Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Amorteringsfrihet på bolån

Ansök enklast i appen

Så här ansöker du om amorteringsfrihet till och med 31 augusti 2021 på bolån i samband med coronasituationen. Du har möjlighet att ansöka om tillfällig amorteringsfrihet för bolån till och med 1 juli 2021.

 • Logga in i appen och klicka på “Översikt”. 
 • Scrolla ner till dina bolån och klicka på det bolån du vill pausa amorteringen på. 
 • Klicka på “Ansök om amorteringsfrihet” och du kommer till ett formulär som du ska fylla i. 
 • Om du har flera bolån som du vill pausa amorteringen på behöver du fylla i ett formulär per lån. 

Om du inte har mobilbanken ansöker du via formuläret längre ned på sidan. 

Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt, men handläggningstiden kan vara upp till en månad. Du kommer inte att få en ny betalningsavi den här månaden som speglar din amorteringsfrihet, men du betalar bara räntebeloppet.  

Du kommer inte få någon notis från oss om att din ansökan om amorteringsfrihet är beviljad men du kan se ändringen i Mobilbanken. Kommande avbetalning för ditt bolån har då ändrats till 0. I (gamla) Internetbanken Privat under Lån – Låneinformation hittar du fullständig information om din nya amorteringsplan. 

Information in English

How to apply for temporary instalment-free period  during the Corona virus situation: 

In the Nordea Mobil Bank App you will find a form in English to fill in. 

 • Log in and click "Overview".
 • Scroll down to your loans and click on the mortgage you would like to have instalment-free period for.
 • Click “Instalment free period” and you will get to a page where you find a link to the form in English.

If you don’t have access to the Nordea Mobile Bank App, please contact our Customer Service Center for support in English.

Har du redan fått beviljad amorteringsfrihet och vill förlänga den?

Har du redan fått amorteringsfrihet under 3 eller 6 månader kan du självklart ansöka på nytt för att få den förlängd. Vi ber dig dock vänta några veckor med att ansöka så att vi först hinner hjälpa de kunder som inte redan har fått amorteringsfritt. 

Har du redan fått betalningsavin för den här månaden?

Om du redan fått betalningsavin för bolånet den här månaden kommer du inte att få en ny som speglar din amorteringsfrihet. Dras din bolånebetalning direkt från konto kan du bortse från avin. Rätt belopp, det vill säga bara räntan, kommer att dras. Betalar du manuellt, som en räkning, ska du själv justera beloppet och enbart betala räntan.

Om du inte har appen, fyll i formuläret nedan och ansök om amorteringsfrihet

1. Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skicka".

 • Om ni är fler än en låntagare så måste allas personuppgifter fyllas i. 
 • Du kan välja att pausa amorteringen helt eller att sänka den, på ett eller flera av dina bolån.

2. Vi behandlar din ansökan så fort som möjligt, men handläggningstiden kan vara upp till en månad. Vi skickar underlag för signatur till dig.

3. Du signerar ansökan digitalt eller i fysisk form.

 • Digital signatur: Om du väljer att signera ansökan digitalt laddar vi upp ansökan i din Internetbank och alla låntagare signerar med mobilt bankID. Om ni är fler än en låntagare och vill signera digitalt så måste alla medlåntagares mobilnummer anges.
 • Fysisk signatur: Om du vill signera ansökan fysiskt skickar vi ut ett brev som alla låntagare får skriva på och skicka tillbaka. 

Vi vill i största möjliga mån hjälpa alla våra kunder, men gör en individuell bedömning av varje ansökan.

För att få amorteringsfrihet från och med aktuell månad behöver vi ha din signerade ansökan tillbaka senast den 20:e i månaden. Du kommer inte att få en ny betalningsavi den här månaden som speglar din amorteringsfrihet, men du betalar bara räntebeloppet.   

Förfrågan om tillfällig amorteringsfrihet på bolån för privatkunder

Om ni är fler än 2 medlåntagare, finns ett fält längre ner där du fyller i personnummer och telefonnummer för de personerna.