Varför är bolåneräntorna höga just nu?

Bolåneräntorna påverkas bland annat av styrräntan, tidigare kallad reporänta, som nu är högre än på många år. Riksbanken ansvarar för att hålla ekonomin stabil och har som mål att hålla inflationen runt 2 %. 

Anledningen till att styrräntan är hög handlar huvudsakligen om att det idag är hög inflation. Att lämna styrräntan oförändrad är ett sätt för Riksbanken att fortsätta hålla nere de kraftiga prisökningarna på bland annat el, bensin och livsmedel. 

Läs mer om styrräntan och hur höjningen påverkar dig

Borde jag binda min bolåneränta?

Om du ska ha bunden eller rörlig bolåneränta beror på din livssituation och hur stora marginaler du har i din ekonomi. På sikt brukar det generellt vara mer lönsamt att ha en rörlig ränta. Att ha en kombination av olika bindningstider på dina bolån kan också vara ett bra alternativ.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka kring rörlig och bunden ränta.

Vad kommer hända med bolåneräntorna framåt?

Exakt hur bolåneräntan kommer utvecklas kan ingen veta helt säkert. Men det går att göra prognoser, baserade på marknadsläget. Läs mer om vad våra experter tror om boräntorna framöverÖppnas i nytt fönster.

Styrräntan just nu: 4 %

Riksbankens datum för kommande räntebesked 2024:
  • 27 mars
  • 8 maj
  • 27 juni
  • 20 augusti
  • 25 september
  • 7 november
  • 19 december

Vad kan jag själv göra när boräntorna är höga?

Ha stenkoll på din ekonomi
Bygg upp en buffert
Välj att skattejämka
Se över belåningsgraden
Teckna ett utgiftsskydd
Teckna en livförsäkring

Ha stenkoll på din ekonomi

Höga bolåneräntor kan oroa många bolånetagare. Eftersom marknaden ständigt ändras, är det en god idé att du ser över din privatekonomi. Då kan du försäkra dig om att du och din familj klarar av ekonomiska förändringar. Vad har du för utgifter varje månad? Finns det något du kan dra in på? 

Ta kontroll över din ekonomi i 5 steg 

Bygg upp en buffert

Genom att föra över en summa pengar varje månad till en buffert, kan du känna dig trygg om något oförutsett skulle hända. Vi rekommenderar att du har omkring 2-3 månadslöner (efter skatt) på ett sparkonto, beroende på din livssituation. Sparkontot har idag en ränta mellan 2,00 % – 2,40 % beroende på hur mycket du sparar.

Välj att skattejämka

Jämkning – eller skattejämkning – är när du ber din arbetsgivare dra mindre skatt på din lön varje månad. Genom att justera hur mycket skatt du betalar per månad, undviker du att betala för mycket eller för lite skatt. 

Att jämka kan vara smart om du till exempel har en lägre inkomst eller höga räntekostnader. Då får du mer pengar att röra dig med per månad. I utbyte går du miste om skatteåterbäringen vid deklarationen. 

Om du vill skattejämka fyller du i en blankett på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Kan du sänka din belåningsgrad?

När boräntorna är höga är det många som undrar om det är läge att amortera extra på bolånet. Historiskt sett har det lönat sig att investera sina pengar på börsen istället för att amortera extra. Det beror på att aktiemarknadens utveckling har varit högre än bolåneräntan. 

Då kan det vara läge att göra en extraamortering 

När bolåneräntan är hög är valet att välja börsen framför att amortera inte lika självklart längre. Har du sparande som du kan lägga en extra amortering på, och därmed sänka din belåningsgrad, kan det vara värt det. För bolån på över 70 procent av bostadens värde amorterar du idag 2 procent per år. Men om du kan sänka belåningsgraden till under 70 procent är kravet 1 procent per år.

Spara eller amortera? Läs mer här. 

Utgiftsskydd – trygghet vid sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet

Ett utgiftsskydd är en försäkring som skyddar dig ekonomiskt om du skulle bli sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Du väljer själv hur mycket du vill försäkra dig för, upp till 10 000 kronor per månad. 

Läs mer om och teckna ett utgiftsskydd

Livförsäkring – ekonomiskt skydd för din familj om du skulle avlida

En livförsäkring ger din familj ett ekonomisk skydd om du skulle avlida. På så sätt slipper din familj drabbas lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Dina anhöriga kan då bo kvar och fortfarande betala räkningar, lån och hyra den närmaste tiden efter att du har gått bort. 

Läs mer om och teckna en livförsäkring