Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du äger ett bolags aktie blir du därför delägare i företaget. Som aktieägare får du ta del av bolagets aktieutdelning och har rätt att rösta vid viktiga frågor på bolagsstämman.

Hur fungerar aktier?

För att du ska kunna handla aktier i ett företag behöver det vara ett så kallat aktiebolag, och aktierna ska vara börsnoterade. När ett företag börsnoteras innebär det att de väljer att sälja ut aktier – alltså andelar av bolaget – till allmänheten.

Börsnoteringen är ett sätt för företaget att få in pengar. Den görs antingen när bolaget bildas, eller när de känner att de behöver få in extra kapital i form av nyemission.

Hur handlar man aktier?

När ett företag har valt att sälja ut sina aktier får de bara in pengar vid själva börsnoteringen. Sedan handlas aktierna på en andrahandsmarknad. Det är den som kallas för börsen.

Du köper alltså inte dina aktier direkt av företaget, utan du köper aktier av någon som vill sälja sina andelar. Här kan du läsa mer om du handlar aktier hos oss.

Vad är skillnaden mellan aktier och fonder?

En fond består av flera olika aktier, eller andra värdepapper. Fonder är alltså som ett färdigt paket som sköts åt dig av en fondförvaltare.

Investerar du i enskilda aktier behöver du istället sätta ihop ditt eget paket – en så kallad portfölj – för att sprida riskerna i ditt sparande.

Läs mer om skillnaden mellan aktier och fonder

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier: stamaktier, preferensaktier och D-aktier. Det som skiljer de olika aktietyperna åt har främst att göra med utdelningen och rösträtten på bolagsstämman.

Stamaktier

Stamaktier

Stamaktier är den vanligaste formen av aktier, och det är förmodligen dem folk syftar på om de bara pratar om aktier. Stamaktierna delas i sin tur in i olika kategorier: A-, B- och C-aktier.

Det som skiljer dessa aktier åt är röstvärdet på företagets bolagsstämma. En A-aktie kan till exempel motsvara tio B-aktiers röstvärde. B- och C-aktierna är oftast billigare än A-aktien, och handlas därför oftare på börsen. Utdelningen är i regel densamma för de olika stamaktierna.

Ska jag välja A-, B, eller C-aktier?

Börja med att fundera på hur engagerad du vill vara i företagets verksamhet. Eftersom A-aktier har större röstvärde än B- och C-aktier, kan de passa om det är viktigt för dig. De flesta småsparare väljer dock B- eller C-aktier eftersom de är billigare och handlas oftare på börsen. Eftersom de handlas mer frekvent blir aktierna därför lättare att både köpa och sälja.

Preferensaktier
D-aktier

Stamaktier

Stamaktier är den vanligaste formen av aktier, och det är förmodligen dem folk syftar på om de bara pratar om aktier. Stamaktierna delas i sin tur in i olika kategorier: A-, B- och C-aktier.

Det som skiljer dessa aktier åt är röstvärdet på företagets bolagsstämma. En A-aktie kan till exempel motsvara tio B-aktiers röstvärde. B- och C-aktierna är oftast billigare än A-aktien, och handlas därför oftare på börsen. Utdelningen är i regel densamma för de olika stamaktierna.

Ska jag välja A-, B, eller C-aktier?

Börja med att fundera på hur engagerad du vill vara i företagets verksamhet. Eftersom A-aktier har större röstvärde än B- och C-aktier, kan de passa om det är viktigt för dig. De flesta småsparare väljer dock B- eller C-aktier eftersom de är billigare och handlas oftare på börsen. Eftersom de handlas mer frekvent blir aktierna därför lättare att både köpa och sälja.

Preferensaktier

En preferensaktie är en typ av aktie som fokuserar mer på utdelning. Äger du en preferensaktie får du utdelning oftare än för stamaktierna, vanligtvis en gång i kvartalet.

När ett företag bestämmer sin utdelning har preferensaktieägarna förtur. När de har fått sin utdelning fördelas resterande del ut till stamaktierna. Detsamma gäller företräde till bolagets tillgångar vid konkurs.

Preferensaktien har alltid en inlösenskurs. Det betyder att bolaget har rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier till ett förutbestämt pris om de vill.

D-aktier

D-aktien fungerar som en blandning av en preferensaktie och en stamaktie. Den har företräde till bolagets tillgångar vid konkurs före stamaktien, men inte över preferensaktien. D-aktien har också företräde till utdelning över stamaktieägarna.

Till skillnad från preferensaktien har D-aktien ingen inlösenskurs, så företaget kan inte välja att köpa tillbaka den.

Vad påverkar aktiekursen?

Generellt kan man säga att när bolagets verksamhet går bra så stiger aktiekursen, och när det går dåligt sjunker den. Men det är inte alltid så enkelt. Det kan finnas flera andra faktorer som påverkar en akties kurs, till exempel:

  •  Bolagets framtidsutsikter. Den viktigaste faktorn för aktiekursen är investerarnas uppfattning om bolagets framtida resultat. Det i sin tur beror bland annat på efterfrågan av bolagets produkter och tjänster, innovation och konkurrens inom branschen.
  • Branschrelaterade frågor. Händelser och svängningar inom den bransch som företaget verkar i kan påverka dess aktiekurs. Ett oljebolag kommer till exempel till stor del vara beroende av oljepriset.
  • Det allmänna marknadsläget. De flesta företag går bättre vid högkonjunktur. Därför är det vanligt att hela börsen går upp när det allmänna ekonomiska läget i landet är bra. 

Finns det några risker med att handla med aktier?

Ja, eftersom kursen på den aktie du har köpt både kan gå upp och ner, finns det alltid en viss risk. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka de pengar du köpte aktien för, när du väl säljer den.

Ett sätt att minska risken är att ha en bred portfölj med flera aktier i olika branscher. På så sätt säkrar du upp om en enskild aktie skulle falla i värde. Då påverkas en mindre del av ditt sparande, än om du hade investerat dina pengar i ett fåtal bolag.

Bolaget kan gå i konkurs eller avnoteras

Risken finns även att bolaget du köpt aktier i går i konkurs. Då förlorar du alla dina investerade pengar.

Det kan även hända att ett bolag av någon anledning avnoteras från börsen utan att det gått i konkurs. Om en aktie är avnoterad och inte handlas på någon börs blir det mycket svårare att sälja aktien i fråga. Då blir det svårare för dig att få tillbaka ditt investerade kapital.

Vad kostar det att köpa aktier?

När du köper och säljer aktier får du betala en transaktionsavgift som kallas courtage, som hos oss är ett av marknadens lägsta.

Avgiften skiljer sig mellan olika marknader, men handlar du nordiska aktier betalar du 0,09 procent av värdet på din order. Dock minst 1 krona och som mest 199 kronor. Till exempel, om du vill köpa aktier för 10 000 kronor kostar det 9 kronor i courtage.

Här kan du se en lista över hela vårt courtage.

Kostnad för handel med utländska aktier

När du handlar aktier i en annan valuta än svenska kronor tillkommer även en kostnad för valutaväxlingen. Vår valutaväxlingsavgift är 0,25 procent av den valutakurs som gäller hos oss när affären går igenom.

Till exempel, om du köper en aktie noterad i EUR och valutakursen EUR/SEK står i 10 SEK blir din växlingskurs 10,025 SEK. Omvänt gäller om du säljer en aktie noterad i EUR. Givet att EUR/SEK är 10 SEK vid tillfället blir din växlingskurs 9,975 SEK.