Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Placeringsfördelaren

Ett löpande sparande som anpassar sig efter din ekonomi. Vi hjälper dig på ett rådgivningsmöte.

Om Placeringsfördelaren

Hur mycket kan jag spara? Det är för många en svår fråga. Bestäm vilken buffertnivå du vill ha på ditt konto/dina konton. Låt Placeringsfördelaren med automatik överföra allt över denna nivå till ett långsiktigt sparande, t.ex. fonder med möjlighet till bra avkastning på pengarna.

Du bestämmer själv hur ofta avläsning ska ske, till exempel varje månad. Om du ligger under din valda buffertnivå görs ingen överföring och du kan istället fokusera på att bygga upp din buffert igen.

Dina fördelar:

  • Hjälper dig att definiera och bygga upp ett överskott för framtiden
  • Ger dig möjlighet att få god avkastning på pengarna
  • Överföringarna sker automatiskt
  • Säkerställer att du alltid har kvar din buffert på önskad nivå

Ge ditt sparöverskott en smart lösning

Vilken buffert du behöver beror på din livssituation. Förutom planerade utgifter, såsom boende, resor och renoveringar, bör du även ha en buffert för oförutsedda utgifter. För sparöverskott som kan uppstå utöver buffertnivån du väljer har Nordea en lösning som sparar smart åt dig.

Med Placeringsfördelaren får du ett löpande sparande där pengar överstigande din önskade buffertnivå flyttas över till ditt långsiktiga sparande som ger dig bättre avkastningsmöjligheter. 

"Hoppsan! Vänligen tillåt cookies för att se sådant här innehåll från Nordea"

Mer fakta

Så fungerar det

Välj en saldogräns (t ex buffertnivå) som anger hur mycket pengar du vill ska stå kvar på kontot. På ett bestämt datum, som du väljer, förs allting som överstiger saldogränsen över till ett långsiktigt sparande. Överfört belopp kan fördelas på en eller flera olika sparprodukter, konton och fonder. Ingenting förs över när behållningen på kontot understiger vald saldogräns.

Du kan välja mellan tre olika överföringsalternativ.    

Maxgräns

Allt som överstiger saldogränsen överförs till ett sparande men du sätter ett tak för vilken maximal summa som får överföras vid varje tillfälle. Detta är det alternativ Nordea rekommenderar.

Överför allt över 

Allt som överstiger saldogränsen överförs till ett sparande. Tänk på att pengar som tillfälligt kommer in på kontot kan oavsiktligt överföras till ett sparande - välj alternativet "Maxgräns" om du vill undvika detta. 

Fast belopp

Allt  som överstiger saldogränsen överförs men det är samma belopp varje gång. Om inte det angivna beloppet finns tillgängligt på kontot överförs ingenting.

 

Exempel på hur Placeringsfördelaren kan fungera

Kalle 55 år har valt en saldogräns på 50.000 kr på sitt förmånskonto med en månatlig avläsning som sker första dagen i månaden.

Överstigande belopp överförs till Kalles långsiktiga fondsparande som han tänker sig använda för att köpa sitt eget fritidshus när han går i pension. 

Under de tre första månaderna har Kalle följande saldo:överförings-belopp
1:a januari53.500 kr3.500 kr
1:a februari48.000 kr0 kr

1:a mars

51.500 kr1.500 kr

I januari överförs 3.500 kr. Då saldot i februari understiger 50.000 kr överförs ingenting medan överskottet i mars blir 1.500 kr. Totalt har Kalle på tre månader sparat 5.000 kr till sitt drömhus. 

Om Kalles ekonomi tillåter ett fortsatt sparande på denna nivå har han efter 10 år sparat ihop 200.000 kronor. Om Kalle väljer att spara i fonder har han dessutom möjlighet till avkastning på kapitalet.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Pris och villkor

Rådgivning online

Vill du få råd om din ekonomi utan att besöka ett bankkontor?

Boka ett möte Öppnas i nytt fönster