Avtalspension SAF-LO

Du som är privatanställd arbetare på ett företag med kollektivavtal får avtalspension SAF-LO. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Om SAF-LO tjänstepension Mer fakta Tidigare sparformer Priser, utbetalning och villkor Om SAF-LO tjänstepension

Om SAF-LO

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder. Du har möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det.

Dina fördelar:

  • Välj mellan olika fonder
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din Internetbank
Fondsortiment SAF-LO 
Mer fakta

Nordea Pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Därefter flyttas en del av dina pengar till obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig. Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt.

Basfaktablad Nordea Pensionsportfölj SAF-LO (pdf, 334 KB)Öppnas i nytt fönster

Spara i fonder

Med sparande i fonder väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning. Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Har du mer än 20 år kvar till pension rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktier, oavsett risknivå. Detta för att få så bra avkastning som möjligt.

Har du mindre än 20 år kvar till pension bör du minska risken genom att ha en viss del räntebärande placeringar i ditt sparande. Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension. Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer. 

Fondsortiment SAF-LO 
Tidigare sparformer

Tidigare sparformer

Om du valt Nordea för din avtalspension SAF-LO innan 1 januari 2009 har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt sparande med 100% garanti. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som gäller för just dig.

Observera att detta är sparformer av SAF-LO som inte längre erbjuds.

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd arbetare.

Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 %.
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling. 
Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationFondförvaltning
GarantiDen här produkten har ingen garanterad ränta.
Hur placeras pengarna?Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Midi.
Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (försäkringar tecknade före 2014)
SpecifikationPremiegaranti
GarantiHos oss kan du få 100 % garanti på din avtalspension. Sparande med 100 % garanti garanterar de inbetalda pengarna inklusive avgifter, du får alltid tillbaka minst det belopp din arbetsgivare har sparat till dig.
Hur placeras pengarna?Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 % garanti* på allt insatt kapital så får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.

Priser och villkor

Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift)1 % på insättningen
Försäkringsavgift0,75 % av totala innehavet, per år
Flyttavgift400 kr

Villkor Avtalspension SAF-LO, traditionell förvaltning (pdf, 38 KB)Öppnas i nytt fönster

Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (försäkringar tecknade före 2009)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift) 0 kr 
Försäkringsavgift0,65 % av värdet, per år 
Fondförvaltningsavgift 0,4 - 2,5 % beroende på vald fond 
Uttagsavgift 0,5 % av uttaget belopp 
Flyttavgift 500 kr 
Villkor Avtalspension SAF-LO, fondförvaltning (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster
Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (försäkringar tecknade före 2014)
SpecifikationPris
Fast avgift 65 kr, per avtal och år 
Försäkringsavgift, i % av kapitalets värde per år0,12 %  
Kapitalavgift, i % av kapitalets värde per år 0,08 % 
Flyttavgift  400 kr
Villkor för Avtalspension SAF-LO, premiegaranti (pdf, 120 KB)Öppnas i nytt fönster
Priser, utbetalning och villkor

Priser för SAF-LO

Priser SAF-LO, Fondförvaltning
SpecifikationPris
Fondförvaltningsavgift0,1-0,7 % beroende på val av fond
Fast avgift65,00 kr per avtal och år 
Flyttavgift 

400,00 kr per flyttillfälle

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta.    

Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.