Våga prata om pengar

Det kan tyckas oromantiskt att prata om ekonomi och pengar men för att en relation ska vara jämställd gäller det att våga lyfta vad man tycker är viktigt och hur man vill ha det, både idag och i framtiden. 

– Ju mer överens ni är desto mindre är risken för konflikter om pengar. För många kvinnor handlar det framförallt om att förstå konsekvenserna av vissa beslut och ta lika stort ansvar för den egna ekonomin som för familjens gemensamma, säger Ingela Gabrielsson, tidigare privatekonom på Nordea. 

Dela på ansvaret för ekonomin 

Förlita er inte på varandra utan försök, i den mån det går, att dela på det ekonomiska ansvaret.

– Se till att ni både har mobilbank och andra budgetappar för att enkelt hålla koll på ekonomin, både den gemensamma och den egna. Det ökar både kunskapen och den ekonomiska självständigheten, säger Ingela Gabrielsson. 

Ingela Gabrielsson

Ingela-Gabrielsson_300x169

I den här artikeln går vår tidigare  privatekonom Ingela Gabrielsson igenom sina bästa tips och råd för ett ekonomiskt jämställt förhållande. 

Konkreta tips som skapar ekonomisk rättvisa

1. Bidra procentuellt efter inkomst
2. Öppna ett konto för de gemensamma utgifterna
3. Eget sparande ska ingå i den gemensamma ekonomin
4. Se till att ni får en jämställd pension
5. Dela på föräldraledighet, vab och deltidsarbete
6. Fördela ägandet av bostaden efter hur mycket ni går in med
7. Se till att ni är skyddade mot oförutsedda händelser
8. Följ upp och utvärdera löpande

Bidra till det gemensamma procentuellt efter vad ni tjänar

Släpp tanken på hälften-hälften. Tjänar ni olika mycket bör ni ta hänsyn till det och istället fördela utgifterna procentuellt efter inkomst. Den som tjänar mest, har eventuella barn med sig i förhållandet eller äger en majoritet av bostaden bör också betala mer av de gemensamma utgifterna. 

Den som till exempel tjänar 55 procent av de sammanlagda inkomsterna bör betala 55 procent av de sammanlagda hushållskostnaderna.

Privatekonomen tipsar: gör en budget

Ett effektivt sätt att ta reda på hur ni bör fördela era inkomster är att göra en hushållsbudget över era gemensamma utgifter. Ju mer detaljerad budgeten är, desto mindre är risken för missförstånd eller irritation. Följ upp med jämna mellanrum för att se att ni följer er plan. 

Öppna ett konto för de gemensamma utgifterna

Sätt in summan ni kommit överens om på ett gemensamt konto, genom en automatisk överföring varje månad när lönen kommer. Utöver det gemensamma kontot bör ni även ha varsitt lönekonto. Öppnar ett gemensamt konto gör ni genom att kontakta Kundservice på 0771-22 44 88. 

Privatekonomen tipsar: koppla varsitt kort till kontot 

Koppla varsitt kort till det gemensamma kontot och använd det för alla gemensamma inköp. 

Eget sparande ska ingå i den gemensamma ekonomin

Se till att ni har varsitt eget sparande. Ett eget sparande till buffert och pension ger trygghet om något händer, eller om förhållandet skulle ta slut.

Använd en sparkalkyl för att komma överens om hur mycket ni ska spara. 

Privatekonomen tipsar: överväg att göra sparandet till enskild egendom  

Sätt er in i hur sparandet fördelas om ni skulle separera, skilja er eller om någon av er skulle gå bort. Rent juridiskt ser det olika ut om ni till exempel är sambos eller gifta.

För att vara säkra på att era egna sparpengar fortsätter vara just era egna vid en eventuell skilsmässa eller separation, kan det i vissa fall vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom. 

Om ni är gifta

Är ni gifta gör ni det genom att skriva ett äktenskapsförord som säkerställer att sparandet inte kommer ingå i bodelningen vid en skilsmässa. 

