Boränteprognos för november 2023: Räntetoppen är nådd

  • Riksbanksdirektionen lämnade styrräntan oförändrad på 4,00 procent vid det penningpolitiska mötet i november. Mycket talar för att styrräntan har toppat. Det dröjer dock innan räntesänkningar blir aktuella, vilket hushållen bör ta hänsyn till i sin kalkyl.
  • Räntor till bundna löptider ligger idag lägre än den rörliga räntan. Dock lär dessa falla framöver och risken med att binda sig idag är att man binder till en för hög nivå, särskilt på de längsta löptiderna. För hushåll som vill reducera sin osäkerhet kan det däremot fortfarande vara attraktivt att binda delar av sina bolån. 

Punkterna ovan är en sammanfattning av Annika Winsths boränteprognos från 28 november 2023. Se hela boränteprognosen här

Chefekonom Annika Winsth

Annika Winsth

Annika Winsth är makroekonomisk expert och Nordeas chefekonom i Sverige.

Hur fungerar prognoser för bolåneräntor?

Prognoser för bolåneräntor är antaganden av hur mycket det kommer kosta att låna pengar för att köpa en bostad i framtiden. De görs av experter som använder olika sätt för att förutse hur räntorna kommer att utvecklas.

Experterna tittar ofta på historisk data, använder modeller och tar hänsyn till faktorer som ekonomin i sin helhet och Riksbankens beslut.

Boränteprognoser är en uppskattning av framtidens räntor, och man får vara beredd på att oväntade händelser kan påverka de faktiska räntorna i framtiden.

Hur ska jag tänka när boräntorna stiger?

Bolåneräntorna är högre än på många år, vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för många. Det höga ränteläget beror bland annat på att Riksbanken har höjt styrräntan flera gånger sedan 2022, vilket gör att den är högre än på länge. Styrräntan påverkar nivån på både boräntor och sparräntor.

För att du ska veta hur du kan tänka kring ditt bolån, och din ekonomiska situation i stort, har vi samlat några tips som kan göra att du känner dig tryggare.

Läs mer om hur kan du tänka när boräntorna stiger.