Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Så sparar du hållbart

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett medvetet hållbart val som kan ge stor effekt. Kom igång redan idag. Här berättar vi hur du gör.

Vad är ett hållbart sparande?

Att spara hållbart innebär att du tar hänsyn till hållbarhetsaspekter genom ditt sparande. Miljöfrågor är en aspekt, men vi tänker också på schyssta arbetsvillkor, hur ett företag som exempelvis en fond investerar i hanterar sina underleverantörer eller hur de arbetar med risken för korruption. Allt det här påverkar ett företag och deras aktiekurs och, i förlängningen, avkastningen i den fond du sparar i.  

Varför spara hållbart?

Genom ditt sparande äger du indirekt aktier eller andra värdepapper i bolag som är verksamma över hela världen och genom ditt sparande går det att påverka företag och branscher så att de börjar agera mer hållbart. Det mest grundläggande är förstås att inte spara i företag som påverkar miljön och samhället negativt. Men du kan ta ett steg till och börja spara i företag som är duktiga på att hantera både risker och möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Det är så våra hållbara fonder fungerar och det är så de skiljer sig från mängden.   

Företag som tar ansvar och proaktivt arbetar med dessa frågor tror vi står bättre rustade för en framtid som kräver ökat fokus på hållbarhet. Dessutom utsätter de sina verksamheter för färre risker. 

Fonder för dig som vill spara särskilt hållbart

Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring Ansvarsfulla investeringar och tar därför viss hänsyn till hållbarhetsaspekter.  

Men en fond kan vara hållbar på många olika sätt. För dig som vill spara i fonder som tar ännu större hänsyn till hållbarhet så erbjuder vi våra Starsfonder och vår Klimatfond.  

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas Starsfonder

Vi har tagit fram en fondfamilj som vi kallar för Nordea STARS. Målet med dessa fonder är att hitta framtidens företag, enligt vårt sätt att se. Alltså företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot sina intressenter – anställda, leverantörer, kunder, investerare och samhället i stort.

Starsfonderna investerar i företag som vi har analyserat extra noggrant när det gäller hur väl de arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Tack vare denna djupgående ESG-analys kan fondförvaltarna identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar.  

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk. 

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global är en aktiefond som placerar på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas mer indexnära men väljer bort bolag med dåligt hållbarhetsbetyg.

Hållbara blandfonder

Med våra hållbara blandfonder väljer du en fond som speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar, resten sköter vi.

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.