Så fungerar tjänstepension och avtalspension

Tjänstepensionen är en viktig del av din pension. Du får den från ditt jobb, och för många utgör den cirka 25–50 procent av den totala pensionen. Du kan själv påverka hur du vill placera den, genom att välja vilka fonder du vill spara i. Du kan också välja att låta pensionsbolaget sköta förvaltningen åt dig.

I de allra flesta fall regleras tjänstepensionen genom ett kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation eller fackförbund som din arbetsgivare är ansluten till. Om tjänstepensionen är avtalad inom ramen för ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund kallas den för avtalspension. Det avtal som din avtalspension utgår från beror på vilken arbetsgivare du har och om du är kommunalt, landstings-, statligt eller privat anställd. 

Din arbetsgivare kan också teckna avtal direkt med ett pensionsbolag. Då kallas det för individuell tjänstepension. Villkoren kan därför se olika ut beroende på var du jobbar. 

Här kan du läsa mer om vilken avtalspension som gäller för just dig.

Hur mycket får jag i tjänstepension?
Förmåns- eller premiebestämd tjänstepension?
Under hur många år betalas tjänstepensionen ut?
Vad är efterlevandeskydd?
Saknar du tjänstepension?
Är du egenföretagare?

Hur mycket får jag i tjänstepension?

Hur mycket du får i tjänstepension beror på flera olika faktorer. Den största faktorn är hur mycket pengar du har tjänat i ditt liv. Till skillnad från den allmänna pensionen finns det oftast inget inkomsttak för tjänstepensionen. Ju mer du tjänar desto större del utgör tjänstepensionen av din slutgiltiga pension.

Hur långt upp i åldern du arbetar och hur länge du väntar med att ta ut din tjänstepension, är andra faktorer som påverkar. Du väljer själv vid vilken ålder du vill ta ut din tjänstepension och på hur många år du vill att den ska betalas ut. Du kan tidigast välja att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, och som kortast få den utbetald under fem år.

Vad är skillnaden på förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension?

Din tjänstepension är antingen förmånsbestämd eller premiebestämd.

Förmånsbestämd tjänstepension

En förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att betala in tillräckligt med pengar för att det ska bli så.

Du kan inte själv välja placeringsform för en förmånsbestämd tjänstepension. Du kan istället påverka storleken på pensionen genom att ha en så hög pensionsgrundande lön som möjligt. Att ha till exempel en tjänstebil sänker din pensionsgrundande lön eftersom din arbetsgivare drar kostanden för bilen på bruttolönen. Du kan också påverka genom att jobba heltid tills det är dags att ta ut din pension. 

Premiebestämd tjänstepension

Om du har en premiebestämd pension sätter din arbetsgivare in en viss summa pengar till din pension. Den är kopplad till vad du tjänar just nu. Ju högre lön, desto mer pengar betalas in.

Storleken på en premiebestämd tjänstepension beror alltså till stor del på hur väl premierna placerats. Du bestämmer själv hur du vill placera pengarna, och har på så sätt större möjlighet att påverka din tjänstepension.

Under hur många år betalas tjänstepensionen ut?

Tjänstepensionen kan betalas ut så länge du lever, men du kan ta ut den på kortare tid också.

Vanligtvis finns en lägsta ålder för när du börjar tjäna in till din tjänstepension och en högsta när din arbetsgivare slutar betala in fler premier. Kolla med din arbetsgivare för att se vad som gäller för dig.

Läs om uttagsreglerna för pensionens olika delar

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på de olika typer av försäkringsskydd som reglerar vad som händer med dina pensionspengar om du avlider. Försäkringsskydden minskar din pension, så fundera på om de behövs, eller om det finns andra försäkringsalternativ som passar dig bättre.

Återbetalningsskydd

Vill du att din familj ska få din intjänade pension om du skulle avlida, ska du ha ett  återbetalningsskydd. Att ha återbetalningsskydd på din pension under yrkeslivet är ingen större kostnad. Nackdelen är att din egna pension minskar något eftersom du går miste om arvsvinster.

Kostnaden för ditt återbetalningsskydd höjs ju närmare du kommer din pension och under utbetalningstiden. Fundera därför på om din nuvarande livssituation gör att du behöver ett återbetalningsskydd.

I vissa tjänstepensioner ingår återbetalningsskydd och i vissa måste du aktivt välja det själv.

Arvsvinster

Om du valt bort återbetalningsskydd och avlider fördelas dina sparade pengar ut i form av arvsvinster till dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring som du. Om du inte har något återbetalningsskydd får du också ta del av arvsvinsterna. Arvsvinsterna fördelas alltså bara mellan dem som inte har återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Familjeskydd är en försäkring som är kopplad till din tjänstepension och som är valbar. Den ger din familj ett visst belopp under en viss period om du avlider innan pensionen betalas ut. 

Du kan som regel välja ett familjeskydd på 1 - 4 prisbasbelopp som betalas ut till dina förmånstagare under 5 - 20 år. Kostnaden för försäkringen tas från de pengar som betalas in till din tjänstepension och din pension kommer därför att bli något lägre. Till skillnad från återbetalningsskyddet är det en direkt kostnad.

Tänk på att skyddet bara gäller så länge nya premier betalas in. Om du blir arbetslös, eller byter till ett jobb med ett annat tjänstepensionsavtal, slutar skyddet att gälla. 

Saknar du tjänstepension?

Om du saknar tjänstepension kan du kolla med din arbetsgivare om det är möjligt att få det. Går det inte är det extra viktigt att du kompletterar med ett eget pensionssparande.

De flesta arbetsgivare sätter av 4,5 procent av sina anställdas lön upp till 47 625 kronor per månad (2024) till tjänstepension. Om du inte har tjänstepension rekommenderar vi därför att du sparar motsvarande summa privat.

Tjänar du mer än så behöver du också spara mer. På lön över 47 625 kronor brukar avsättningen till tjänstepension motsvara 30 procent. Om du byter jobb kan det vara ett bra tillfälle att välja en arbetsgivare som ger dig tjänstepension. Annars bör du se till att bli kompenserad lönemässigt.

Egenföretagare och tjänstepension

Om du är egenföretagare är det viktigt att du själv ansvarar för att sätta av pengar till din pension. Vi rekommenderar att du sparar minst 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till sina anställda i tjänstepension.