Vad krävs för att bli ekonomiskt oberoende?

Många drömmer om att bli ekonomiskt oberoende och leva på avkastningen och räntan från ett sparande istället för att jobba. För att det ska vara möjligt behöver du ta hänsyn till tre saker: 

  1. hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad
  2. hur stor avkastning du kan förvänta dig från dina investeringar 
  3. hur mycket pengar du har investerat.

Om du behöver mycket pengar för att klara dig varje månad, behöver du också ett stort sparande och en hög avkastning. Men om du kan leva på mindre pengar blir målet lättare att nå. För att det ska vara möjligt att leva på avkastningen krävs vanligtvis att man sparat ihop miljonbelopp.

Anders Stenkrona

Anders Stenkrona small

Vår privatekonom Anders Stenkrona är en av Sveriges mest erfarna experter inom beteendeekonomi, som handlar om hur individer fattar ekonomiska beslut i praktiken.

Räkna ut hur mycket pengar du behöver spara

Följ stegen nedan för att räkna ut hur mycket du behöver spara ihop för att kunna leva på avkastningen av ditt sparande. 

Steg 1: Bestäm hur stor ”månadslön” vill du ha

Börja med att bestämma hur mycket pengar du vill kunna ta ut i ”lön” varje månad. Det vill säga, hur stor summa som krävs för att du ska kunna leva det liv du vill. Ett bra sätt att få koll på dina utgifter och eventuella andra inkomster är att göra en hushållsbudget

Din budget kan variera beroende på din livssituation. Är du ung och singel kan du klara dig med låga kostnader. Men om du börjat bilda familj eller har barn, får du räkna med att kostnaderna kommer att öka. Är dina barn äldre och börjar flytta hemifrån så kommer kostnaderna å andra sidan sannolikt minska med tiden. 

Steg 2: Addera förväntad avkastning

Det är svårt att gissa hur aktiemarknaden kommer utvecklas framöver och det finns ingen garanti för att historisk avkastning kommer att upprepas. Men det är vanligt att räkna med en förväntad avkastning på 7 procent1. Men för att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du räknar med en avkastning på 5 procent.

Steg 3: Räkna fram hur mycket pengar du behöver spara

  • Börja med att räkna ut din ”årslön”. Om vi antar att du är nöjd med en månadslön på 25 000 kronor, blir beloppet per år 25 000 * 12 = 300 000 kronor. 
  • Anta att du kan få 5 procent avkastning på dina sparpengar.
  • För att räkna ut hur mycket du behöver spara delar du din årslön (300 000 kronor) med din avkastning (5 %). Svaret visar att du behöver 6 miljoner kronor för att kunna leva på avkastningen livet ut, givet att du kan få 5 procents avkastning i genomsnitt per år.

17 procent kommer från en förväntad långsiktig BNP tillväxt på 3 % + aktieutdelningar på 2 % + inflation på 2 % = 7 %.

Önskad årslön kopplat till möjlig avkastning eller ränta

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du behöver för att få en viss ”årslön” givet olika förväntade avkastningar. Du kan enkelt göra en egen beräkning med vilken förväntad avkastning du vill, genom att dela önskad årslön med förväntad avkastning. 

Om du hellre vill räkna med en mer förutsägbar ränta till lägre risk, kommer du sannolikt få en lägre förväntad avkastning. Då krävs det att du har ett större ihop sparat belopp för att nå ditt mål.

Önskad månadslön/ förväntad avkastning5 % avkastning7 % avkastning10 % avkastning
10 000 kronor per månad = 120 000 kronor per årKräver att du sparar ihop 2,4 miljoner kronorKräver att du sparar ihop ca 1,7 miljoner kronor Kräver att du sparar ihop 1,2 miljoner kronor
25 000 kronor per månad = 300 000 kronor per årKräver att du sparar ihop 6 miljoner kronor Kräver att du sparar ihop ca 4,3 miljoner kronorKräver att du sparar ihop 3 miljoner kronor  
40 000 kronor per månad = 480 000 kronor per år Kräver att du sparar ihop 9,6 miljoner kronor Kräver att du sparar ihop ca 6,9 miljoner kronorKräver att du sparar ihop 4,8 miljoner kronor 

Så lång tid tar det att nå ditt mål

Tiden är din bästa vän när det handlar om investeringar. Ränta på ränta-effekten kommer göra att utvecklingen med tiden ökar i allt snabbare takt. Därför gäller det att börja i tid och inte ge upp. 

Låt oss titta på en person som får en genomsnittlig lön och löneutveckling enligt SCB2  och som börjar spara vid 25 års ålder. Månadslönerna vi räknar med varierar mellan cirka 35 000 kronor och 45 000 kronor, beroende på ålder. 

I tabellerna nedan visar vi hur många år det kan ta att spara ihop tillräckligt mycket pengar för att avkastningen ska kunna ge dig den månadslön du vill ha. Vi använder samma avkastningsantaganden som tidigare3.


SCB Genomsnittlig månadslön efter ålder och kön
För enkelhetens skull görs beräkningarna utan inflation eftersom vi antar att både löneutvecklingen och sparmålet ökar med inflationen. 

Spara 3 500 - 4 500 kr/mån
Spara 5 000 - 7 000 kr/mån

Så mycket och så länge behöver du spara

I tabellen nedan ser du hur lång tid det tar att bli ekonomisk oberoende om du sparar mellan 3 500 och 4 500 kronor/månad.

Önskad månadsslön/ förväntad avkastning5 % förväntad avkastning7 % förväntad avkastning10 % förväntad avkastning
10 000 kronor i månaden 27 år20 år15 år
25 000 kronor i månadenöver 40 år31 år22 år
40 000 kronor i månaden över 40 år37 år27 år


I de flesta scenarier tar det över 20 år att spara ihop ett tillräckligt stort belopp som kan ge en avkastning du kan leva på. Det är bra att tänka på när du lägger upp ditt sparande. Kom ihåg att ökad förväntad avkastning även innebär ökad förväntad risk. Alla beräkningar speglar endast det förväntade värdet. Siffrorna i tabellerna ska endast ses som räkneexempel och fingervisning.

Så mycket och så länge behöver du spara

I tabellen nedan ser du hur lång tid det tar att bli ekonomisk oberoende om du sparar mellan 5 000 och 7 000 kronor/månad.

Önskad månadslön/ förväntad avkastning5 % förväntad avkastning7 % förväntad avkastning10 % förväntad avkastning
10 000 kronor i månaden22 år16 år12 år
25 000 kronor i månaden35 år26 år19 år
40 000 kronor i månadenöver 40 år32 år23 år

I de flesta scenarier tar det över 20 år att spara ihop ett tillräckligt stort belopp som kan ge en avkastning du kan leva på. Det är bra att tänka på när du lägger upp ditt sparande. Kom ihåg att ökad förväntad avkastning även innebär ökad förväntad risk. Alla beräkningar speglar endast det förväntade värdet. Siffrorna i tabellerna ska endast ses som räkneexempel och fingervisning.  

Räkna på hur mycket sparandet kan växa

Description

Testa sparkalkylatorn