Våga prata om pengar

Det kan tyckas oromantiskt att prata om ekonomi och pengar. Men för att en relation ska vara jämställd gäller det att våga lyfta vad man tycker är viktigt och hur man vill ha det. Både idag och i framtiden. Ju mer överens ni är desto mindre är risken för konflikter om pengar. 

Konkreta tips som skapar ekonomisk rättvisa

1. Bidra procentuellt efter inkomst
2. Öppna ett konto för de gemensamma utgifterna
3. Eget sparande ska ingå i den gemensamma ekonomin
4. Se till att ni får en jämställd pension
5. Dela på föräldraledighet, vab och deltidsarbete
6. Fördela ägandet av bostaden efter hur mycket ni går in med
7. Se till att ni är skyddade mot oförutsedda händelser
8. Följ upp och utvärdera löpande

Bidra till det gemensamma procentuellt efter vad ni tjänar

Släpp tanken på hälften-hälften. Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det och istället fördela utgifterna procentuellt efter inkomst. Den som tjänar mest, har barn eller äger en majoritet av bostaden bör också betala mer av de gemensamma utgifterna. 

Tjänar man till exempel 55 procent av de sammanlagda inkomsterna bör man också betala 55 procent av de sammanlagda hushållskostnaderna. 

Läs mer om gemensam och separat ekonomi

Tips: gör en budget

Ett effektivt sätt att ta reda på hur ni bör fördela era inkomster är att göra en hushållsbudget över era gemensamma utgifter. Ju mer detaljerad budgeten är, desto mindre är risken för missförstånd eller irritation. Följ upp med jämna mellanrum för att se att ni följer er plan. 

Öppna ett konto för de gemensamma utgifterna

Sätt in summan ni kommit överens om på ett gemensamt konto, genom en automatisk överföring varje månad när lönen kommer. Utöver det gemensamma kontot bör ni även ha varsitt lönekonto. Vill ni öppna ett gemensamt konto gör ni det genom att kontakta Kundservice på 0771-22 44 88. 

Tips: koppla varsitt kort till kontot 

Koppla varsitt kort till det gemensamma kontot och använd det för alla gemensamma inköp. 

Eget sparande ska ingå i den gemensamma ekonomin

Se till att ni har varsitt eget sparande. Ett eget sparande till buffert och pension ger trygghet om något händer, eller om förhållandet skulle ta slut.

Använd en sparkalkyl för att komma överens om hur mycket ni ska spara. 

Tips: överväg att göra sparandet till enskild egendom  

Sätt er in i hur sparandet fördelas om ni skulle separera, skilja er eller om någon av er skulle gå bort. Rent juridiskt ser det olika ut om ni till exempel är sambos eller gifta.

Det är också en fördel att se till att era egna sparpengar fortsätter vara just era egna vid en eventuell skilsmässa eller separation. Därför kan det i vissa fall vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom. 

Enskild egendom om ni är gifta

Är ni gifta kan ni skriva ett äktenskapsförord som säkerställer att sparandet inte kommer ingå i bodelningen vid en skilsmässa. 

Enskild egendom om ni är sambor

Som sambor ingår inte eget sparande i bodelningen. Säkerställ dock att sparandet står i ditt egna namn för att inga frågetecken ska uppstå. 

Se till att ni får en jämställd pension

Hur stor din pension blir beror bland annat på vad du tjänar och hur många år du arbetar. Ju högre lön och ju längre du arbetar desto högre pension får du. Samma sak gäller åt andra hållet: ju lägre lön och ju färre år i arbete, desto lägre blir din pension. 

Stora skillnader i pension för kvinnor och män  

Kvinnor och mäns pension är inte jämställd idag, det visar statistik från PensionsmyndighetenÖppnas i nytt fönster. Det beror framförallt på att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre pengar än män. Kvinnor arbetar dessutom deltid i större utsträckning samt tar ut fler dagar av både föräldraledighet och vab. 

Tips: se till att kompensera din partner eller bli kompenserad 

Hur ni delar på tiden hemma är viktigt både ur ett ekonomiskt och jämställdhetsperspektiv. Att inte dela lika kan i värsta fall innebära tusenlappar i såväl förlorad inkomst som pension. Men det finns sätt att kompensera sin partner ekonomiskt.

Här går vi igenom hur ni kan tänka rörande kompensation kopplat till föräldraledighetdeltid och vab

Dela på föräldraledighet, vab och deltidsarbete

Idag visar statistik att vi svenskar varken delar lika på uttag av föräldraledighetÖppnas i nytt fönster, vab-dagarÖppnas i nytt fönster eller deltidsarbete. I samtliga fall är det kvinnor som står för uttaget av en majoritet av dagarna, något som kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Tips: sätt er in i konsekvenserna för era beslut  

Diskutera hur ni ska fördela ansvaret mellan er. Det är viktigt att ni har koll på hur er ekonomi påverkas av olika beslut så ni kan att göra medvetna val.

Om ni väljer att inte dela lika är det extra viktigt att personen som tar den största delen av ansvaret blir ekonomiskt kompenserad för tiden hemma. Här går vi igenom hur ni kan tänka rörande kompensation kopplat till föräldraledighetdeltid och vab

Fördela ägandet av bostaden i proportion till hur mycket var och en går in med

Fördela ägandet av bostaden rättvist i proportion till hur mycket var och en går in med. Den som äger till exempel 60 procent bör då också stå för 60 procent av kostnaderna för eventuella värdehöjande reparationer. 

Tips: skriv ett samboavtal   

Är ni sambor bör ni skriva ett samboavtal om att ni vid en separation har rätt till samma procentandel som ni gick in med.

Se till att ni är skyddade mot oförutsedda händelser

Med varsin livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt ekonomiskt om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Om någon av er skulle gå bort kan resten av familjen fortfarande ha möjlighet att bo kvar och betala räkningar, lån och hyra.

Tips: teckna varsin livförsäkring 

Se över vilket behov dina efterlevande har om du skulle avlida. Här kan du läsa mer om hur stor livförsäkring du bör teckna, givet din livssituation.

Följ upp och utvärdera löpande

Följ upp och utvärdera ekonomin löpande, minst en gång om året eller så ofta er livssituation förändras. Det gäller både den gemensamma och den egna delen.  Är ni nöjda med er ekonomiska situation eller behöver ni göra några förändringar?

Tips: stanna upp och reflektera  

Vid större livsförändringar behöver man ofta prioritera om sin ekonomi. Ni kanske blir föräldrar eller så väljer någon av er att arbeta deltid under några år? Se till att ni är medvetna om vilka konsekvenserna blir av vissa beslut och agera så det blir som ni vill.