Par går tur i eng

Ålderspension Fond

Ålderspension Fond är en privat pensionsförsäkring för dig som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Här du kan spara i ett brett utbud av fonder. Om du redan har ett privat pensionssparande kan du flytta det till Nordea.

Vad är Ålderspension Fond?

Ålderspension Fond är en sparform som passar dig som vill vara aktiv i ditt sparande och som själv vill välja vilka fonder du ska placera i. Omplaceringar kan du göra så ofta du vill och det kostar ingenting. Gör du inget eget fondval placeras dina pengar i Nordea Pensionsportfölj

Här kan du se aktuellt fondutbud för Ålderspension Fond.    

Tips - Om du pensionssparar i Ålderspension Fond och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Visste du att...

Inga årliga avgifter

När du flyttar en pension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar du bara avgift för de fonder du väljer att spara i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort övriga avgifter. Det betyder mer pengar i pension till dig. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev. 

Fördelar med Ålderspension Fond 

  • Välj ur ett brett utbud av fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.
  • Vill du inte välja fonder själv, placerar vi dina pengar i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj som består av fonder med hållbara egenskaper. 
  • Enkelt att göra hållbara val – Vi har ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier du kan välja bland inom vårt Hållbart Val-utbud.  

Enkelt att göra ett hållbart val

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

Vill du välja egna fonder har vi ett brett urval av fonder inom vårt Hållbart Val-utbud. Du hittar dem på samma ställe som övriga fondutbudet för Ålderspension Fond.

Inom Hållbart Val har vi på Nordea valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning.

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i Nordea Pensionsportfölj får du automatiskt ett sparande som har hållbarhet i fokus.

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter här.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår i Ålderspension Fond och innebär att pengarna betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan din pensionsutbetalning har påbörjats. Om du sedan skulle avlida får andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet pengarna istället, så kallade arvsvinster. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Utbetalning och skatt
Avgifter för Ålderspension Fond
Villkor och förköpsinformation

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår i Ålderspension Fond och innebär att pengarna betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan din pensionsutbetalning har påbörjats. Om du sedan skulle avlida får andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet pengarna istället, så kallade arvsvinster. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Utbetalning och skatt

Du väljer själv vid vilken ålder du vill att utbetalningarna ska starta, dock tidigast från den månad du fyller 55 år. Pensionen betalas sedan ut månadsvis under minst fem år och max 20 år. Innan utbetalningen påbörjats kan du ändra på starttidpunkt och utbetalningens längd.

Så startar du utbetalningen
När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 

Exempel: Om du vill ha din första pensionsutbetalning i slutet på mars kan du kontakta oss tidigast i slutet på juli och senast den 15 september.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffa BankIDSaknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare.

Skatt
Från den 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande, vilket innebär att du får betala skatt två gånger om du fortsätter att sätta in pengar i din pensionsförsäkring av det här slaget. Förändringen gäller endast nysparande, så pengarna du sparat ihop fram till årsskiftet 2015/2016 påverkas inte. Men om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp. Då kan Ålderspension Fond fortsatt vara ett alternativ för ditt pensionssparande. 

Du betalar en avkastningsskatt för ditt pensionssparande varje år. Avkastningsskatten är en schablonskatt, som innebär att du betalar skatt oavsett om värdet på din försäkring går upp eller inte.

När du börjar ta ut din pension kommer du att betala inkomstskatt på utbetalningarna. Hur hög den skatten blir bestäms av storleken på din inkomstskatt när utbetalningen görs.

Avgifter för Ålderspension Fond

SpecifikationAvgift löpandeAvgift fribrev
Fast avgift152 kr per år0 kr
Premieavgift  0 %0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år

0,40 %

0 %

Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer.
Byte av förvaltningsformKostnadsfritt Kostnadsfritt

Flytt till annan försäkringsgivare* (avgiftsfritt under 1 pbb)

600 kr600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien2,4 %-

*Flytt är tillåten ett år efter att försäkringen tecknades och första inbetalningen gjordes.

Flytt av pension 

Vid flytt av pension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar du bara avgift för de fonder som du väljer att spara i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort övriga avgifter. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev.