Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Nordea Klimatfond

Idag är världen beroende av olja, gas och kol, men vi kan vara på väg mot en renare och mer hållbar värld. Lösningen ligger i teknisk innovation och effektivare resursanvändning. Nordea Klimatfond investerar i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Investera i klimatfrågans lösningar

Nordea Klimatfond investerar i företag som erbjuder hållbara lösningar på vår världs klimatutmaningar.

Mellan 2010 och 2035 förväntas världens kolförbrukning minska med 30 procent. Alternativa energikällor kommer över tid att ersätta fossila bränslen som exempelvis kol. Det öppnar upp för nya investeringsmöjligheter i företag som utmärker sig genom att de tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. 

Det är just dessa företag som Nordea Klimatfond företag placerar i. Det kan vara företag som arbetar med utsläppskontroll, förnyelsebar energi och vatten- och avfallshantering.

Utmärkelse till Nordea Klimatfond

Fondmarknaden.seÖppnas i nytt fönster har utsett Nordea Klimatfond till Årets Etikfond 2017 med motiveringen;

"I denna allt mer betydelsefulla fondkategori återfinns en fond som föregår med gott exempel i frågor och placeringar som gäller vår framtid inom miljö,- sociala- och affärsetiska områden. En större del av fondens medel placeras i bolag som förväntas gynnas, direkt eller indirekt, av de satsningar som görs för att lösa miljöproblemen. Förvaltaren har på ett framgångsrikt sätt hittat företag som gynnas av detta".

Spara i Klimatfonden

Investerar i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

Bra att veta om avkastning i fonder

Värdet på dina fondandelar kan svänga.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondsparande.