Frostrøyk over innsjø

Ta makten över dina sociala medier – även i livet efter detta

De flesta i Sverige har idag konton på sociala medier. Men vad händer med dessa när jag dör? Vem har till exempel rätt till mina bilder eller att avsluta mina konton? Och om jag försörjer mig på sociala medier, vad behöver jag tänka på då? Här ger Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist sina råd.

Ingen reglering för hur digitala konton ska fördelas

Att skriva sitt testamente innebär mycket att ta ställning till, inte minst eftersom saker ändras över tid. Svenska arvslagar skiljer inte på materiell och immateriell arvsrätt. Att både en möbel och en värdepappersdepå kan ingå i ett arv är för många självklart, men hur många tänker på vad som händer med våra sociala medier-konton vid ett dödsfall? Idag finns det ingen uttrycklig reglering i lag över hur digitala konton ska fördelas vid dödsfall. 

– Därför är det viktigt att fundera på vad som händer med mina sociala medier vid min bortgång. Att skriva testamente är viktigt för oss alla, och där går det att inkludera sina sociala medier så att det blir som man vill den dag man inte längre är i livet, säger Caroline Törnquist.  

Våra konton på sociala medier upphör inte av sig själva vid dödsfall utan måste aktivt avslutas. Vi är nog många som känner ett obehag när vi till exempel får en notis om att uppmärksamma en person som inte längre finns i livet.

Familjerättsjurist Caroline Törnquist

Caroline Törnquist

Caroline Törnquist är vår talesperson i familjejuridiska frågor. Hon är expert på familjerätt och ger här råd om vad du bör tänka på när det gäller dina digitala konton.

Så vad kan du göra själv?

Sätt dig in i villkoren

Vissa sociala medier, till exempel Facebook, har funktioner där man kan förbereda sig, bland annat genom att fylla i en efterlevande kontaktperson. Det innebär att du ger en särskilt utvald person en begränsad tillgång till ditt konto. Denna person kan till exempel avsluta kontot eller göra om det till en minnessida, beroende på hur du vill göra. Om du har konton kopplade till Google, exempelvis Youtube, kan du också förbereda dig via funktionen ”Hantering av inaktiva konton”. 

Vad gäller bilder på sociala medier kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att användaren i vissa fall kan ha kvar upphovsrätten till bilderna. Då detta är en tillgång som kan gå i arv är det viktigt vad som framgår i användarvillkoren för respektive sociala media. 

För dig som har sociala medier som en del av din försörjning, till exempel som influencer med annonsintäkter, kan det vara viktigt att ta reda på vad som händer om olyckan är framme. Vem får ta del av eventuella framtida intäkter? Men kanske framför allt, vem vill jag ska få ta del av framtida intäkter?  

Lista dina konton i ett ”digitalt testamente”

Du kan också skriva ett så kallat ”digitalt testamente”. Det betyder att du gör en förteckning över dina sociala medier-konton, samt ger klara instruktioner för vad du vill ska hända med dina konton vid din bortgång. Ofta kan vi ha många fler konton än vi först kommer på, så var noga med att uppdatera det ”digitala testamentet” löpande. Annars tappar det lätt sitt syfte. 

– Mitt förslag är att du förvarar ditt ”digitala testamente” tillsammans med ditt testamente på ett säkert ställe, exempelvis som en bilaga. Då är det lätt att hitta och dina anhöriga kan agera som du vill, säger Caroline Törnquist.