Internetbanken

Med Nordeas Internetbank kan du enkelt och säkert sköta dina bankärenden dygnet runt. Internetbanken ger dig en bra överblick över din ekonomi och du kan hålla koll på ditt saldo, dina lån och dina placeringar.

Om Internetbanken Mer fakta Olika användare Priser och villkor Om Internetbanken

Om Internetbanken

Sköt dina ärenden i lugn och ro vid datorn. Logga in och skicka säker kundpost, beställ produkter, kolla saldo och betala räkningar med mera från vilken dator som helst.

Dina fördelar:

 • Frihet att göra bankärenden när och var du vill.
 • Full överblick över konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Du får också tillgång till tjänster via Mobilbanken och Telefonbanken.
Mer fakta

Vilka möjligheter finns för mina behov?

Internetbanken har många möjligheter, beroende på dina behov eller din ålder.

Att använda Internetbankens grundutbud är kostnadsfritt. I det ingår även möjligheten att göra ärenden via telefon- och mobilbanken.

Du kan bland annat:

 • Ansöka om kort, lån och öppna konton.
 • Detaljerad information om dina konton, kort, sparande, lån och försäkringar.
 • Göra överföringar mellan egna konton i Nordea.
 • Göra inställningar och beställa bevakning.
 • Göra extrainsättning till ditt pensionskonto.
 • Köpa och sälja fonder.
 • Starta och ändra månadssparande i fonder.
 • Skicka säker kundpost till Nordea.
 • Skaffa personlig kod.
 • Skaffa BankID
 • Öppna och stänga kort.

Tillval för dig som vill ha mer

Du kan komplettera din Internetbank med ett eller flera tillval.

Tillval Betalningar

I tillvalet Betalningar ingår bland annat:

 • Betala till räkningar PlusGiro, Bankgiro, Autogiro och e-faktura.
 • Överföringar till andra konton och till utlandet.
 • Betalningsbevakning.
 • Betalningshistorik
 • Hantera kommande betalningar.
 • Mottagarregister
 • Ladda kontantkort till mobilen

Tillval Aktiehandel

Med tillvalet Aktiehandel kan du bland annat köpa och sälja värdepapper. Välj mellan Värdepapperstjänst Bas eller Värdepapperstjänst Depå.

Tekniska förutsättningar

Använda Internetbanken
Operativsystem*

Rekommenderade webbläsare*

Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10 

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Mac OS X 10.6 - 10.9Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

*Andra operativsystem och webbläsare kan fungera, men för dem har vi ingen möjlighet att hjälpa dig vid eventuella tekniska problem.

Viktigt att uppdatera webbläsare och operativsystem

Installera alltid de senaste uppdateringarna. Leverantörerna ger normalt ut nya uppdateringar för att rätta till allt från enkla skönhetsfel till allvarliga säkerhetsluckor. Tänk också på att leverantörerna inte ger någon support på äldre webbläsare.

Flexibelt när du ska logga in

Det finns olika sätt för att logga in och göra bankärenden.

Förenklad inloggning

Vill du kontrollera saldon, transaktioner eller göra överföringar mellan egna Nordeakonton kan du logga in med ditt personnummer och din personliga kod.

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en personlig elektronisk ID-handling som är enkel att använda och lagras i en app i din mobiltelefon eller surfplatta.

e-kod

Du får en fristående kortläsare som du använder tillsammans med ditt bank- eller kreditkort från Nordea. Saknar du ett bank-/kreditkort får du ett speciellt Inloggningskort. Med kortet, kortläsaren och din PIN-kod tar du fram tillfälliga koder för att logga in och signera uppdrag.

Om du är synskadad och behöver en talande kortläsare ring Kundcenter Privat 0771-22 44 88, öppet dygnet runt.

Kom igång med Internetbanken

Det är enkelt att komma igång med Internetbanken.

Så här fungerar det

Olika användare

Internetbanken är öppen för alla

Med Internetbankens grundutbud kan du få bra koll på din ekonomi. Utöver grundutbudet finns fler möjligheter i Internetbanken:

 • Är du under 18 år finns en Internetbank med ett begränsat utbud där du bland annat kan se ditt saldo och föra över pengar mellan dina Nordeakonton.
 • Är du myndig och vill låta någon annan ha tillgång till din Internetbank kan du skaffa en medanvändare.
 • Som förälder eller förmyndare kan du få tillgång till ditt barns engagemang i banken.
 • En förvaltare eller God man som ska förvalta egendom för huvudman kan sköta delar av klientens bankärenden.

