Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Boendebarometern: Åt vilket håll blåser det på bostadsmarknaden?

Två gånger om året tar vi tempen på svenska bostadsägare och deras förväntningar på bostadsmarknaden. Resultatet sammanfattas i rapporten Boendebarometern och kommenteras av Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Vårens Boendebarometer visar:

Fler tror på stigande bostadspriser jämfört med i höstas

Betydligt fler, 67 procent, tror på stigande bostadspriser det kommande året jämfört med 47 procent i höstas. Det är också färre som nu uppger att de har fått svårare att betala boendekostnaderna till följd av pandemin, särskilt bland unga där andelen har halverats till en av tio.

– Det råder en tydligt ökad optimism. Coronaeffekterna på hushållens bostadsekonomi ser ut att mattas av, säger Ingela Gabrielsson.

Färre tror på stigande boräntor  

Samtidigt är det rejält färre som tror på stigande boräntor, 19 procent jämfört med 28 procent i höstas.

– Men det är viktigt att komma ihåg att boräntorna kan vända uppåt givet tecken på inflation. Mitt tips är att räkna på vad det skulle betyda för hushållsekonomin. Det kan vara läge att binda åtminstone en del av sina lån eftersom räntor med längre löptider fortfarande ligger på låga nivåer.

Hur ska man tänka kring rörlig och bunden ränta? Läs mer om rörlig och bunden ränta

Privatekonom Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson
Ingela Gabrielsson är vår privatekonom. Hon gör dagliga analyser av privatekonomiska nyheter.  

I Boendebarometern kommenterar Ingela Gabrielsson resultatet och ger privatekonomiska tips och råd.

Större flyttsug i spåren av corona

Synen på den egna bostadssituationen har förändrats till följd av pandemin, uppger nära en av fem bostadsägare. En av tre uppger att de vill flytta till större bostad. Nära en fjärdedel har behov av att inreda ett arbetsrum. Att bo närmare naturen och att renovera hamnar också i topp. Unga bostadsägare och stockholmare har i högre grad fått en annan syn på sitt boende.

Coronapandemin slår mot yngre bostadsägare

Nära hälften upplever hinder för att byta bostad. Höga bostadspriser och dåligt utbud av bostäder anses vara de största hindren. Bland 18 till 29-åringar är just höga bostadspriser det främsta hindret.

– Unga är betydligt mer sårbara på bostadsmarknaden. Många har inte helt etablerat sig på arbetsmarknaden och den fortsatt snabba prisökningen i kombination med pandemin har försvårat det ytterligare för en redan utsatt grupp, säger Ingela Gabrielsson.  

Fortsatt oro för att inte kunna bo kvar vid inkomstbortfall 

Nära en av fyra oroar sig för att inte kunna bo kvar om en stor del av hushållets inkomst skulle falla bort, exempelvis vid arbetslöshet, skilsmässa eller dödsfall. Fler kvinnor än män känner oro.

– Ta steget och gardera dig med ekonomisk kunskap, ett eget sparande och försäkringar som tar den värsta smällen om något skulle hända, säger Ingela Gabrielsson.

Öka tryggheten kring ditt bolån. Här hittar du mer information om försäkringar, buffertsparande och hur en skilsmässa eller separation kan påverka boendeekonomin. Och vad du kan göra för att skydda dig. 


Om undersökningen: 

Undersökningen är genomförd bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Undersökningen är genomförd under perioden 16 – 26 februari 2021. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Dags att binda räntan?

Just nu är våra bundna räntor lägre än den rörliga. Vill du binda hela eller delar av bolånet? Ring 020-51 10 00, kl 09:00-17:00 (vardagar), så pratar vi igenom din situation och ger dig ett erbjudande på bunden ränta.

Läs mer om att binda räntan