Par går tur i eng

Förmånskonto – gör det enkelt att spara

Ett Förmånskonto är ett vanligt och tryggt sparkonto som passar dig som vill spara till en buffert eller bestämt sparmål – exempelvis en resa, nya möbler eller kontantinsats till din nya bostad.

Spara tryggt på ett sparkonto

  • Fria uttag gör att du kommer åt pengarna på ditt sparkonto när du vill. 
  • Vill du få en bra ränta och har 10 000 kr eller mer? Då kan du placera delar av pengarna i bunden Fastränteplacering som är kopplad till kontot. 
  • Ditt sparkonto är tryggt och säkert. Du har full på sparkontot i både Internetbanken och i appen.

Ett sparkonto till din buffert

Saknar du en buffert och vill ha ett sparande som sköter sig självt? Sätt upp ett månadssparande och ha en stående överföring, minst 100 kronor, varje månad för att stadigt bygga på bufferten.

Börja med att spara till en akutbuffert, för att kunna betala oväntade kostnader som exempelvis en ny diskmaskin. I de flesta akuta situationer brukar en buffert på 10 000 - 30 000 kronor räcka.

Bygg sedan upp en buffert så att du klarar dig om du förlorar jobbet. Vi rekommenderar att du har två till tre månadslöner i en sådan buffert.

Med Internetbanken eller Mobilbanken har du full kontroll på kontot och ser alla transaktioner. Du kan påbörja, göra ändringar eller uppehåll i ditt sparande direkt, och kan se villkor i Internetbanken. 

Kontot har fria uttag, ingen bindningstid eller andra begränsningar. 

Kontot omfattas av insättningsgarantin.

Bind dina sparpengar och få garanterad ränta

Fastränteplacering är ett intressant alternativ för sparade pengar som du vet att du inte behöver under en viss period. När du har ett sparkapital på 10.000 kronor och mer kan du välja Fastränteplacering, så kallat fasträntekonto.

Läs mer om Fasträntekonto

Spara lite extra med XtraSpar

XtraSpar är en elektronisk sparbössa för dig som betalar med bankkort. För varje gång du betalar med kort överförs automatiskt en liten summa till ett sparkonto. Använder du kortet ofta sparar du mer.

Läs mer om XtraSpar

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna Förmånskonto

Logga in och öppna Förmånskonto i Internetbanken. Sätt upp automatiska överföringar till sparkontot så växer din buffert tryggt och stadigt.

Skaffa Förmånskonto Öppnas i nytt fönster