Ung kvinne i leilighet i Paris

Boränteprognos – så utvecklas bolåneräntan 2023

Exakt hur bolåneräntan kommer utvecklas under 2023 kan ingen veta helt säkert. Men det går att göra prognoser, baserade på marknadsläget. På den här sidan hittar du den aktuella boränteprognosen för maj, framtagen av vår chefekonom Annika Winsth.

Boränteprognos för maj 2023: Sitt still i båten

  • Svensk inflation är långt över Riksbankens mål. En splittrad riksbanksdirektion höjde styrräntan med 0,50 procentenheter till 3,50 % i april. Vår bedömning är att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter i juni till 3,75 %. 
  • Konkurrensen på bolånemarknaden är tuff, vilket talar för att räntor inte stiger nämnvärt framöver. Vår prognos är att ekonomin bromsar in så tydligt att Riksbanken behöver sänka styrräntan i början av nästa år. Trots att bundna räntor är lägre än rörliga så är bedömningen svår om det i nuläget är värt att binda sin ränta.

Punkterna ovan är en sammanfattning av Annika Winsths boränteprognos från 25 maj 2023. Se hela boränteprognosen härÖppnas i nytt fönster

Chefekonom Annika Winsth

Annika Winsth 640x360

Annika Winsth är makroekonomisk expert och Nordeas chefekonom i Sverige.

Hur fungerar prognoser för bolåneräntor?

Prognoser för bolåneräntor är antaganden av hur mycket det kommer kosta att låna pengar för att köpa en bostad i framtiden. De görs av experter som använder olika sätt för att förutse hur räntorna kommer att utvecklas.

Experterna tittar ofta på historisk data, använder modeller och tar hänsyn till faktorer som ekonomin i sin helhet och Riksbankens beslut.

Boränteprognoser är en uppskattning av framtidens räntor, och man får vara beredd på att oväntade händelser kan påverka de faktiska räntorna i framtiden.

Hur ska jag tänka när boräntorna stiger?

Bolåneräntorna förväntas fortsätta stiga under 2023, vilket innebär en ekonomisk osäkerhet för många. Det höga ränteläget beror bland annat på att Riksbanken har höjt styrräntan flera gånger under 2022, vilket gör att den är högre än på länge. Styrräntan påverkar nivån på både boräntor och sparräntor.

För att du ska veta hur du kan tänka kring ditt bolån, och din ekonomiska situation i stort, har vi samlat några tips som kan göra att du känner dig tryggare.

Läs mer om hur kan du tänka när boräntorna stiger.