Spara enkelt med ISK

Investeringssparkonto (ISK) är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Dina fördelar med ISK

  • Möjlighet att spara både i fonder och enskilda värdepapper. 
  • Inget krångel med deklarationen.
  • Det kostar inget att öppna ISK.
  • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar.

Om Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta.

Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser. 

ISK för dig som vill spara i fonder

Spara i fonder

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Du samlar ditt fondsparande och får en bra överblick. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
ISK för dig som vill handla med aktier och andra värdepapper
Beskattning
Priser och villkor

Information om statlig insättningsgaranti

Likvidkontot inom Investeringssparkonton i Nordea omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.   

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Investerarskydd

För andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag gäller investerarskyddet, vilket ger kund ersättning för förlorade tillgångar vid en konkurssituation upp till 250 000 kronor per institut. 

Investerarskyddet gäller också för finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning och som förtecknas i depå, vilket är fallet för ISK med Värdepappertjänst Depå.

Kund som vill ha ersättning från investerarskyddet ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden.

Investerarskyddet omfattar inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto, vilket är fallet vid ISK med Aktiehandel Classic och ISK med Värdepapperstjänst Bas, eller andelar i fonder som förvaltas av bolag i Nordeakoncernen, då dessa inte berörs om Nordea skulle gå i konkurs.

Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet på Nordea.se och Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster .

Med ett Investeringssparkonto kan du spara enkelt

Investeringssparkonto är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper.

Logga in och öppna ISK Öppnas i nytt fönster