Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nytt amorteringskrav från den 1 mars 2018 – så här påverkar det dig

Den 1 mars 2018 infördes ett skärpt amorteringskrav för alla nya bolånetagare som reglerar hur mycket du ska amortera i förhållande till din inkomst. Här förklarar vi hur det påverkar dig.

Vad innebär det skärpta kravet?

Det innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer är 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst (skuldkvot) ska amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet utöver amorteringskravet som bestäms av bolånets storlek i förhållande till fastighetens värde. Se nedan om hur du räknar ut din skuldkvot.

Om din skuldkvot överstiger 4,5 innebär det skärpta kravet i kombination med nuvarande amorteringskrav följande: 

  • Är lånen över 70 procent av bostadens värde (belåningsgrad) ska du amortera minst 3 procent av den totala skulden per år (nuvarande krav = 2 procent)
  • Är lånen mellan 50 - 70 procent av bostadens värde (belåningsgrad) ska du amortera minst 2 procent av den totala skulden per år (nuvarande krav = 1 procent)
  • Är lånen under 50 procent av bostadens värde (belåningsgrad) ska du amortera minst 1 procent av den totala skulden per år (nuvarande krav = 0 procent)

Om du skulle utöka ditt bolån för att till exempel renovera kan du välja alternativregeln, som innebär att det utökade lånebeloppet istället amorteras med 10 procent per år. 

Vilka påverkas av det skärpta kravet?

Det skärpta kravet påverkar dig som tar nya bolån där dina nya och eventuella befintliga bolån tillsammans överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst. Du som har bolån idag och inte har för avsikt att ta några nya bolån påverkas inte av det skärpta kravet.

Hur räknar jag ut min skuldkvot?

För att beräkna skuldkvoten utgår du från hushållets bruttoinkomst per år, det vill säga inkomsten före skatt och andra inkomster som bedöms som varaktiga (exempelvis barnbidrag) och sätter den i relation till den totala andelen bolån som hushållet har.

Exempel:

Anna och Pelle tjänar tillsammans 720.000 kr före skatt per år (totalt 60.000 kr/mån) och har ett bolån på totalt 3.500.000 kr, Deras skuldkvot är 3.500.000/720.000 = 4,86. Anna och Pelle skulle därmed beröras av det skärpta amorteringskravet.

Hur räknar jag ut min belåningsgrad?

Belåningsgraden räknar du ut genom att dela bostadens totala andel bolån med bostadens värde.

Exempel:

Anna och Pelles fastighet är värd 5.500.000 kr. Deras belåningsgrad är 3.500.000/5.500.000 = 63,6 %.

Räkneexempel på amorteringsbelopp

Anna och Pelles skuldkvot överstiger 4,5 och deras belåningsgrad är mellan 50 – 70 procent. Det betyder att de ska amortera 2 procent per år på sitt bolån på 3.500.000 kr efter den 1 mars 2018 enligt de skärpta amorteringskraven. Vilket i det här exemplet innebär 5.833 kr per månad. 

Vilka bostäder berörs av de nya kraven?

Alla privatbostäder som bostadsrätter, villor, radhus, fritidshus, nyproducerade bostäder samt tomträtter som avses för bostadsändamål omfattas. Däremot berörs ej skogs- och lantbruksfastigheter.

Jag har ansökt om bolån och kommer tillträda den nya bostaden efter den 1 mars, vad gäller för mig?

Om du har skrivit på ett kontrakt för att köpa en bostad eller bygga en ny bostad före den 1 mars 2018 gäller de nuvarande amorteringskraven även om lånet betalas ut efter den 1 mars 2018. 

Jag har ansökt om att utöka mina bolån för att renovera bostaden, vad gäller för mig?

Om du har tagit nya lån på din befintliga bostad behöver lånet betalas ut innan den 1 mars 2018 för att de nuvarande amorteringskraven ska gälla. 

Vad gäller om jag vill byta bank till Nordea?

Om du vill flytta ett befintligt bolån gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Du behöver ta med dig ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank, som du tar med till oss. Amorteringsunderlaget behöver vi för att kunna ge dig samma villkor på ditt bolån som du redan har.

Vad gäller för mitt lånelöfte som jag har sökt före 1 mars?

Ditt lånelöfte gäller som tidigare i 6 månader. Det omfattas inte av amorteringsreglerna förrän du får ditt bolån utbetalt. Om du har skrivit på ett kontrakt för att köpa en bostad eller bygga en ny bostad före den 1 mars 2018 gäller de nuvarande amorteringskraven även om lånet betalas ut efter den 1 mars 2018.