Spara långsiktigt med inbyggd buffert - Placeringsfördelaren

Placeringsfördelaren hjälper dig spara automatiskt när du har pengar över på kontot. Du får ett regelbundet sparande som anpassar sig efter din ekonomi. Vi hjälper dig att komma igång på ett rådgivningsmöte.

Placeringsfördelaren hjälper dig spara när du kan

Hur mycket kan jag spara? Det är för många en svår fråga. Placeringsfördelaren hjälper dig spara automatiskt, men bara när du kan. Det vill säga bara när du har pengar över på kontot. 

Bestäm vilken buffertnivå du vill ha på ditt konto/dina konton. Låt Placeringsfördelaren med automatik överföra allt över denna nivå till ett långsiktigt sparande, t.ex. fonder med möjlighet till bra avkastning på pengarna.

Du bestämmer själv hur ofta avläsning ska ske, till exempel varje månad. Om du ligger under din valda buffertnivå görs ingen överföring. Istället kan du fokusera på att bygga upp din buffert igen.

Placeringsfördelaren passar dig som vill:

  • att överskottet på lönekontot sparas automatiskt
  • spara regelbundet
  • bygga upp ett långsiktigt sparande som kan växa över tid.

Ge ditt sparöverskott en smart lösning

Vilken buffert du behöver beror på din livssituation. Förutom planerade utgifter, såsom boende, resor och renoveringar, bör du även ha en buffert för oförutsedda utgifter. För sparöverskott som kan uppstå utöver buffertnivån du väljer har Nordea en lösning som sparar smart åt dig.

Med Placeringsfördelaren får du hjälp att spara löpande. Pengar som överstiger en bestämd summa (dvs din buffert) flyttas automatiskt över till ett långsiktiga sparande (fonder), som ger dig bättre möjlighet till avkastning över tid.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Så fungerar Placeringsfördelaren

Välj en saldogräns, till exempel buffertnivå, som anger hur mycket pengar du vill ska stå kvar på kontot. På ett bestämt datum, som du väljer, förs allting som överstiger den summan över till ett långsiktigt sparande. Det överförda beloppet kan fördelas på en eller flera olika sparprodukter, konton och fonder. Ingenting förs över när behållningen på kontot understiger vald saldogräns.

Välj ett av tre olika överföringsalternativ   

  • Maxgräns: Allt som överstiger saldogränsen överförs till ett sparande men du sätter ett tak för vilken maximal summa som får överföras vid varje tillfälle. Detta är det alternativ Nordea rekommenderar.
  • Överför allt över: Allt som överstiger saldogränsen överförs till ett sparande. Tänk på att pengar som tillfälligt kommer in på kontot kan oavsiktligt överföras till ett sparande - välj alternativet "Maxgräns" om du vill undvika detta. 
  • Fast belopp: Allt som överstiger saldogränsen överförs men det är samma belopp varje gång. Om inte det angivna beloppet finns tillgängligt på kontot överförs ingenting.
Räkneexempel

Exempel på hur Placeringsfördelaren kan fungera

Kalle 55 år har valt en saldogräns på 50.000 kr på sitt sparkonto med en månatlig avläsning som sker första dagen i månaden.

Överstigande belopp överförs till Kalles långsiktiga fondsparande som han tänker sig använda för att köpa sitt eget fritidshus när han går i pension. 

Under de tre första månaderna har Kalle följande saldo:Överföringsbelopp
1:a januari53.500 kr3.500 kr
1:a februari48.000 kr0 kr
1:a mars51.500 kr1.500 kr

I januari överförs 3.500 kr. Då saldot i februari understiger 50.000 kr överförs ingenting medan överskottet i mars blir 1.500 kr. Totalt har Kalle på tre månader sparat 5.000 kr till sitt drömhus. 

Om Kalles ekonomi tillåter ett fortsatt sparande på denna nivå har han efter 10 år sparat ihop 200.000 kronor. Om Kalle väljer att spara i fonder har han dessutom möjlighet till avkastning på kapitalet.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Pris och villkor

Exempel på hur Placeringsfördelaren kan fungera

Kalle 55 år har valt en saldogräns på 50.000 kr på sitt sparkonto med en månatlig avläsning som sker första dagen i månaden.

Överstigande belopp överförs till Kalles långsiktiga fondsparande som han tänker sig använda för att köpa sitt eget fritidshus när han går i pension. 

Under de tre första månaderna har Kalle följande saldo:Överföringsbelopp
1:a januari53.500 kr3.500 kr
1:a februari48.000 kr0 kr
1:a mars51.500 kr1.500 kr

I januari överförs 3.500 kr. Då saldot i februari understiger 50.000 kr överförs ingenting medan överskottet i mars blir 1.500 kr. Totalt har Kalle på tre månader sparat 5.000 kr till sitt drömhus. 

Om Kalles ekonomi tillåter ett fortsatt sparande på denna nivå har han efter 10 år sparat ihop 200.000 kronor. Om Kalle väljer att spara i fonder har han dessutom möjlighet till avkastning på kapitalet.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Rådgivning online

Vill du få hjälp utan att besöka ett bankkontor? Boka ett onlinemöte via Internetbanken eller Mobilbanken.

Boka ett möte Öppnas i nytt fönster