Vad är Ålderspension Fond?

Ålderspension Fond är en sparform som passar dig som vill vara aktiv i ditt sparande och som själv vill välja vilka fonder du ska placera i. Omplaceringar kan du göra så ofta du vill och det kostar ingenting. Gör du inget eget fondval placeras dina pengar i Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster

Här kan du se aktuellt fondutbud för Ålderspension Fond.    

Tips - Om du pensionssparar i Ålderspension Fond och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Visste du att...

Inga årliga avgifter

När du flyttar en pension i fribrev till en fondförsäkring hos oss betalar du bara avgift för de fonder du väljer att spara i samt avkastningsskatt. Vi har tagit bort övriga avgifter. Det betyder mer pengar i pension till dig. En individuell tjänstepension eller en privat pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar kallas för fribrev. 

Fördelar med Ålderspension Fond 

  • Välj ur ett brett utbud av fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till mer riskfyllda aktiefonder som samtidigt ger möjlighet till högre avkastning.
  • Vill du inte välja fonder själv, placerar vi dina pengar i vår entrélösning Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster som består av fonder med hållbara egenskaper. 
  • Enkelt att göra hållbara val – Vi har ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier du kan välja bland. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att spara i fonder vill vi ändå påminna om att det alltid innebär en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Enkelt att göra ett hållbart val

Hur du sparar till din pension påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När du sparar i Ålderspension Fond bestämmer du själv hur stort fokus du vill ha på hållbarhet i ditt sparande. Vi har ett brett urval av fonder med hållbara egenskaper du kan välja bland. Inom Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan exempelvis vara genom ett högre fokus på ESG-frågorÖppnas i nytt fönster (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning. Du hittar fonderna på samma ställe som övriga fondutbudet för Ålderspension FondÖppnas i nytt fönster.

Väljer du att låta dina pengar vara kvar i entrélösningen Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster får du automatiskt ett sparande som har ett hållbarhetsfokus. Här finns hållbarhetsrelaterade upplysningar för Nordea PensionsportföljÖppnas i nytt fönster.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt

Avgifter för Ålderspension Fond


SpecifikationAvgift tecknad efter 1 april 2022
Fast avgift
0 kr per år
Premieavgift0 %
Kapitalavgift i procent av kapitalet per år0 %
Förvaltningskostnad för respektive vald fond tillkommer

Byte av förvaltningsform
Kostnadsfritt
Flytt till annan försäkringsgivare* (avgiftsfritt under 1 pbb)
600 kr
Premiebefrielseförsäkring i procent av premien
2,4 %

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår i Ålderspension Fond och innebär att pengarna betalas ut till förmånstagare om du skulle avlida. Om du inte gjort något val är dina förmånstagare i första hand make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn. Vill du ändra ordningsföljden kan du skicka in denna blankettÖppnas i nytt fönster till oss.

Du kan välja bort återbetalningsskydd fram tills du startat din utbetalning. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din pension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Utbetalning och skatt

Ålderspension Fond betalas ut månadsvis under minst fem år och max 20 år. Du kan tidigast starta utbetalning när du är 55 år. Innan utbetalningen påbörjas kan du ändra starttidpunkt och utbetalningens längd.

När du närmar dig pension är det bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensioner kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet när utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.se.Öppnas i nytt fönster

Så startar du utbetalningen
När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta.

Skatt
2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Men om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp. Då kan Ålderspension Fond fortsatt vara ett alternativ för ditt pensionssparande.

Du betalar årlig avkastningsskatt för ditt pensionssparande. Avkastningsskatten är en schablonskatt, som innebär att du betalar skatt oavsett om värdet på din försäkring går upp eller inte.

När du börjar ta ut din pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida.

Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Möjligheter till flytt

Du kan flytta din pension till oss med hjälp av vår digitala pensionsrådgivare Nora. Om du vill boka tid med en rådgivare för att se över din pension bokar du enklast tid via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp, eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Det går att flytta din Ålderspension Fond från oss tidigast ett år efter att den första insättningen har skett. Det tar upp till 60 dagar innan flytten är genomförd.