Villkor, förköpsinformation, blanketter och PRIIP faktablad (KID)

Här hittar du villkor, förköpsinformation och faktablad för alla våra produkter. Vi har också samlat några av de blanketter som du kan ha användning av. 

Pensionssparande Sparande Trygghetsförsäkringar Blanketter Pensionssparande
Ålderspension
Ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 133 KB)Öppnas i nytt fönster
Förköpsinformation (pdf, 35 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med premiegaranti (nytecknas ej)Villkor (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster
Ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas ej)Villkor (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension ITP

Avtalspension ITP ålderspension med fondförvaltning
(nytecknas ej)

Villkor (pdf, 194 KB)Öppnas i nytt fönster
                          

Avtalspension ITP ålderspension med premiegaranti
(nytecknas ej)
Villkor (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03
Avtalspension PA03 
ålderspension med fondförvaltning
Villkor (pdf, 193 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster 
Avtalspension PA03 ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 228 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension PA03 ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension KAP-KL ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 330 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension KAP-KL ålderspension med traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 227 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension SAF-LO ålderspension med premiegaranti (nytecknas inte)Villkor (pdf, 245 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 216 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 88 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension med fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009, nytecknas inte)Villkor (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO ålderspension traditionell förvaltning (nytecknas inte)Villkor (pdf, 111 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP/BTPK
Avtalspension BTPK ålderspension med fondförvaltningVillkor (pdf, 194 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTPK ålderspension med premiegarantiVillkor (pdf, 195 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 101 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP trygg förvaltning Villkor (pdf, 192 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 100 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension BTP fondförvaltningVillkor (pdf, 193 KB)Öppnas i nytt fönster 
Förköpsinformation (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster
Förvaltningstjänst Aktiva
Förvaltningstjänst Aktiva
(nytecknas ej)
Villkor (pdf, 45 KB)Öppnas i nytt fönster
Sparande Trygghetsförsäkringar
Lånebetalningsskydd
Lånebetalningsskydd (nytecknas ej)

Villkor (pdf, 99 KB)Öppnas i nytt fönster

Efterlevandepension
Efterlevandepension (nytecknas ej)Villkor (pdf, 261 KB)Öppnas i nytt fönster
Blanketter