Så påverkas din privatekonomi när du vabbar

Hur man delar på vab-dagarna är viktigt både ur ett ekonomiskt och jämställdhetsperspektiv. Att inte dela lika kan i värsta fall innebära tusenlappar i såväl förlorad inkomst som pension för personen som står för vabbandet. Men det finns sätt att kompensera sin partner ekonomiskt. Här berättar vi hur.

Vad är vab och när kan man vabba?

Vård av barn (vab) innebär att du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. I Sverige är det tillåtet att vabba barn från 8 månaders ålder till dagen innan barnet fyller 12 år. Ersättningen man får kallas tillfällig föräldrapenning och betalas ut via Försäkringskassan. 

Vanligt att personen med lägst lön vabbar

Inkomsttaket för högsta möjliga vab-ersättning är 32 813 kronor. Upp till den summan får man ut nästan 80 procent av sin lön när man vabbar (maxbeloppet är 1 175 kronor/dag). För personer med en högre inkomst blir inkomsttappet betydligt större.

En lägre inkomst innebär också att det sätts av mindre pengar både till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

– Bland par med stora skillnader i inkomst är det ofta den med lägst lön som tar det största ansvaret för barn och hem. Rent ekonomiskt förlorar hushållet minst på om den personen vabbar. Men samtidigt som mer pengar här och nu kan vara smart ur ett familjeperspektiv är det negativt för den enskilde individen, säger Ingela Gabrielsson, tidigare privatekonom på Nordea.

Tusenlappar i förlorad inkomst och pension

Svenska föräldrar vabbar i genomsnitt 10 dagar per person och år. För en person som tjänar 32 000 kronor i månaden och tar ut all vab, innebär det en förlorad årsinkomst på cirka 3 500 kronor och 1 600 kronor i pension.

Ser scenariot likadant ut under hela barnets uppväxt rör det sig om 41 700 kronor i förlorad inkomst och 19 000 kronor i pension*.

Ingela Gabrielsson

Ingela-Gabrielsson_300x169

I den här artikeln går vår tidigare privatekonom Ingela Gabrielsson igenom hur vab påverkar din privatekonomi och vilka möjligheter det finns att kompensera för inkomst- och pensionsbortfallet. 

Om samma summa sparas – drygt 77 000 kronor lagom till pensionen

– 19 000 kronor i förlorad pension kanske inte känns som en gigantisk summa. Men om man skulle sätta av samma belopp i ett fondsparande blir det drygt 77 000 kronor** lagom till pensionen. En välkommen bonus till ditt framtida jag, säger Ingela Gabrielsson.   

Se till att kompensera personen som tar ut mest vab

I parförhållanden bestående av en man och en kvinna är det oftast kvinnan som tjänar minst. Kvinnor tar statistiskt sett också ut en majoritet av föräldraledigheten och arbetar deltid i större utsträckning än män. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför extra viktigt att lyfta och diskutera hur olika val påverkar privatekonomin, både här och nu och på sikt. 

– Om ni lever i ett parförhållande, och inte delar lika på vab-dagarna, är det extra viktigt att personen som står för den största delen av vabbandet blir kompenserad ekonomiskt för tiden hemma. Här går vi igenom olika sätt att göra det på, säger Ingela Gabrielsson. 

För över premiepension till den som vabbar mest

För över premiepension till den av er som vabbar mest

Om du är gift eller registrerad partner finns det möjlighet att kompensera den person som tar ut flest vab-dagar. Den av er med störst inkomst kan föra över sina premiepensionsrätter hos Pensionsmyndigheten till den av er som tjänar mindre. Mottagaren får då 94 procent av premiepensionsavsättningen. 

De resterande sex procenten fördelas ut i så kallad arvsvinst, då överföringarna i störst utsträckning sker till kvinnor från män, och kvinnor lever längre än män.

Det går inte att ångra en överföring

De pensionsrätter som överförts förblir den andra partnerns och pengarna ingår inte heller i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Starta ett sparande till den som tar ut flest vab-dagar
Pensionsrätter för barnår till den som tjänar minst

För över premiepension till den av er som vabbar mest

Om du är gift eller registrerad partner finns det möjlighet att kompensera den person som tar ut flest vab-dagar. Den av er med störst inkomst kan föra över sina premiepensionsrätter hos Pensionsmyndigheten till den av er som tjänar mindre. Mottagaren får då 94 procent av premiepensionsavsättningen. 

De resterande sex procenten fördelas ut i så kallad arvsvinst, då överföringarna i störst utsträckning sker till kvinnor från män, och kvinnor lever längre än män.

Det går inte att ångra en överföring

De pensionsrätter som överförts förblir den andra partnerns och pengarna ingår inte heller i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Starta ett pensionssparande till den av er som tar ut flest vab-dagar

Att starta ett separat pensionssparande till den av er som vabbar mest är ett bra sätt att öka jämställdheten i förhållandet. 

Gifta? Överväg att göra sparandet till enskild egendom 

Om ni är gifta eller registrerade partners kan ni överväga att göra sparandet till enskild egendom. Det innebär att det inte ingår i en bodelning och därför inte delas upp mellan er vid en eventuell skilsmässa. 

Sambo? Se till att sparandet står i rätt namn 

Om ni är sambor räcker det i vanliga fall med att sparandet står i rätt namn för att inte delas lika om ni separerar. 

Pensionsrätter för barnår till den av er som tjänar minst

Utan att ni behöva göra något kommer den förälder som tjänar minst få extrapengar insatta till den allmänna pensionen under barnets fyra första år. Detta är statens sätt att kompensera för det inkomstbortfall som vab innebär. Extrapengarna kallas för pensionsrätt för barnår. 

2022 togs drygt 6 av 10 vab-dagar ut av kvinnor

Under 2022 betalade Försäkringskassan ut tillfällig föräldrapenning för drygt 850 000 vab-dagar. Varje mottagare vabbade därmed i genomsnitt cirka 10 dagar per person. Det är fortfarande kvinnor som stannar hemma med sjuka barn i störst utsträckning, under 2022 togs 61 procent av vab-dagarna ut av kvinnor.

Planera även inför framtiden 

– Kanske fattar ni ett beslut för att det ska bli så bra som möjligt för familjen här och nu. Men vad händer med er egen privatekonomi om ni skulle gå skilda vägar? Mitt bästa råd är att se över dessa frågor och se till att kompensera varandra så det blir rättvist, avslutar Ingela Gabrielsson. 

Så har vi räknat

*Månadslön 32 000 kronor. Inkomstbortfall enligt Försäkringskassans verktyg Kassakollen för 10 vab-dagar (antal dagar svenskarna vabbade i genomsnitt under 2022): 3 473 kronor. Det innebär i sin tur ett bortfall i tjänstepension på 896 kronor och i allmän pension 684 kronor. Totalt bortfall pension: 1 580 kronor. 

Räknat på 12 år (antal år man får vabba): 3 473 x 12 = 41 676 kronor i inkomstbortfall och 18 960 kronor i pensionsbortfall (1580 x 12). Beloppen anges i dagens lön- och penningvärde och tar inte hänsyn till inflation eller eventuell avkastning med avdrag för avkastningsskatt och avgifter.

**Om vi antar att man får barn vid 32 års ålder, tar all vab och istället väljer att spara summan man gått miste om i pension (dvs 1 580 kronor/år) skulle pengarna vuxit till 77 246 kronor när samma person går i pension vid 67 års ålder. 

Vi har räknat på en avkastning på 5 procent, men ingen hänsyn har tagits till eventuella avgifter, skatter eller inflation. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.