Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nordea Klimatfond

Klimatfonden investerar i bolag som tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. Det vill säga produkter som på sikt kan göra det bättre för vårt klimat. Fonden fick pris som Årets Uppstickare 2019 av Privata Affärer med motiveringen "Fonden som gör gott, både för klimatet och sparportföljen”.

Investera i klimatfrågans lösningar

Nordea Klimatfond investerar i företag som genom teknisk innovation skapar lösningar på vår världs klimatutmaningar.

Alternativa energikällor behöver över tid att ersätta fossila bränslen som exempelvis kol. Samtidigt pekar prognoser på jordens enorma befolkningstillväxt vilket i sin tur ställer stora krav på jordens alla tillgångar. Dessa utmaningar öppnar också upp för nya investeringsmöjligheter i företag som utmärker sig genom att de tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. Det är just dessa företag som Nordea Klimatfond företag placerar i. 

Fonden har tre huvudsakliga fokusområden inom vilka den investerar:

  • Alternativ energi
  • Resurseffektivisering
  • Klimatskydd

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Exempel på bolag

För att tydliggöra hur fonden investerar kommer här ett exempel på bolag som är innehav i fonden just nu.

American Water Works

Varje dag går ca 26 miljarder liter dricksvatten förlorat i USA:s föråldrade vattenreningssystem. American Water Works är ett bolag aktivt i 16 av USAs stater. De arbetar bland annat med att förnya och effektivisera reningssystemet så att mer vatten återanvänds.

Ecolab

Amerikanskt bolag som är ledande inom vatten, hygien och energitjänster.  De tillverkar exempelvis tvätt- och hygienartiklar som minskar användningen av vatten.

Klimatfondens koldioxidavtryck

Många reagerar på Klimatfondens ganska höga koldioxidavtryck. Och det kan ju verka ganska paradoxalt att en klimatfond har ett högt koldioxidavtryck. 

Klimatfonden investerar i många industribolag vilka av naturliga skäl har högre koldioxidavtryck än exempelvis ett tjänstebolag. Vad som inte syns i måttet koldioxidavtryck är att i förlängningen kan dessa industriers verksamhet bidra till ett mer koldioxidsnålt samhälle.

Spara i Klimatfonden

Investerar i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.