Nordea ID-dosan – för dig som inte kan använda Mobilt BankID

Nordea ID-dosan kan du använda i vår nätbank och talsvarstjänst. Du kan också använda den för att legitimera dig när du kontaktar vår kundservice. Du kan även använda den för att signera kortköp på nätet

Nordea ID-dosan kan inte användas för att skaffa eller förnya ett Mobilt BankID.

Dosan har en kamera som används till att läsa av en QR-kod vid inloggning och signering. Den är även personlig, vilket innebär att ingen annan kan eller ska använda den.

Du behöver bara en Nordea ID-dosa om du inte kan använda Mobilt BankID, som är den säkerhetslösning vi främst rekommenderar. Du skaffar enkelt Mobilt BankID med hjälp av personlig kod. För mer information se nordea.se/mobiltbankid

Så aktiverar du din Nordea ID-dosa
Så loggar du in i nätbanken med Nordea ID-dosan
Så signerar du med Nordea ID-dosan
Så signerar du kortköp på nätet med Nordea ID-dosan
Så signerar du betalningar via Talsvar med Nordea ID-dosan

Så aktiverar du din Nordea ID-dosa

Innan du kan börja använda din Nordea ID-dosa, måste du aktivera den. I samband med att du får din dosa får du en aktiveringskod som du behöver ange i dosan för att aktivera den. 

 • Ta fram den 10-siffriga aktiveringskoden som du tidigare fått i ett sms eller brev från Nordea.
 • Tryck på OK för att starta Nordea ID-dosan.
 • Välj språk för dosan. Tryck 3 för svenska eller 1 för engelska. Tryck på OK.
 • När dosans kamera startas ska du trycka på C och sedan ange den 10-siffriga aktiveringskoden. Tryck på OK.
 • Välj en PIN-kod (4–8 siffror) som du sedan ska använda när du loggar in och signerar med dosan. Välj en kod som du lätt kommer ihåg, men som andra inte kan gissa. Skriv inte upp PIN-koden någonstans.
 • Skriv in din PIN-kod och upprepa den. Bekräfta PIN-koden genom att trycka på OK.
 • Nu är dosan aktiverad och klar att användas.

Du kan ändra språk och pinkod när du vill. Tryck då på OK för att starta Nordea ID-dosan och välj sedan MENU för att komma till menyn, där du trycker på knapp 4 för att ändra språk och knapp 5 för att ändra pinkod.

Så loggar du in i nätbanken med Nordea ID-dosan

 • Gå till nätbankens inloggningssida och välj alternativet Nordea ID-dosa.
 • Ange ditt personnummer och tryck på OK så visas en QR-kod i nätbanken.
 • Tryck på SCAN-knappen på dosan och skanna QR-koden genom att rikta dosans kamera mot den.
 • Kontrollera att texten i dosan stämmer överens med vad du vill göra. Tryck på OK.
 • Ange din PIN-kod och tryck på OK.
 • Dosan skapar en 9-siffrig svarskod. Ange den i svarskodsfältet i nätbanken.

Så signerar du med Nordea ID-dosan

 • Tryck på SCAN på dosan och skanna QR-koden på signeringssidan genom att rikta dosans kamera mot den.
 • Kontrollera att texten i dosan stämmer överens med vad du vill signera. Tryck OK.
 • Ange din PIN-kod och tryck på OK.
 • Nordea ID-dosan skapar en 9-siffrig svarskod. Ange den i svarskodsfältet i nätbanken.

Så signerar du kortköp på nätet med Nordea ID-dosan

 • Tryck på SCAN på dosan och skanna QR-koden på signeringssidan genom att rikta dosans kamera mot den.
 • Kontrollera att texten i dosan stämmer överens med vad du vill signera. Tryck OK.
 • Ange din PIN-kod och tryck på OK.
 • Nordea ID-dosan skapar en 9-siffrig svarskod som du anger i svarskodsfältet på signeringssidan.

Så signerar du betalningar via Talsvar med Nordea ID-dosan

 • Tryck på OK på dosan tills att skärmen aktiveras. 
 • Tryck därefter på MENU och välj 2 för SIGN.
 • Ange den 2 siffriga kontrollkoden i dosan som talsvarsrösten läser upp och tryck OK.
 • Ange din PIN-kod och tryck på OK.
 • Nordea ID-dosan skapar en 9-siffrig svarskod som du knappar in i talsvaret. 

Nordea ID-dosan och din säkerhet

Nordea ID-dosan är personlig. Det innebär att ingen annan kan eller ska använda din dosa. Ditt personnummer och de koder som dosan skapar motsvarar din underskrift. Låt ingen använda din Nordea ID-dosa å dina vägnar och lämna inte ut dina koder till någon per e-post, sms eller över telefon. 

Beställ Nordea ID-dosan

Du beställer Nordea ID-dosa genom att ringa Kundservice, på 08-402 59 80.