Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Så sparar du hållbart

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val. Kom igång redan idag.

Vad är ett hållbart sparande?

Att spara hållbart innebär att du väljer fonder som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. Miljöfrågor är en aspekt, men vi tänker också på schyssta arbetsvillkor, hur ett företag hanterar sina underleverantörer eller hur de arbetar med risken för korruption. Allt det här påverkar ett företag och dess aktiekurs och, i förlängningen, avkastningen i den fond du sparar i.  

Men en fond kan vara hållbar på många olika sätt. För dig som vill spara i fonder som tar ännu större hänsyn till hållbarhetsaspekter i förvaltningen så erbjuder vi bland annat våra Starsfonder och Nordea Klimatfond. 

Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring Ansvarsfulla investeringar och tar därför viss hänsyn till hållbarhetsaspekter.   

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas Starsfonder

Vi har tagit fram en fondfamilj som vi kallar för Nordea STARS. Målet med dessa fonder är att hitta framtidens företag, enligt vårt sätt att se. Alltså företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot sina intressenter – anställda, leverantörer, kunder, investerare och samhället i stort.

Starsfonderna investerar i företag som vi har analyserat extra noggrant när det gäller hur väl de arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Tack vare denna djupgående ESG-analys kan fondförvaltarna identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar.  

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond placerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk. 

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor. 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.