Varför deltidsarbeta?

Det finns olika anledningar till varför man väljer att gå ner i arbetstid. Det är framförallt vanligt under tre perioder i livet: parallellt med studierna, under småbarnsåren och i slutet av arbetslivet. 

Idag deltidsarbetar drygt 1,1 miljoner svenskarÖppnas i nytt fönster och allra vanligast är det bland kvinnor. Få känner dock till hur, och i vilken utsträckning, det påverkar pensionen.

– För att inte riskera en lägre pension än nödvändigt, vill jag uppmuntra alla som funderar på att gå ner i arbetstid att sätta sig in i vad det kommer innebära för just dem. Och missa inte att det finns flera sätt att kompensera för den förlorade arbetstiden – särskilt för de som lever i en parrelation, säger Ingela Gabrielsson, tidigare privatekonom på Nordea.

Ingela Gabrielsson

Ingela Garbrielsson - 640x360

Ingela Gabrielsson är vår tidigare  privatekonom. Här går hon igenom hur deltidsarbete påverkar pensionen och vilka möjligheter man har att kompensera för sitt inkomstbortfall.

Hur påverkas pensionen av deltidsarbete?

I det svenska pensionssystemet delas pensionen upp i tre olika delar: allmän pension, tjänste- eller avtalspension och privat pensionssparande. Det är summan av dina sammanlagda livsinkomster som styr storleken på din pension. Ju mer du tjänar och ju fler år du har möjlighet att arbeta, desto högre pension får du. Går du ner i arbetstid sänks alltså din framtida pension.

Allmän pension
Tjänstepension
Privat pensionssparande

Allmän pension

Allmän pension kommer från staten och grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Förutom lön får du alltså pension om du är sjukskriven, föräldraledig, arbetslös eller går på a-kassa. 

Lägsta gräns och högsta tak för intjäning till allmän pension 

De pengar som varje år sätts av till din allmänna pension kallas för pensionsrätter. Varje år sätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst av till allmän pension (upp till 7,5 inkomstbasbelopp). 16 procent går till din inkomstpension och 2,5 procent till din premiepension. Oavsett om du tjänar mer än så får du inte mer i allmän pension. För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021).

Det finns dock undantag. Personer som tjänar mer än 45 865 kronor (2021) i månaden, efter att de gått ner i arbetstid, har ett högre tak för intjäning av pensionsrätter. De får inbetalningar till den allmänna pensionen motsvarande intjäningstaket på 8,07 prisbasbelopp

Så påverkas allmän pension av deltidsarbete

Arbetar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension med motsvarande procentsats som du deltidsarbetar. Det betyder att om du minskar din arbetstid med 20 procent minskar inbetalningarna till den allmänna pensionen med 20 procent. För att få exakta siffror på hur din allmänna pension påverkas av att gå ner i arbetstid kontaktar du PensionsmyndighetenÖppnas i nytt fönster.

Tjänstepension och avtalspension

Tjänstepension eller avtalspension är den del av pensionen de allra flesta får av sin arbetsgivare. Hur den påverkas av deltidsarbete beror bland annat på vilket avtal du tillhör, orsaken till varför du jobbar deltid och din ålder.

Generellt kan man säga att din tjänstepension i stor utsträckning påverkas om du arbetar i privat sektor och har en hög inkomst. Jobbar du deltid inom stat, kommun eller region, och har en relativt låg inkomst, blir påverkan mindre.

Så påverkas tjänstepension av deltidsarbete 

Det finns inga generella riktlinjer som gäller för alla. För att vara säker på hur du påverkas – fråga din arbetsgivare eller kontakta pensionsbolaget som hanterar din tjänstepension.

Privat pensionssparande

Det privata pensionssparandet är det du sparar till själv. Du väljer själv hur ofta och hur stort belopp du sätter av. Har du inte möjlighet att spara under tiden du deltidsarbetar kommer det sänka din pension ytterligare.

Olika sätt att kompensera för deltidsarbete

Om du väljer att gå ner i arbetstid är det viktigt att undersöka vilka möjligheter du har att bli kompenserad, eller själv kompensera, för deltidsarbetet. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det särskilt viktigt om du lever i en parrelation och tjänar mindre än din partner. 

För över premiepension till din partner

Om du är gift eller registrerad partner finns det möjlighet att kompensera den person som väljer att jobba deltid. Den av er med störst inkomst kan föra över sina premiepensionsrätter hos PensionsmyndighetenÖppnas i nytt fönster till den av er som tjänar mindre. Mottagen får då 94 procent av premiepensionsavsättningen.

Anledningen är att överföringarna i störst utsträckning sker till kvinnor från män, och kvinnor lever längre än män, så de resterande sex procenten fördelas ut i så kallad arvsvinst. Det går inte att ångra en överföring. De pensionsrätter som överförts förblir den andra partnerns och pengarna ingår inte heller i bodelningen vid en eventuell skilsmässa.

Starta ett pensionssparande till den som arbetar deltid

Att någon i förhållandet väljer att gå ner i arbetstid är ofta ett gemensamt beslut som gynnar båda. Att starta ett separat pensionssparande till den av er som arbetar deltid är ett bra sätt att öka jämställdheten i förhållandet.

Om ni är gifta eller registrerade partners är det viktigt att sparandet är skrivet som enskild egendom. Det innebär att de inte ingår i en bodelning och delas upp mellan er vid en eventuell skilsmässa. Om ni är sambos räcker det att sparandet står i rätt namn för att inte delas lika om ni separerar.

Se över ditt privata pensionssparande

Om du har möjlighet rekommenderar vi att du fortsätter pensionsspara under tiden du deltidsarbetar. Det är helt okej att växla ner på sparandet ett tag – se bara till att försöka kompensera med ett högre belopp när du har möjlighet.

Ju tidigare du börjar pensionsspara desto mindre påverkas slutsumman om du skulle minska ditt sparbelopp under en period. Har du inte börjat pensionsspara ännu bör du lägga upp en plan för att göra det så snart du kan.

Kan du få extraersättning till tjänstepensionen?

Om du vill jobba deltid under småbarnsåren erbjuder vissa arbetsgivare extraersättningar till tjänstepensionen, men det är stor skillnad mellan olika avtal. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller för dig.