Höjd källskatt på utdelning på finska aktier från 1 januari 2021

Skatt på utdelning i finska noterade aktiebolag

Från och med 1 januari 2021 ändrar Finland sin lagstiftning för beskattning av aktieutdelningar i finska noterade aktiebolag. Detta påverkar alla som får utdelning från aktier i finska noterade bolag. Även den som äger finska aktier som handlas på Stockholmsbörsen, till exempel Nordea, och förvarar aktierna på ett konto utanför Finland påverkas.

  • Lagändringen medför att den finska källskatten på utdelningen vid utdelningstillfället kan bli 35 % istället för 15 %.
  • Enligt skatteavtalet mellan Finland och Sverige är privatpersoner bosatta i Sverige och svenska bolag enbart skyldiga att betala 15 % finsk skatt på finska utdelningar. 
  • Svenska aktieägare har rätt att begära tillbaka mellanskillnaden (20 %) från finska skattemyndigheten året efter utdelningen. Läs mer och ansök här: för privatpersoner Ansökan om återbäring av källskatt - fysiska personerÖppnas i nytt fönster och företag Ansökan om återbäring av finsk källskatt - utländska samfundÖppnas i nytt fönster
  • Finska aktier på ISK, IPS, servicekonto och depå omfattas. För finska aktier i kapitalförsäkringar gäller att Nordea Liv & Pension kommer att söka återbetalning. 
  • Du kan inte handla Nordeaaktien i en kapitalförsäkring.

Om du som privatperson eller bolag har frågor, kan du kontakta finska skattemyndigheten via deras ordinarie telefon- och chatsupportÖppnas i nytt fönster. Företräder du ett bolag kan du också kontakta dem via e-post.