Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ålderspension Garanti

Ålderspension Garanti är en privat pensionsförsäkring för dig som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Det är också ett bra alternativ för dig som redan har ett pensionssparande som du vill flytta till Nordea.

Vad är Ålderspension Garanti?

Ålderspension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att du som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar du satt in. 

Ålderspension Garanti är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Tips - Om du pensionssparar i Ålderspension Garanti och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du redan har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till Nordea och Ålderspension Garanti. 

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora Pension hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

 Läs mer om att flytta pension här.

Fördelar med Ålderspension Garanti 

  • Ett pensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och affärsetik.

  • Ett bekvämt sparande där vi sköter placeringarna åt dig.

  • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 

  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. 

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

När vi gör investeringar i våra traditionellt förvaltade portföljer granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolagen att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

I Ålderspension Garanti placeras pengarna i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

Så förvaltar vi dina pengar
Återbetalningsskydd
Priser för Ålderspension Garanti
Villkor och förköpsinformation