta oss. Följ instruktionen nedan om hur du går tillväga.

Internet, mobil och telefon

Om du upptäcker något som inte följer det normala mönstret i din Internet- eller mobilbank, avbryt omedelbart besöket och kontakta Kundservice på telefonnummer 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönsterOm du tappat eller blivit bestulen på din mobil eller surfplatta behöver du avaktivera eventuella sms-aviseringar från banken. Det gör du via Internetbanken PrivatÖppnas i nytt fönster

Spärra kort

Om du förlorar ditt kort ring 08-402 57 10Öppnas i nytt fönster. Från utlandet ringer du +46 8 402 57 10Öppnas i nytt fönster. Öppet dygnet runt.

Om det gäller ett First Card, ring istället 08-534 910 80Öppnas i nytt fönster. Från utlandet ringer du +46 8 534 910 80Öppnas i nytt fönster. Öppet dygnet runt.

Är du ansluten till StopService ringer du 08-775 50 00Öppnas i nytt fönster (från utlandet +46 8 775 50 00Öppnas i nytt fönster) för att spärra din och din familjs värdehandlingar.

Spärra BankID och e-legitimation

Ring 08-402 57 10Öppnas i nytt fönster. Från utlandet ringer du +46 8 402 57 10Öppnas i nytt fönster. Öppet dygnet runt.

Om du har ett Mobilt BankID kan du spärra det via InternetbankenÖppnas i nytt fönster.

Spärra personlig kod, e-kod, Nordea eID

Rapportera bedrägeriförsök

Om du vill rapportera falsk e-post som utger sig för att komma ifrån Nordea och inte vill ha svar, vidarebefordra e-postmeddelandet till rapportera@nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Obs! Skicka inte personlig information till oss via e-post. Var också noga med att slänga det misstänkta meddelandet utan att klicka på länkar eller bifogade filer.