Hur fungerar aktier?

För att du ska kunna handla aktier i ett företag behöver det vara ett så kallat aktiebolag, och aktierna ska vara börsnoterade. När ett företag börsnoteras innebär det att de väljer att sälja ut aktier – alltså andelar av bolaget – till allmänheten.

Börsnoteringen är ett sätt för företaget att få in pengar. Den görs antingen när bolaget bildas, eller när de känner att de behöver få in extra kapital i form av nyemission.

Hur handlar man aktier?

När ett företag har valt att sälja ut sina aktier får de bara in pengar vid själva börsnoteringen. Sedan handlas aktierna på en andrahandsmarknad. Det är den som kallas för börsen.

Du köper alltså inte dina aktier direkt av företaget, utan du köper aktier av någon som vill sälja sina andelar. Här kan du läsa mer om hur du handlar aktier hos oss.

Vad är skillnaden mellan aktier och fonder?

En fond består av flera olika aktier, eller andra värdepapper. Fonder är alltså som ett färdigt paket som sköts åt dig av en fondförvaltare.

Investerar du i enskilda aktier behöver du istället sätta ihop ditt eget paket – en så kallad portfölj – för att sprida riskerna i ditt sparande.

Läs mer om skillnaden mellan aktier och fonder

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier: stamaktier, preferensaktier och D-aktier. Det som skiljer de olika aktietyperna åt har främst att göra med utdelningen och rösträtten på bolagsstämman.

Stamaktier
Preferensaktier
D-aktier

Stamaktier

Stamaktier är den vanligaste formen av aktier, och det är förmodligen dem folk syftar på om de bara pratar om aktier. Stamaktierna delas i sin tur in i olika kategorier: A-, B- och C-aktier.

Det som skiljer dessa aktier åt är röstvärdet på företagets bolagsstämma. En A-aktie kan till exempel motsvara tio B-aktiers röstvärde. B- och C-aktierna är oftast billigare än A-aktien, och handlas därför oftare på börsen. Utdelningen är i regel densamma för de olika stamaktierna.

Ska jag välja A-, B, eller C-aktier?

Börja med att fundera på hur engagerad du vill vara i företagets verksamhet. Eftersom A-aktier har större röstvärde än B- och C-aktier, kan de passa om det är viktigt för dig. De flesta småsparare väljer dock B- eller C-aktier eftersom de är billigare och handlas oftare på börsen. Eftersom de handlas mer frekvent blir aktierna därför lättare att både köpa och sälja.

Preferensaktier

En preferensaktie är en typ av aktie som fokuserar mer på utdelning. Äger du en preferensaktie får du utdelning oftare än för stamaktierna, vanligtvis en gång i kvartalet.

När ett företag bestämmer sin utdelning har preferensaktieägarna förtur. När de har fått sin utdelning fördelas resterande del ut till stamaktierna. Detsamma gäller företräde till bolagets tillgångar vid konkurs.

Preferensaktien har alltid en inlösenskurs. Det betyder att bolaget har rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier till ett förutbestämt pris om de vill.

D-aktier

D-aktien fungerar som en blandning av en preferensaktie och en stamaktie. Den har företräde till bolagets tillgångar vid konkurs före stamaktien, men inte över preferensaktien. D-aktien har också företräde till utdelning över stamaktieägarna.

Till skillnad från preferensaktien har D-aktien ingen inlösenskurs, så företaget kan inte välja att köpa tillbaka den.

Vanliga frågor om aktier