Boränteprognos för april 2024: En räntesänkning allt närmare i tid

  • Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 4 procent i mars och öppnar för att sänka räntan i maj. Inflationen kom in lågt i mars och klart lägre än förväntat. Vår prognos är att Riksbanken sänker räntan sex gånger i år, med start i maj. Det resulterar i en styrränta på 2,5 procent vid årsslutet.
  • Bolåneräntor är fortfarande lägre för bundna löptider, än för den rörliga tremånadersräntan. Då osäkerheten är stor bör hushåll som överväger att binda sina bolån titta på de kortare löptiderna. Om styrräntan däremot sänks i linje med vår prognos, är det tveksamt om det lönar sig. 
Punkterna ovan är en sammanfattning av Annika Winsths boränteprognos från 26 april 2024. Se hela boränteprognosen härÖppnas i nytt fönster.

Chefekonom Annika Winsth

Annika Winsth

Annika Winsth är makroekonomisk expert och Nordeas chefekonom i Sverige.

Hur fungerar prognoser för bolåneräntor?

Prognoser för bolåneräntor är antaganden av hur mycket det kommer kosta att låna pengar för att köpa en bostad i framtiden. De görs av experter som använder olika sätt för att förutse hur räntorna kommer att utvecklas.

Experterna tittar ofta på historisk data, använder modeller och tar hänsyn till faktorer som ekonomin i sin helhet och Riksbankens beslut.

Boränteprognoser är en uppskattning av framtidens räntor, och man får vara beredd på att oväntade händelser kan påverka de faktiska räntorna i framtiden.

Hur ska jag tänka när boräntorna är höga?

Bolåneräntorna är högre än på många år, vilket skapar en ekonomisk osäkerhet för många. Det höga ränteläget beror bland annat på att Riksbanken har höjt styrräntan flera gånger sedan 2022 och 2023, vilket gör att den är högre än på länge. Styrräntan påverkar nivån på både boräntor och sparräntor.

För att du ska veta hur du kan tänka kring ditt bolån, och din ekonomiska situation i stort, har vi samlat några tips som kan göra att du känner dig tryggare.

Läs mer om hur du kan tänka när boräntorna är höga.