Avtalspension KAP-KL

Du som arbetar inom kommun och landsting får genom kollektivavtalet avtalspension KAP-KL, för dig som är född 1986 eller senare heter avtalet AKAP-KL. Du kan själv bestämma var du ska spara. Vi har bra alternativ, oavsett om du vill placera pengarna själv eller låta oss göra jobbet.

Om avtalspension KAP-KL Mer fakta Tidigare sparformer Priser, utbetalning och villkor Om avtalspension KAP-KL

Om Avtalspension KAP-KL hos Nordea

Hos oss kan du placera din avtalspension i fonder. Du har möjlighet att själv välja fonder, men vill du ha hjälp kan våra experter ta hand om det.

Dina fördelar:

  • Välj mellan många olika fonder
  • Möjlighet att få hjälp med vilka fonder du ska välja
  • Ha koll på din pension direkt i din Internetbank
Fondsortiment för KAP-KLÖppnas i nytt fönster
Mer fakta

Nordeas pensionsportfölj

Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder. Fram till 61 års ålder är alla dina pengar placerade i aktiefonder med en global fördelning. Sedan flyttas en del av dina pengar till och obligationsfonder och räntefonder. Du behöver inte göra något själv, vi gör omfördelningen åt dig.

Målet med Nordea Pensionsportfölj är att du ska få en så bra och stabil pension som möjligt

Basfakta för Nordea Pensionsportfölj KAP-KL (pdf, 65 KB)Öppnas i nytt fönster 

Spara din avtalspension KAP-KL i fonder

Med sparande i fonder väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Välj mellan många fonder med olika inriktning, allt från stabila räntefonder till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.

Vilken kombination som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension.

Har du mer än 20 år kvar till pension rekommenderar vi att ditt sparande består mest av aktier, oavsett risknivå. Detta för att få så bra avkastning som möjligt.

Har du mindre än 20 år kvar till pension bör du minska risken genom att ha en viss del räntebärande placeringar i ditt sparande.

Du kan välja upp till 10 fonder i din avtalspension.  Du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Internet, telefon eller på närmaste Nordeakontor.

Återbetalningsskydd

När du placerar din avtalspension KAP-KL hos Nordea får du automatiskt ett återbetalningsskydd. Det innebär att dina pengar går till din familj om du går bort.

Om du vill välja bort återbetalningsskyddet kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Väljer du att inte ha med återbetalningsskydd går pengarna till andra försäkringstagare om du går bort. Att inte ha återbetalningsskyddet innebär att du får en något högre pension.

Du kan lägga till återbetalningsskydd senare i livet. Om det gått mer än 12 månader sedan senaste familjehändelsen behöver du också lämna en hälsodeklaration. Som familjehändelse räknas exempelvis giftermål eller barnafödsel.

Svårt att välja?

Oavsett hur lång tid du har kvar till pension kan du alltid välja Nordea Pensionsportfölj. Med Nordea Pensionsportfölj anpassas ditt sparande efter din ålder.

Fonder och avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut, läs mer. 

Fondsortiment för KAP-KLÖppnas i nytt fönster
Tidigare sparformer

Tidigare sparformer för avtalspension KAP-KL

Om du valt Nordea för din avtalspension KAP-KL innan 1 januari 2012 har du har du någon av nedanstående produkter. Det är antingen ett sparande i fonder eller med garanterad ränta. Du kan flytta hela ditt sparande, inklusive kommande insättningar, till vårt nuvarande erbjudande om sparande i fonder. Då får du bland annat lägre avgifter. Kontakta Nordea för att få reda på vad som är gäller för just dig

Observera att nedanstående är en sparform av KAP-KL som inte längre erbjuds.

Avtalspension KAP-KL är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är anställd inom kommun, landsting och vissa kommunala bolag.

Avtalspension KAP-KL, traditionell förvaltning (produkt som ej längre erbjuds)
SpecifikationTraditionell förvaltning
GarantiMed traditionell förvaltning menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter i enlighet med ditt försäkringsavtal. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 %. 
Hur placeras pengarna?Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men stabil, värdeutveckling.

Priser för tidigare sparformer av KAP-KL

Priser Avtalspension KAP-KL, traditionell förvaltning (produkt som inte säljs längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift)1 % på insättningen
Försäkringsavgift0,75 % av det totala innehavet, per år
Flyttavgift500 kr

Villkor Avtalspension KAP-KL traditionell förvaltning (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster 

Priser, Avtalspension KAP-KL, fondförvaltning (produkt som inte säljs längre)
SpecifikationPris
Insättningsavgift (premieavgift)0 kr
Försäkringsavgift0,65 % av värdet, per år
Fondförvalningsavgift0,4 - 2,5 %, beroende på vald fond
Flyttavgift500 kr

Villkor Avtalspension KAP-KL fondförvaltning (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster 

Priser, utbetalning och villkor

Priser för avtalspension KAP-KL

Priser KAP-KL
SpecifikationPriser
Förvaltningskostnad, fonder0,20 - 1 % beroende på vald fond
Fast avgift65 kr per år
Flyttavgift500,00 kr

Utbetalning

När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast två månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 
Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på september kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönsterSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.