Så följer du utvecklingen:

Performanceinsight_appen
  1. Logga in i appen eller nätbanken.
  2. Klicka på den blå länktexten "Gå till spara och placera" under dina konton för pensionssparande och investeringar på första sida i appen eller nätbanken. 
  3. Klicka på knappen ”Utveckling” högst upp på sidan. I nätbanken finns även en större menyknapp till höger på sidan som du kan använda. 
  4. Här kan du se utvecklingen av ditt totala sparande. Om du bara vill se utvecklingen på ett av dina konton, kan du välja det kontot i rullistan.

    Förutom att se om ditt sparande ökat eller minskat, kan du även se hur ditt sparande utvecklats jämfört med andra värdepapper och fonder eller mot index. 

Hur ofta ska jag följa upp mitt sparande?

– Att se över sina investeringar är ungefär som att gå till tandläkaren eller lämna in bilen på service. Det är något som alla bör göra. För vissa räcker det att se över sin portfölj en gång om året. Andra behöver följa upp oftare än så, förklarar vår privatekonom Anders Stenkrona

Hur ofta du bör kolla igenom ditt sparande beror på faktorer som:
  1. Hur stor spridning du har i olika tillgångsslag (till exempel aktier, obligationer eller råvaror) och vilken risknivå du har. Ju högre risknivå och ju mindre spridning av tillgångsslag – ju oftare bör du se över dina placeringar.
  2. Vilken tidshorisont du har på sparandet. Om du har ett långsiktigt sparmål behöver du inte se över dina investeringar lika ofta som om du sparar till något på kortare sikt. 
  3. Om du är med om en större livshändelse som gör att dina förutsättningar ändrats, är det naturligt att se över dina investeringsmål.
Privatekonom Anders Stenkrona

Anders Stenkrona sofa smiling small

"Om du saknar en plan för när och hur ofta du ser över ditt sparande kan du lätt ryckas med i hur marknaden utvecklas. Det är naturligt att vilja sälja när marknaden känns osäker och investera mer än man tänkt sig när marknaden känns positiv."

När du följer upp - svara på följande frågor:

1. Hur mycket sparar du?
2. Hur utvecklas sparandet?
3. Har du rätt risknivå?
4. Tror du på strategin?
5. Har din livssituation ändrats?

2. Hur har sparbeloppet utvecklats?

Har det ökat eller minskat? Behöver du justera beloppet du sparar på månadsbasis för att nå ditt sparmål?

3. Har du lämplig risk i dina investeringar?

Är risknivån anpassad till din sparhorisont? Har du en kortare sparhorisont kan det vara lämpligt med en lägre risknivå, då avkastningen på aktiemarknaden kan variera kraftigt. På längre sikt däremot har aktiemarknaden visat sig ge stabilare avkastning och därför kan du ta lite högre risk om du har ett långsiktigt sparande. 

Är risknivån anpassad till din risktolerans? Det vill säga, klarar du av värdeförändringarna i ditt sparande utan att må dåligt? Och kan det vara så att du behöver du rebalansera portföljen för att återställa risknivån till den risk du ursprungligen ville ha?

Läs mer om risk och riskspridning 
Läs mer om hur du rebalanserar din portfölj

4. Tror du fortfarande på din investeringsstrategi?

Är marknadsförutsättningarna desamma som när du först bestämde dig för din investeringsstrategi eller har någonting ändrats? Om du har en passiv investeringsstrategi, är du fortfarande nöjd med den indexmix du valt? En investeringsstrategi är exempelvis att satsa på utdelningsaktier i portföljen.

5. Har din livssituation ändrats?

Har du samma sparmål eller har någon livshändelse (till exempel att du har börjat studera, gift dig, separerat eller fått barn) gjort att du behöver byta fokus?

Börja använda appen

Ladda ner appen i App Store eller Google Play.

Ladda ner appen

Vanliga frågor