Villkor, förköpsinformation och blanketter

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av. 

Pensionssparande Sparande Trygghetsförsäkringar Blanketter Pensionssparande
Ålderspension
Ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 118 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 109 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med premiegaranti (nytecknas ej)Villkor (pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas ej)Villkor (pdf, 87 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension ITP
Avtalspension ITP
ålderspension med fondförvaltning

Villkor (pdf, 243 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension ITP
ålderspension med premiegaranti
Villkor (pdf, 248 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03
Avtalspension PA03 
ålderspension med fondförvaltning
Villkor (pdf, 294 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 61 KB)Öppnas i nytt fönster 
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 217 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 62 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 159 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 229 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 152 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)Villkor (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP/BTPK
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor (pdf, 177 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 113 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP trygg förvaltning Villkor (pdf, 174 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 81 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor (pdf, 215 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 66 KB)Öppnas i nytt fönster
Förvaltningstjänst Aktiva
Förvaltningstjänst Aktiva
(nytecknas ej)
Villkor (pdf, 27 KB)Öppnas i nytt fönster
Sparande Trygghetsförsäkringar
Lånebetalningsskydd
Lånebetalningsskydd (nytecknas ej)

Villkor (pdf, 99 KB)Öppnas i nytt fönster

Efterlevandepension
Efterlevandepension (nytecknas ej)Villkor (pdf, 64 KB)Öppnas i nytt fönster
Blanketter