Villkor, förköpsinformation och blanketter

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av. 

Pensionssparande Sparande Trygghetsförsäkringar Blanketter Pensionssparande
Ålderspension
Ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 118 KB)
Förköpsinformation (pdf, 109 KB)
Ålderspension med premiegaranti (nytecknas ej)Villkor (pdf, 120 KB)
Ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas ej)Villkor (pdf, 87 KB)
Avtalspension ITP
Avtalspension ITP
ålderspension med fondförvaltning

Villkor (pdf, 243 KB)
Förköpsinformation (pdf, 35 KB)

Avtalspension ITP
ålderspension med premiegaranti
Villkor (pdf, 248 KB)
Förköpsinformation (pdf, 38 KB)
Avtalspension PA03
Avtalspension PA03 
ålderspension med fondförvaltning
Villkor (pdf, 294 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 61 KB) 
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 155 KB)
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 35 KB)
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 217 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 62 KB)
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 128 KB)
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 159 KB)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 229 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 152 KB)
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)Villkor (pdf, 224 KB)
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 38 KB)
Avtalspension BTP/BTPK
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor (pdf, 177 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 113 KB)
Avtalspension BTP trygg förvaltning Villkor (pdf, 174 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 81 KB)
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB) 
Förköpsinformation (pdf, 66 KB)
Tjänstepension
Tjänstepension, Nordea Pensionsplan

Villkor (pdf, 222 KB)

Förköpsinformation (pdf, 110 KB)

Tjänstepension, Nordea Pensionsplan (försäkringar tecknade före 1 februari 2015, nytecknas inte)Villkor (pdf, 230 KB)
Tjänstepension, Ramavtal Villkor ramavtal tjänstepension (pdf, 43 KB)
Företagarskyddet

Förköpsinformation Företagarskyddet
(pdf, 235 KB)


Villkor Livförsäkring (pdf, 47 KB)

Villkor Nordea pensionsplan (pdf, 222 KB)

Förvaltningstjänst Aktiva
Förvaltningstjänst Aktiva
(nytecknas ej)
Villkor (pdf, 27 KB)
Sparande
Kapitalpension
Kapitalpension (nytecknas ej)Villkor (pdf, 83 KB)
Trygghetsförsäkringar Blanketter