Chatta med oss Öppnas i nytt fönster
Winter calm lake and cabin

Hållbart sparande

Här hittar du information om vårt arbete

Dina pengar kan åstadkomma stora förändringar

Vi lever i en tid med stora utmaningar och omvälvningar. Vårt klimat är ett exempel. Vi måste agera och ta hand om vår planet. Om du väljer ekologiska bananer i mataffären är kanske inte steget så långt att tänka på samma sätt när du väljer vilka fonder du vill spara i eller hur du sparar till din pension.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Nordeas hållbarhetsarbete

Vi vill använda våra kunskaper och vår expertis till att bygga förtroende och göra skillnad för individer, samhället och miljön. Det ska vara enkelt att göra val för en hållbar framtid. Har du tänkt på att genom ditt sparande äger du indirekt aktier eller andra värdepapper i bolag som är verksamma över hela världen? Genom ditt sparande går det att påverka företag och branscher så att de börjar agera mer hållbart. 

Nordea rankad som en av världens mest hållbara banker Öppnas i nytt fönster

Hållbara finanser i Nordea innebär att hållbarheten ska vara en naturlig del i allt vi gör, i all vår affärsverksamhet och alla produkter inom våra kärnområden investering, finansiering och rådgivning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Nordea Liv & Pension i samarbete med Världsnaturfonden WWF Öppnas i nytt fönster

Nordea Liv & Pension Sverige har tillsammans med Världsnaturfonden WWF slutit ett samarbetsavtal för för att investera i linje med Parisavtalet som trädde i kraft 2018.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Lönar det sig att placera hållbart – så säger forskningen Öppnas i nytt fönster

Det finns starka bevis på att fonder och investeringar som styr kapital mot mer hållbara bolag kan göra en betydande skillnad för att vi kan skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Företag som tar ansvar och proaktivt arbetar med dessa frågor tror vi står bättre rustade för en framtid som kräver ökat fokus på hållbarhet. Dessutom utsätter de sina verksamheter för färre risker. Det tror vi är goda förutsättningar att skapa god avkastning som kan gynna dig som sparar hållbart. Vi på Nordea hjälper dig att komma igång. För dig som vill spara i fonder som tar ännu större hänsyn till hållbarhet så erbjuder vi: våra Starsfonder och vår Klimatfond.

Nordea Starsfonder

Vi har tagit fram en fondfamilj som vi kallar för Nordea STARS. Målet med dessa fonder är att hitta framtidens företag, enligt vårt sätt att se. Alltså företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot sina intressenter – anställda, leverantörer, kunder, investerare och samhället i stort.

Börja spara i Starsfonderna

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

Läs mer om Klimatfonden

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo.

Håll dig uppdaterad

Läs det senaste från Nordea om sparande och hållbara finanser 

Klicka på ikonerna för att anmäla dig till våra nyhetsbrev

Nordea Fonder

- Aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, med djup företagsanalys och hållbarhetsfaktorer

Öppnas i nytt fönster

Sustainable Finance

- På dessa sidor får du information om hållbart sparande och vad det innebär i praktiken (på engelska).

Öppnas i nytt fönster