Vid dödsfall

Forest on summer day - full

Mitt i sorgen efter ett dödsfall uppkommer många praktiska frågor. Vad som händer med den avlidnes banktillgodohavanden kan vara en av frågorna. 

Nedan finner du information som kan underlätta den praktiska hanteringen av dödsboets tillgångar, hur man betalar räkningar och vad som är viktigt att tänka på. 

Det finns också en informativ broschyr "Betaltjänst för dödsbo" som kan ge svar på en del allmänna frågor. 

Betala räkningar Det här gör banken Att tänka på Arvskifte Betala räkningar

Betala räkningar för dödsbo

Om du är dödsbodelägare och din anhörige har varit kund i banken kan vi hjälpa dödsboet att betala löpande räkningar. Med Nordeas tjänst Betaltjänst för dödsbo som är kostnadsfri, skickar du enkelt in dödsboets räkningar tillsammans med ett betalningsuppdrag. En förutsättning för att använda tjänsten är att det finns pengar på den avlidnes konto.

Betaltjänst för dödsbo är en tillfällig tjänst som du kan använda tills dess att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket, dock maximalt  i åtta månader efter dödsfallet. Räkningar som vi hjälper till med att betala genom denna tjänst är begravningskostnader samt löpande räkningar som till exempel hyra, el, telefon. Räkningarna ska vara utställda på den avlidne eller på dödsboet.

Betaltjänst för dödsbo kan du få på närmaste Nordeakontor eller beställa via Kundcenter som skickar denna till dödsboets adress. 

Läs mer i broschyren om Betaltjänst för dödsbo (pdf, 464 KB)Öppnas i nytt fönster 

Avsluta autogiro och stående överföringar

De autogirouppdrag och stående överföringar som finns sedan tidigare avslutas inte per automatik. För att avsluta stående överföringar och autogiron behöver dödsbodelägarna gå in på närmaste Nordeakontor. Räkningar och betalningar som redan är inlagda på den avlidnes konto, exempelvis kommande uppdrag som skapats i Internetbanken, kommer att utföras om pengar finns på kontot. För att stoppa dessa kan du besöka ett Nordeakontor.

Banken medger inte några andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Det gäller även om du gör utlägg du har kvitto för. Spara alla kvitton för utlägg samt alla kontoutdrag för dödsboet. Dessa behövs när arvskiftet ska genomföras.

Bankfack

Om den anhörige har ett bankfack så övergår rätten att gå in bankfacket på dödsboet, det vill säga dödsbodelägarna. I anslutning till dödsfallet kan dödsbodelägare, eller någon som har dödsboets uppdrag att göra bouppteckning, göra en bankfacksinventering tillsammans med bankens personal.

Det här gör banken

Det här gör banken

När en kund avlider och banken får kännedom om detta vidtas ett antal åtgärder: 

 • Spärr av bankkort Visa, Master Card och Electron
 • Spärr av kreditkort.
 • Spärr av Internet- och telefontjänsten.
 • Spärr av kuvertgiro. Detta innebär att man inte längre kan betala räkningar genom att skicka in dem till banken som man tidigare gjort.
 • Dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort.
 • Spärr av e-legitimation.
 • Anmälan av eventuellt låneskydd. 
Att tänka på

Att tänka på

 • Beställ kapital och räntebesked ifrån banken, kontakta Kundcenter 0771 - 22 44 88
 • Spara kontoutdrag och andra handlingar som kommer från banken tills arvskiftet är genomfört.
 • Spara bouppteckning och arvskifteshandlingar i original.
 • Spara konto för ev utbetalningskort

Krediter och lån

När en person avlider övergår samtliga krediter till dödsboet. Ränta och amorteringar betalas av dödsboets tills dess att krediterna är lösta. Nya krediter medges inte och dödsboet kan inte utnyttja tidigare beviljad Personkontokredit.

Bouppteckning

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I denna redovisas vem eller vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet.   

Arvskifte

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad är det dags för arvskifte. Ett arvskifte innebär att dödsboets tillgångar fördelas ut till dödsbodelägarna efter det att alla skulder och kostnader är betalda. Detta måste ske genom en skriftlig arvskifteshandling som ska vara underskriven av samtliga dödsbodelägare.