Internetbanken för unga

Är du under 18 år får du tillgång till Internetbanken men med ett begränsat utbud av tjänster.

Du kan bland annat:

 • Göra överföringar mellan dina egna Nordeakonton.
 • Se saldo och transaktioner på de konton och fonder*.
 • Se information om ditt kort och dina kortköp.
 • Ladda kontantkort.
 • Använda Mobilbanken.
 • Döpa om konton och kort.

Har du tillvalet Betalningar kan du också betala räkningar och göra överföringar till andra konton.

*Vilka fonder och konton som visas regleras av förälder. Konton som är registrerade med behörigheten "omyndig själv" visas alltid för minderårig. Vill du ändra detta besök närmaste Nordeakontor.

Skaffa tjänsten

Ta med dig dina föräldrar till närmaste Nordeakontor för att skaffa tjänsten.

Medanvändare

Om du är myndig kan du ge en annan myndig person rätt att hantera konton, betala räkningar och sköta sparande i aktier och fonder i din Internetbank. Den personen kallas medanvändare.

Du bestämmer själv om medanvändaren ska få tillgång till ett eller flera av dina konton.

Öppna möjlighet för medanvändare

Vill du ge någon annan möjlighet att som medanvändare utföra ärenden i din Internetbank, går du in på närmaste Nordeakontor och undertecknar ett avtal.

Förälder eller förmyndare

En förälder eller förmyndare kan hantera sitt omyndiga barns engagemang via Internetbanken.

Det här kan en förälder göra:

 • Överföringar mellan barnets egna konton i Nordea.
 • Se betalningar och överföringar.
 • Se kontoutdrag och kontoinformation.
 • Se korttransaktioner och kortinformation.
 • Se lån.
 • Köpa, sälja fonder och aktier.
 • Se och hantera månadssparande.

Kom igång

Skriv ut avtal om anslutning till internet och telefon för förmyndare. Fyll i och ta med avtalet till närmaste Nordeakontor. Avtalet hittar du på inloggade sidor under fliken Information och råd/Produkter och villkor/Villkor Internetbanken. Avtalet finns även att få på något av våra kontor eller via Kundcenter på telefon 0771-22 44 88. Vid gemensam vårdnad behöver båda föräldrarna skriva under avtalet. 

God man och förvaltare

God man eller förvaltare som fått i uppdrag att förvalta annans egendom kan använda Internetbanken för att sköta delar av huvudmannens bankärenden. Den gode mannen/förvaltaren loggar in i Internetbanken  med sin egen säkerhetslösning och väljer därefter sin huvudmans avtal.

Det här kan en god man eller förvaltare göra:

 • Se huvudmannens engagemang.
 • Kontrollera huvudmannens saldon och transaktioner på konton, fonder och lån.
 • Överföringar till huvudmannens konto i Nordea.
 • Överföring till annans konto i Nordea.
 • Överföring till annan bank.
 • Betala huvudmannens räkningar till PlusGiro och Bankgiro.
 • Se huvudmannens kommande och aviserade betalningar. 
 • Anmäla, ta emot och betala huvudmannens e-faktura.
 • Anmäla, ändra eller avsluta huvudmannens Autogiro.
 • Lägga in huvudmannens betalningsmottagare i mottagarregistret.
 • Ladda huvudmannens kontantkort till mobilen.
 • Ändra huvudmannens kontoutdrag (avbeställa papperskontoutdrag).
 • Lägga upp, ändra, ta bort huvudmannens automatiska överföringar.
 • Se huvudmannens innehav av fonder och aktier.

Så här gör du

Gå in på närmaste Nordeakontor och skriv under ett avtal.

Priser och villkor

Priser

Internetbanken
SpecifikationPremium, Förmånskund,
Check-In, Student/Ungdomar
Pluskund Ordinarie pris
Grundutbud0 kr0 kr0 kr
Tillvalet Betalningar*
Månadsvis betalning
0 kr12 kr12 kr
Tillvalet Betalningar*
Årsvis betalning
0 kr144 kr144 kr
En kortläsare ingår kostnadsfritt. Vill du ha flera kortläsare är priset per styck110 kr110 kr110 kr

Villkor Internetbanken

Internetbanken Privat är öppen för alla privatpersoner som har fyllt 11 år.

Om du vill komplettera grundutbudet med något av tillvalen Betalningar eller Värdepapperstjänst Depå behöver du ha ett transaktionskonto i Nordea (löne- eller checkkonto). 

Nordea via Internet och telefon, Allmänna villkor (pdf, 736 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordeas Internet and Telephone services, General terms and conditions (pdf, 192 KB)Öppnas i nytt fönster