Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Emissionsprogram för Medium Term Notes

Emittenter

Nordea Bank Abp, filial i Sverige är emissionsinstitut i emissionsprogram för emission av obligationer. Nedanstående emittenter har upprättat ett prospekt. Prospekt finns tillgängligt på emittenternas hemsida och nås genom nedanstående länkar.

Akademiska Hus AB (publ)Öppnas i nytt fönster

AB Electrolux (publ)Öppnas i nytt fönster

Castellum AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Hemsö Fastighets ABÖppnas i nytt fönster

Hexagon AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Holmen AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Hufvudstaden ABÖppnas i nytt fönster

Husqvarna AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Ikano Bank AB (Publ)Öppnas i nytt fönster

Industrivärlden AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Intrum JustitiaÖppnas i nytt fönster

JernhusenÖppnas i nytt fönster

Kommuninvest i Sverige AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Landshypotek AB (publ)Öppnas i nytt fönster

L E Lundbergföretagen AB (publ)Öppnas i nytt fönster

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ))Öppnas i nytt fönster

Loomis AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Länsförsäkringar Bank AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Meda ABÖppnas i nytt fönster

NCC AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Abp, filial i Sverige/Nordea Bank Finland AbpÖppnas i nytt fönster

Nordea Hypotek AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Nya Svensk FastighetsFinansiering ABÖppnas i nytt fönster

Peab Finans AB (publ)Öppnas i nytt fönster

PostNord ABÖppnas i nytt fönster

Rikshem AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Sandvik ABÖppnas i nytt fönster

Scania CV ABÖppnas i nytt fönster

SEB BoLån AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Skandiabanken AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Skanska Financial Services AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Sparbanken Syd AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Swedbank AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Specialfastigheter Sverige ABÖppnas i nytt fönster

SSAB Svenskt Stål AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Stadshypotek AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Sveaskog AB (publ)Öppnas i nytt fönster

AB Svensk Exportkredit (publ)Öppnas i nytt fönster

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Swedavia ABÖppnas i nytt fönster

Swedbank HypotekÖppnas i nytt fönster

Swedbank Sjuhärad AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Swedish Match AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Vacse AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Vasakronan AB (publ)Öppnas i nytt fönster

Volvofinans Bank AB (publ)Öppnas i nytt fönster