Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ålderspension Garanti

Ålderspension Garanti är en privat pensionsförsäkring för dig som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Det är också ett bra alternativ för dig som redan har ett pensionssparande som du vill flytta till Nordea.

Vad är Ålderspension Garanti?

Ålderspension Garanti är ett bekvämt och hållbart sparande där vi sköter placeringarna åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att du som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar du satt in. Ålderspension Garanti ingår i Nordeas utbud inom Hållbart Val.

Du som pensionssparar i Ålderspension Garanti och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Fördelar med Ålderspension Garanti 

  • Ett bekvämt sparande där vi sköter placeringarna åt dig.

  • Sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 

  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. 

  • Ett hållbart sparande som tar hänsyn till miljö och sociala aspekter.

Ett hållbart pensionssparande

Vi vill att ditt pensionssparande ska växa och att det gör det på ett ansvarsfullt sätt.

Hänsyn till miljö, sociala aspekter och affärsetik, det som kallas ESG, är en självklar del i vår förvaltning*. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i företag inom  kolbrytning samt fossilt bränsle. 

*En begränsad del utav portföljen innehåller investeringar som inte är detaljgranskade utifrån ett ESG-perspektiv, till exempel derivat eller illikvida investeringar som är gjorda innan 2019.

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du redan har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till Nordea och Ålderspension Garanti. 

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

 Läs mer om att flytta pension här.

Så här fungerar Ålderspension Garanti

Vi sköter förvaltningen som sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av ditt sparande som förvaltas inom respektive portfölj beror på när du planerar att gå i pension. När du närmar dig avtalad utbetalningstidpunkt flyttas mer och mer av dina pengar över till den Trygga portföljen. Värdet och utvecklingen på just ditt sparande kan du se i internetbanken.

Här kan du se den historiska utvecklingen i respektive portfölj.

Villkor och förköpsinformation
Priser
Återbetalningsskydd