Hur ska jag tänka när boräntorna stiger?

Bolåneräntorna är högre än på många år, vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för många. Här kan du läsa om varför ränteläget ser ut som det gör, och vad du kan göra för att trygga upp din ekonomi.

Varför stiger bolåneräntorna just nu?

Den 26 april 2023 meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med 0,50 procentenheter till 3,50 procent. Bolåneräntorna påverkas bland annat av styrräntan, som nu är högre än på många år.

Beslutet att höja styrräntan grundar sig i att det är hög inflation, både i Sverige och i världen generellt. Höjningen av styrräntan är ett sätt att sakta ner de kraftiga prisökningar som skett på bland annat el, bensin och livsmedel.

Läs mer om styrräntan och hur höjningen påverkar dig

Borde jag binda min bolåneränta?

Om du bör ha bunden eller rörlig bolåneränta beror mycket på var i livet du befinner dig, och hur stora marginaler du har i din ekonomi. Är du högt belånad, och känner dig orolig för att inte ha råd med stigande räntor, kan det vara klokt att binda hela eller delar av ditt bolån.

På sikt brukar det generellt vara mer lönsamt att ha en rörlig ränta. Men fördelen med att binda räntan är att du får tryggheten i att veta vad du betalar varje månad. Att ha en kombination av olika bindningstider på dina bolån kan vara ett bra alternativ.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka kring rörlig och bunden ränta.

Kommer bolåneräntorna fortsätta att stiga?

Det är alltid svårt att sia om framtiden, men Riksbankens prognos är att räntorna kommer fortsätta att stiga under de kommande två åren. Läs mer om vad våra experter tror om boräntorna framöverÖppnas i nytt fönster.

Hur tryggar jag min ekonomi när boräntorna stiger?

Höga bolåneräntor kommer med en ekonomisk osäkerhet hos många. Om du känner att du skulle få svårt att klara av stora förändringar i din ekonomi, är här några sätt att göra dig och din familj tryggare.

Bygg upp en buffert

För över en liten summa varje månad till en buffert. Vi rekommenderar att du har omkring två till tre månadslöner på ett sparkonto, beroende på din livssituation. Då blir det lättare att hantera större förändringar i ekonomin. Nu har vi ränta på båda våra sparkonton.

Utgiftsskydd – om du blir sjuk eller förlorar jobbet

Ett utgiftsskydd är en inkomstförsäkring som skyddar dig ekonomiskt om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Du väljer själv hur mycket du vill försäkra dig för, upp till 10 000 kronor per månad.

Läs mer om och teckna ett utgiftsskydd

Livförsäkring – om du skulle avlida

En livförsäkring ger din familj ett ekonomisk skydd om du skulle avlida. På så sätt drabbas inte familjen lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna.

Dina anhöriga kan då ha möjlighet att bo kvar och fortfarande betala räkningar, lån och hyra den närmaste tiden efter att du har gått bort.

Läs mer om och teckna en livförsäkring

Rörlig eller bunden boränta – hur ska jag tänka?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Riksbanken har återigen höjt styrräntan som en åtgärd för att få bukt med inflationen, vilket medför frågor och funderingar hos många. Privatekonom Ingela Gabrielsson och privatrådgivare Sofie Långberg Ranstad berättar om hur du kan resonera i valet mellan rörlig och bunden boränta. Inspelat 21 september 2022.