Boendebarometern: Åt vilket håll blåser det på bostadsmarknaden?

Två gånger om året tar vi tempen på svenska bostadsägare och deras förväntningar på bostadsmarknaden. Resultatet sammanfattas i rapporten Boendebarometern och kommenteras av Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Vart är bostadsmarknaden på väg?

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea och Angelica Hermansson, fastighetsmäklare och kontorschef på Svensk Fastighetsförmedling om läget på bostadsmarknaden och de faktorer som påverkar bostadsprisernas utveckling. Inspelat september 2021.

Höstens Boendebarometer visar:

Fler tror på oförändrade bostadspriser jämfört med i våras

Nu tror 45 procent på stigande bostadspriser de kommande 12 månaderna – en markant nedgång från 67 procent i våras. Fler än i våras tror också nu på oförändrade och sjunkande bostadspriser.

– Det finns tecken på att bostadsmarknaden går in i en lugnare fas med dämpade prisuppgångar. Faktorer som kan bidra är lättade restriktioner som kan göra att hushållen åter börjar lägga mer pengar på annan konsumtion än boendet, samt att fler oroar sig för en sättning på börsen. Dessutom har de ordinarie amorteringsvillkoren återinförts, säger vår privatekonom Ingela Gabrielsson.

Fler tror på stigande boräntor

Samtidigt tror fler bostadsägare på stigande bostadsräntor, en fjärdedel jämfört med en femtedel i våras. 

– Vi har vant oss vid låga räntor, men stigande inflation kan göra att de stiger. Bolåntagare bör därför överväga att binda åtminstone delar av sina boräntor, säger Ingela Gabrielsson.

Hur ska man tänka kring rörlig och bunden ränta? Läs mer om rörlig och bunden ränta

Privatekonom Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson
Ingela Gabrielsson är vår privatekonom. Hon gör dagliga analyser av privatekonomiska nyheter.  

I Boendebarometern kommenterar Ingela Gabrielsson resultatet och ger privatekonomiska tips och råd.

Svårt för unga att byta bostad

Framför allt unga, 18-29-åringarna, uppger att dagens situation på bostadsmarknaden hindrar dem från att byta bostad fast de vill – nästan en fjärdedel jämfört med 14 procent för befolkningen i stort. Dyra bostadspriser, dåligt utbud och krav på kontantinsats är främsta hindren.

Drygt hälften av bostadsägarna i riket anser att det är orimligt att föräldrar kan behöva hjälpa sina barn ekonomiskt med första bostaden. Färre tycker att det är rimligt, fyra av tio.

– Att köpa sin första bostad är mycket svårt eller rent av omöjligt för många unga. Vi behöver åtgärder som att införa subventionerat bosparande i kombination med mildare amorterings- och inkomstkrav för unga, säger Ingela Gabrielsson.

Flera drömmer om att köpa bostad utomlands

Nära en av fem planerar att köpa bostad utomlands i framtiden, enligt undersökningen.

– Det är en dröm för många. Men det är viktigt att tänka på att reglerna ser väldigt olika ut utanför Sverige, och det blir lätt dyrare än man tror när resorna räknas in, säger Ingela Gabrielsson. 

Buffert och långsiktigt sparande tryggar ekonomin

Skulle inkomsten falla bort har de flesta hushåll beredskap, visar undersökningen, främst genom buffertsparande och långsiktigt sparande. Men en av tio har inte planerat för hur de skulle finansiera boendekostnaderna vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

– För att skapa trygghet är det viktigt med ekonomisk kunskap, en rejäl buffert och gärna annat sparande. Mitt tips är att komplettera med försäkringar för att klara både boendekostnader och dagliga hushållsutgifter, säger Ingela Gabrielsson.

Öka tryggheten kring ditt bolån. Här hittar du mer information om försäkringarbuffertsparande och hur en skilsmässa eller separation kan påverka boendeekonomin. Och vad du kan göra för att skydda dig. 


Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd den 18–31 augusti 2021, bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.