Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Spara hållbart

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val. På Nordea erbjuder vi många fonder som tar extra stor hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning. Kom igång att spara nu.

Så sparar du hållbart

Vi vill göra det enkelt för dig att spara dina pengar i företag som tänker långsiktigt och aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Se vilka olika sätt du kan börja fondspara hållbart på nedan.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nora hjälper dig spara hållbart

Vår sparrobot Nora ger dig rådgivning och rekommenderar en fond som passar dig. Här har du även valet att investera i en hållbar lösning.

Få förslag på en hållbar fondportfölj

Fondväljaren är för dig som vill sätta ihop din egen fondportfölj. Med hjälp av fondväljaren kan du även få ett förslag på en mer hållbar fondportfölj.

Börja spara själv i vårt hållbara fondutbud

För dig som vet vilka fonder du vill ha. Se vårt hållbara fondutbud genom att klicka på Hållbart Val.

Läs om våra hållbara fonder

Nordea Innovation Stars

En fond som investerar i innovativa bolag inom hälsovård, teknik och hållbarhet och följer Nordeas etablerade Starskoncept.

Mer om Nordea Innovation Stars

Starsfonder

Starsfonderna investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid.

Mer om Starsfonderna

Klimatfonden

Nordea Klimatfond investerar i bolag som tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. Fonden fick pris som Årets Uppstickare 2019 av Privata Affärer.

Mer om Klimatfonden

Blandfonder

Med våra hållbara blandfonder väljer du en fond som speglar den risk du är beredd att ta, det vill säga fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar.

Mer om blandfonder

Vad är hållbart sparande?

Att spara hållbart innebär att du väljer fonder som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. Miljöfrågor är en aspekt, men vi tänker också på schyssta arbetsvillkor, hur ett företag hanterar sina underleverantörer eller hur de arbetar med risken för korruption.

Allt det här påverkar ett företag och dess aktiekurs och, i förlängningen, avkastningen i den fond du sparar i. Men en fond kan vara hållbar på många olika sätt. Alla fonder som vi förvaltar omfattas av vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar och tar därför viss hänsyn till hållbarhetsaspekter.

Inom vårt hållbara val har vi på Nordea valt ut ett antal fonder baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Detta kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG-frågor, alltså frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik. Eller att de investerar enligt ett särskilt tema, som till exempel klimat.

Se hela listan av fonder i vår Fondinformationstjänst under fliken Hållbart urval. 

Nordeas hållbarhetsavtryck hjälper dig att förstå samband mellan sparande och klimatpåverkan 

Att förstå sambandet mellan sparande och avtryck på miljön kan vara svårt. Därför har vi på Nordea, tillsammans med Nasdaq, utvecklat en översikt som vi kallar Hållbarhetsavtrycket. Den visar hållbarhetsavtrycket för de bolag som vi har investerat i inom ett antal av våra hållbara portföljer, i jämförelse mot ett index på motsvarande marknader.

Översikten finns tillgängligt för våra hållbara blandfonder och våra strategiska hållbara fondportföljer. Du kan ta del av den när du träffar en av våra rådgivare online eller på kontor.

Hållbarhetsavtrycket är baserat på en investering på 1 miljon kronor och visar avtrycket för fyra viktiga miljöparametrar:

  • koldioxidutsläpp
  • utnyttjande av vatten
  • mängd avfall
  • framtida potentiella utsläpp från olje-, kol- och gasreserver hos befintliga innehav.   

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.