Byggnadskreditiv omvandlas till bolån

Innan vi kan göra om ditt byggnadskreditiv till ett vanligt bolån behöver vi få in följande handlingar från dig:

  • Ett slutbesked från din kommun som visar att din bostad får tas i bruk.
  • En slutvärdering som visar aktuellt marknadsvärde på ditt färdigställda hus. Kontakta en mäklare som gör värderingen åt dig.
  • Ett protokoll från slutbesiktningen som görs av en behörig besiktningsman när huset är färdigbyggt. Det är vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Slutbesiktning ska genomföras innan du betalar slutfakturan. Om du haft en spärrförbindelse under byggtiden så ber du husleverantören återsända den när allt är klart. 

Vi hjälper dig med låneupplägget 

Tillsammans diskuterar vi ditt låneupplägg och dina försäkringar, både för dig, din familj och ditt hem. Om du behöver hjälp att skriva några avtal som skyddar dig om det oförutsedda skulle inträffa, kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist. Som Nordeakund får du rabatt på familjejuridiska tjänster.

Energideklaration

När du bott i huset under en tid så kan du göra en energideklaration för ditt hus. Om du då uppfyller kraven för ett grönt bolån har du rätt till en rabatterad bolåneränta

Signera skuldebrev digitalt

Efter att du och din rådgivare bestämt låneupplägget för dina bolån skickar vi ut skuldebrev till dig via nätbanken och appen. Du signerar enkelt dessa med Mobilt BankID. Vi har nu omvandlat ditt byggnadskreditiv till ett bolån.