Så sparar du hållbart

Att spara hållbart betyder att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö, sociala frågor eller ägarstyrning. När du sparar i fonder är du ju faktiskt indirekt ägare av de aktier eller värdepapper som fonden investerar i. Ett sätt att göra ett medvetet hållbart val som kan ge stor effekt är att helt enkelt se över sitt sparande.

Hör experterna berätta

I en intervju berättar Maria Rengefors, Nordeas fondchef, och Sasja Beslik, chef för Hållbara Finanser på Nordea, om sin syn på hur du som sparar kan göra stor skillnad för vår framtid.

- Som fondförvaltare vill vi se till att våra fonder utvecklas på bästa möjliga sätt och det innebär att vi vill ge våra fondsparare en god avkastning och då anser vi att vi även behöver väga in hållbarhetsaspekter. Miljöfrågor är en aspekt i detta men vi tänker också på schyssta arbetsvillkor, hur ett företag hanterar sina underleverantörer eller ägarstyrningsfrågor. Allt det här påverkar hur ett företag utvecklas och därmed aktiekursen, säger Maria Rengefors.

Lyssna vidare på diskussionen kring hållbart sparande i filmen.

Så kommer du igång med ett hållbart fondsparande

Här finns lite information till dig som vill börja spara hållbart.

Se över ditt nuvarande sparande 

På de flesta Fondtorg och Fondinformationstjänster kan du hitta information om hur hållbar en fond är. Du kan hitta information om Nordeas fonder genom att titta på vår Fondinformationstjänst och genom att titta på fondernas HållbarhetsprofilÖppnas i nytt fönster

I Fondinformationstjänsten redovisar vi även koldioxidavtryck för många av våra aktiefonder.

Byt till Hållbara fonder 

Nordeas Starsfonder investerar i företag som vi analyserat extra noggrant när det gäller hur väl de arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Tack vare denna djupgående ESG-analys kan fondförvaltarna identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar, som exempelvis minskade resurser. 

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter som du hittar i Fondinformationstjänsten.