Amorteringsfrihet på bolån vid inkomstbortfall

Nytt förslag på amorteringsfrihet från Finansinspektionen (FI)

FI föreslår att banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget ska gälla till och med juni 2021. FI siktar på att förslaget ska börja gälla 14 april i år. 

Läs mer om FIs förslag härÖppnas i nytt fönster

Vi kommer att utöka vårt erbjudande till och med juni 2021 i linje med FI:s förslag, givet att det börja gälla. Men det är än så länge ett förslag, och går därför ännu inte att ansöka om. Men du kan redan idag ansöka om 3 månaders eller 6 månaders amorteringsfrihet.

Så ansöker du om tillfällig amorteringsfrihet på bolån i samband med coronasituationen

Vi finns här för att stötta våra kunder genom både bra och dåliga tider. Vi erbjuder därför tillfällig amorteringsfrihet i upp till 6 månader för dig som har bolån hos oss och vars betalningsförmåga påverkas av till exempel uppsägning, varsel eller sjukdom på grund av coronasituationen.  

How to apply for temporary instalment-free period  during the Corona virus situation: The application form below is in Swedish. For support in English please contact our Customer Service Center.

För att få amorteringsfrihet från och med aktuell månad behöver vi ha din signerade ansökan tillbaka senast den 20:e i månaden. 

1. Fyll i formuläret nedan och klicka på "Skicka"

  • Om ni är fler än en låntagare så måste allas personuppgifter fyllas i. 

2. Vi hanterar din förfrågan inom 10 dagar och skickar underlag för signatur

3. Du signerar ansökan digitalt eller i fysisk form

  • Digital signatur: Om du väljer att signera ansökan digitalt laddar vi upp ansökan i din Internetbank och alla låntagare signerar med mobilt bankID. Om ni är fler än en låntagare och vill signera digitalt så måste alla medlåntagares mobilnummer anges.
  • Fysisk signatur: Om du vill signera ansökan fysiskt skickar vi ut ett brev som alla låntagare får skriva på och skicka tillbaka. 

Vi vill i största möjliga mån hjälpa alla våra kunder, men gör en individuell bedömning av varje ansökan.

För dig som är företagskund

Så här ansöker företagskunder om amorteringsfrihet

För dig som saknar svenskt personnummer

Så här ansöker personer med skattenummer om amorteringsfrihet på sitt bolån

Förfrågan om tillfällig amorteringsfrihet på bolån för privatkunder

Om ni är fler än 2 medlåntagare, finns ett fält längre ner där du fyller i personnummer och telefonnummer för de personerna.