Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du enkelt kan investera i fonder, aktier och andra värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Fördelar med Investeringssparkonto

  • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper. 
  • Inget krångel med deklarationen.
  • Det kostar inget att öppna ISK.
  • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar.

Vad är ett ISK?

Ett Investeringssparkonto, eller ISK som det ofta kallas, är ett konto där du kan placera dina pengar i både fonder, aktier och andra värdepapper du kan handla på börsen.

Ett ISK är ett smidigt sätt att samla hela ditt sparande, och det är gratis att öppna. Pengarna på ett ISK-konto är inte låsta. Du kan alltså när som helst sälja tillgångarna på ditt ISK och föra över pengarna till ditt vanliga bankkonto.

Spara i fonder och aktier på ISK

Få hjälp att fondspara

Vår sparrobot Nora ger dig rådgivning och rekommenderar en fond som passar dig. Nora öppnar ett ISK-konto åt dig.

Få förslag på en fondportfölj

Fondväljaren är för dig som vill sätta ihop din egen fondportfölj. Vi ger dig förslag på portföljer, och placeringarna görs på ett ISK.

Sköt sparandet själv

Öppna ett ISK själv om du vet vilka fonder och aktier du vill ha. För att handla med aktier behöver du koppla kontot till Värdepapperstjänst Depå.

Hur fungerar skatten på ett ISK?

Ett ISK är ett konto som schablonbeskattas årligen. Det betyder att du, till skillnad från ett vanligt fondkonto, inte behöver skatta varje gång du säljer dina tillgångar med vinst. Istället betalar du en viss procentsats i skatt per år, som baseras på ditt kontos värde.

Du betalar alltså skatt oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat i värde. Därför är det en bra idé att investera de pengar du har på ditt ISK. Annars riskerar du att behöva betala skatt på pengar som inte kan växa. Här kan du läsa mer om varför du ska investera pengarna på ditt ISK.

Det belopp du ska betala i skatt hamnar automatiskt på deklarationen, så du behöver bara kolla igenom och godkänna den precis som vanligt. 

Läs mer om schablonskatt på ISK.

Detaljerad information om ISK

Spara i fonder på ISK

Spara i fonder på ISK

Med ett ISK i Nordea har du möjlighet att handla med ett av Sveriges största utbud av fonder. Här samlar du ditt sparande och får en bra överblick i både Internetbanken och i vår app. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
Handla med aktier och andra värdepapper på ISK
Beskattning av ISK
Priser och villkor
Finska insättningsgarantin

Vanliga frågor om ISK

Min order på mitt investeringssparkonto (ISK) har inte gått igenom, varför?

Det kan bero på att det inte finns några likvida medel insatta på likvidkontot inom ditt investeringssparkonto. Har du gjort en värdepappersförsäljning kan det bero på att pengarna inte hunnit landa på likvidkontot än. Vid försäljning av värdepapper kan köp av fond genomföras först dagen efter likviddagen.

När får jag pengarna vid en säljorder inom investeringssparkonto (ISK)?

I normala fall betalas pengarna från en fondförsäljning ut två bankdagar efter handelsdagen. Ordern ska då vara lagd före klockan 15:30. Är ordern lagd efter klockan 15:30 dröjer det ytterligare en dag. Undantag gäller för följande fonder:

  • Nordea Asian Fund kl. 06.00
  • Norafonderna, Hållbarhetsfond (Försiktig, Balanserad, Tillväxt) och Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global kl. 12.00
  • Nordea Indienfond och Nordea Kinafond kl. 15.00
  • Nordea Far East Fund, Nordea Globala Tillväxtmarknader, Nordea Japan Fund och Nordea Nya Tillväxtmarknader kl. 15.30 (men räknas på det andelsvärde som sätts dagen efter)

Bryttiden för externa fonder är kl. 06.00 men tar alltid minst 4 dagar innan likvid är på kundens konto.

Var är mina pengar från ISK-fondförsäljningen?

Vid en fondförsäljning placeras alltid pengarna på det underliggande likvidkonto som du har inom ditt investeringssparkonto.

Varför fördelas inte mina extrainsättningar till investeringssparkonto (ISK) enligt fördelningsplanen?

Det är endast vid stående överföring (månadssparande) som pengarna fördelas enligt fördelningsplanen. Om du gör en extrainsättning måste du aktivt gå in och köpa den fond eller de värdepapper som du vill att pengarna ska placeras i.

Hur öppnar jag ett Investeringssparkonto (ISK)?

Du öppnar Investeringssparkontot (ISK) i Internetbanken. Välj ”Spara och placera”, sedan ”Öppna konton & tjänster” och därefter ”Öppna ett nytt konto/tjänst”.