Om ni är sambor

Som sambor ingår inte eget sparande i bodelningen. Men säkerställ att sparandet står i ert eget namn för att inga frågetecken ska uppstå. 

Se till att ni får en jämställd pension

Hur stor din pension blir beror bland annat på vad du tjänar och hur många år du arbetar. Ju högre lön och ju längre du arbetar desto högre pension får du. Samma sak gäller åt andra hållet: ju lägre lön och ju färre år i arbete, desto lägre blir din pension. 

Stora skillnader i pension för kvinnor och män  

Kvinnor och mäns pension är inte jämställd idag, det visar statistik från PensionsmyndighetenÖppnas i nytt fönster. Det beror framförallt på att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre pengar än män. Kvinnor arbetar dessutom deltid i större utsträckning samt tar ut fler dagar av både föräldraledigheten och vab. 

Privatekonomen tipsar: se till att kompensera din partner eller bli kompenserad 

Hur man delar på tiden hemma är viktigt både ur ett ekonomiskt och jämställdhetsperspektiv. Att inte dela lika kan i värsta fall innebära tusenlappar i såväl förlorad inkomst som pension. Men det finns sätt att kompensera sin partner ekonomiskt.

Här går vi igenom hur ni kan tänka rörande kompensation kopplat till föräldraledighetdeltid och vab

Dela på föräldraledighet, vab och deltidsarbete

Idag visar statistik att vi svenskar varken delar lika på uttag av föräldraledighetÖppnas i nytt fönster, vab-dagarÖppnas i nytt fönster eller deltidsarbete. I samtliga fall är det kvinnor som står för uttaget av en majoritet av dagarna, något som kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Privatekonomen tipsar: sätt er in i konsekvenserna för era beslut  

Diskutera hur ni ska fördela ansvaret mellan er. Det är viktigt att ni har koll på hur er ekonomi påverkas av olika beslut så ni kan att göra medvetna val.

Om ni väljer att inte dela lika är det extra viktigt att personen som tar den största delen av ansvaret blir ekonomiskt kompenserad för tiden hemma. Här går vi igenom hur ni kan tänka rörande kompensation kopplat till föräldraledighetdeltid och vab

Fördela ägandet av bostaden i proportion till hur mycket var och en går in med

Fördela ägandet av bostaden rättvist i proportion till hur mycket var och en går in med. Den som äger till exempel 60 procent bör då också stå för 60 procent av kostnaderna för eventuella värdehöjande reparationer. 

Privatekonomen tipsar: skriv ett samboavtal   

Är ni sambor bör ni skriva ett samboavtal om att ni vid en separation har rätt till samma procentandel som ni gick in med

Se till att ni är skyddade mot oförutsedda händelser

Med varsin livförsäkring drabbas inte familjen lika hårt ekonomisk om en av hushållets inkomster skulle försvinna. Om någon av er skulle gå bort kan resten av familjen fortfarande ha möjlighet att bo kvar och betala räkningar, lån och hyra.

Privatekonomen tipsar: teckna varsin livförsäkring 

Se över vilket behov dina efterlevande har om du skulle avlida. Här kan du läsa mer om hur stor livförsäkring du bör teckna, givet din livssituation.

Följ upp och utvärdera löpande

Följ upp och utvärdera ekonomin löpande, minst en gång om året eller så ofta er livssituation förändras. Det gäller både den gemensamma och den egna delen.  Är ni nöjda med er ekonomiska situation eller behöver ni göra några förändringar?

Privatekonomen tipsar: stanna upp och reflektera  

Vid större livsförändringar behöver man ofta prioritera om sin ekonomi. Ni kanske blir föräldrar eller så väljer någon av er arbeta deltid under några år? Se till att ni är medvetna om vilka konsekvenserna blir av vissa beslut och agera så det blir som ni vill.