Vad är vab och när kan man vabba?

Vård av barn (vab) innebär att du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. För detta kan du få en ersättning som kallas tillfällig föräldrapenning och som betalas ut via Försäkringskassan. 

Ersättningen kan du få från det att barnet är åtta månader tills barnet fyller tolv. Om både du och den andra föräldern har svårt att vara borta från jobbet kan en närstående ansöka om vab, vilket kan underlätta. 

Hur stor är ersättningen för vab?

Ersättningen för vab är strax under 80 procent av din lön med ett inkomsttak på ca 33 000 kronor per månad. Det innebär att du som mest kan få ca 1 260 kronor per dag och som mest 120 dagar på ett år per barn. 

- Om du har en högre månadsinkomst än 33 000 kronor så får du ändå inte mer än ca 1 260 kronor per dag från försäkringskassan. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan dock mellanskillnaden kompenseras. I kollektivavtalet finns en så kallad föräldralön. Då kan du även få 80 procent av inkomsten som överstiger 33 000 kronor. Prata med din arbetsgivare och ta reda på hur det fungerar på din arbetsplats, tipsar Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

Anders Stenkrona

anders-stenkrona-640x360

På den här sidan går vår privatekonom Anders Stenkrona igenom hur vab påverkar din privatekonomi och vilka möjligheter det finns att kompensera för inkomst- och pensionsbortfallet. 

2023 togs drygt 6 av 10 vab-dagar ut av kvinnor

Under 2023 betalade Försäkringskassan ut tillfällig föräldrapenning för drygt 775 000 vab-dagar. Varje mottagare vabbade i genomsnitt knappt 9 dagar per person. Det är fortfarande kvinnor som stannar hemma med sjuka barn i störst utsträckning, under 2023 togs drygt 61 procent av vab-dagarna ut av kvinnor.

Vanligt att personen med lägst lön vabbar

- Det är viktigt att ni som föräldrar är överens om hur ni ska hantera vab när det väl behövs. Vård av det sjuka barnet är det viktigaste. Men de ekonomiska konsekvenserna kan vara vägledande i hur ni hanterar situationen, säger Anders. 

Det är vanligt att den med lägst lön vabbar eftersom det blir minst inkomstbortfall för hushållet.

- Men låt även arbetsflexibilitet vara en faktor. Den som är tjänsteman kanske har lättare att vara borta från jobbet än den som arbetar som lärare eller inom vården, där det är avgörande att vara på arbetsplatsen vissa bestämda tider. 

Så stort är inkomstbortfallet vid vab

Förutom lägre lön påverkas även pensionen vid vab. Här är en tabell som visar hur inkomstbortfallet ser ut vid vab för olika lönenivåer:

MånadsinkomstInkomstbortfall vid vab per dagFörlorad pension vid vab per dagFörlorad kompensation Totalt per dag
50 000 kr1 158 kr393 kr1 551 kr
25 000 kr272 kr181 kr453 kr

Källa: Försäkringskassan

Se till att kompensera den som vabbar mest

Om majoriteten av vab-dagarna tas av en förälder kan det vara lönt att se över och kompensera de konsekvenser det kan få på pensionssparandet. Ni kan till exempel komma överens om att den som vabbar mer kan få lite extra i pensionssparande från hushållskassan. 

För över premiepension till den som vabbar mest
Starta ett sparande till den som tar ut flest vab-dagar
Pensionsrätter för barnår till den som tjänar minst

För över premiepension till den av er som vabbar mest

Om du är gift eller registrerad partner finns det möjlighet att kompensera den person som tar ut flest vab-dagar. Den av er med störst inkomst kan föra över sina premiepensionsrätter hos Pensionsmyndigheten till den av er som tjänar mindre. Mottagaren får då 94 procent av premiepensionsavsättningen. 

De resterande sex procenten fördelas ut i så kallad arvsvinst, då överföringarna i störst utsträckning sker till kvinnor från män, och kvinnor lever längre än män.

Det går inte att ångra en överföring

De pensionsrätter som överförts förblir den andra partnerns och pengarna ingår inte heller i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Starta ett pensionssparande till den av er som tar ut flest vab-dagar

Att starta ett separat pensionssparande till den av er som vabbar mest är ett bra sätt att öka jämställdheten i förhållandet. 

Gifta? Överväg att göra sparandet till enskild egendom 

Om ni är gifta eller registrerade partners kan ni överväga att göra sparandet till enskild egendom. Det innebär att det inte ingår i en bodelning och därför inte delas upp mellan er vid en eventuell skilsmässa. 

Sambo? Se till att sparandet står i rätt namn 

Om ni är sambor räcker det i vanliga fall med att sparandet står i rätt namn för att inte delas lika om ni separerar. 

Pensionsrätter för barnår till den av er som tjänar minst

Utan att ni behöver göra något kommer den förälder som tjänar minst få extrapengar insatta till den allmänna pensionen under barnets fyra första år. Detta är statens sätt att kompensera för det inkomstbortfall som vab innebär. Extrapengarna kallas för pensionsrätt för barnår.