Ingen reglering för sociala mediekonton

Idag står det ingenting i lagen om hur digitala konton ska fördelas när någon dör. Därför är det viktigt att fundera på vad som händer med dina sociala medier om du skulle avlida.  

– Att skriva testamente är viktigt för oss alla. Att fundera på vad som händer med sina sociala medier kan också vara klokt. Så det blir som man vill den dag man inte längre är i livet, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea.  

Våra konton på sociala medier upphör inte av sig själva när vi dör, utan måste aktivt avslutas.

– Vi är nog många som känner ett obehag när vi exempelvis får notis om att uppmärksamma en person som inte längre lever. Men det finns förebyggande åtgärder att ta, fortsätter Caroline.

Så kan du förbereda dina sociala mediekonton

Det finns vissa åtgärder du själv kan ta. För att göra hanteringen av dina sociala mediekonton så enkel som möjligt för dina efterlevande, om du skulle avlida.

Sätt dig in i villkoren

Vissa sociala medier, till exempel Facebook, har funktioner där man kan förbereda sig, bland annat genom att fylla i en efterlevande kontaktperson. Det innebär att du ger en utvald person begränsad tillgång till ditt konto.

Denna person kan till exempel avsluta kontot eller göra om det till en minnessida, beroende på hur du vill göra. Om du har konton kopplade till Google, exempelvis Youtube, kan du också förbereda dig via funktionen ”Hantering av inaktiva konton”.

Rätten till bilderna varierar mellan sociala medier

– Vad gäller bilder på sociala medier, kan användaren i vissa fall ha kvar upphovsrätten till bilderna. Detta är en tillgång som kan gå i arv – kolla vad som står i användarvillkoren för varje social medieplattform, tipsar Caroline.

Ta reda på vad som händer med eventuella intäkter

För dig som har sociala medier som en del av din försörjning. Till exempel som influencer med annonsintäkter, är det bra att ta reda på vad som händer om olyckan är framme.

Vem får ta del av eventuella framtida intäkter? Här kan det vara klokt att skriva ett eget testamente, men först ta reda på vad som gäller enligt de allmänna villkoren. För varje socialt mediekonto.

Lista dina konton i ett ”digitalt testamente”

Du kan också skriva ett så kallat ”digitalt testamente”. Det betyder att du gör en förteckning över dina sociala mediekonton. Och ger klara instruktioner för vad du vill ska hända med dina konton vid din bortgång. Ofta kan vi ha fler konton än vi först kommer på, så var noga med att uppdatera det ”digitala testamentet” löpande. Annars tappar det lätt sitt syfte. 

– Mitt förslag är att du förvarar ditt ”digitala testamente” tillsammans med ditt testamente i ett slutet kuvert på ett säkert ställe. Då är det lätt att hitta och dina anhöriga kan agera som du vill, avslutar Caroline.

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnqvist 2 – 640x360

Caroline Törnquist är expert på familjerätt och vår talesperson i familjejuridiska frågor.