Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Par går tur i eng

Ålderspension med garanti

Ålderspension med garanti är ett sparande för dig som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Det är också ett bra alternativ för dig som har ett pensionssparande som du vill flytta till Nordea.

Fördelar med sparandet

  • Ett bekvämt sparande där vi sköter placeringarna åt dig.

  • Sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 

  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. 

  • Ett hållbart sparande som tar hänsyn till miljö och sociala aspekter.

Vad är Ålderspension med garanti

Ålderspension med garanti är ett bekvämt sparande för dig där vi sköter placeringarna åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Sparande innehåller även en garanti som innebär att du som lägst får tillbaka 85 procent av pengarna du satt in. 

Du som pensionssparar i Ålderspension med garanti och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Ett hållbart pensionssparande

Vi vill att ditt pensionssparande ska växa och att det gör det på ett ansvarsfullt sätt.

Hänsyn till miljö, sociala aspekter och affärsetik, det som kallas ESG, är en självklar del i vår förvaltning. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i företag inom  kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Vi vill bidra till att dina pensionspengar får en positiv påverkan på den värld som du kommer att gå i pension i.

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du redan har ett pensionssparande hos andra pensionsbolag, banker eller institut har du möjlighet att flytta den till Nordea och Ålderspension med garanti. 

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora hjälper vi dig att hämta in information om dina pensioner. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

 Läs mer om att flytta pension.

Så fungerar Ålderspension med garanti

Vi sköter förvaltningen som sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av ditt sparande som förvaltas inom respektive portfölj beror på när du planerar att gå i pension. När du närmar dig avtalad utbetalningstidpunkt flyttas mer och mer av dina pengar över till den Trygga portföljen. Värdet och utvecklingen på just ditt sparande kan du se i internetbanken.

Här kan du se den historiska utvecklingen i respektive portfölj.

Priser

Priser

Fast avgift148 kr per år
Kapitalavgift0,75 % av kapitalet per år
Kapitalförvaltningsavgift0,08-0,12 % av kapitalet per år
Återbetalningsskydd
Villkor