3 myter kring sparande och investeringar

Att det skulle vara bättre att investera lite i taget och sprida riskerna än att placera allt på en gång – det är något alla investerare hört. Men stämmer det verkligen? Med hjälp av historisk data har vi tittat på tre välkända "sanningar" för att se hur det ligger till.

Tid i marknaden är viktigare än tajming

Våra investeringsstrateger har undersökt hur den globala aktiemarknaden utvecklats under de senaste 50 åren, månad för månad. De tittade på tre välkända myter kring sparande, och kom fram till slutsatsen att tålamod tar dig längre än att försöka tajma marknaden. Slutsatserna nedan förutsätter att man har en väldiversifierad portfölj.

1. Tiden i marknaden är investerarens bästa vän

Även om aktiemarknaden kan svänga under perioder, har marknaden historiskt gått upp på lång sikt.

  • Av alla ettåriga investeringar de senaste femtio åren har 77 procent gett positiv avkastning.
  • Cirka 88 procent av alla femårsinvesteringar har utvecklats positivt under samma period.
  • Samtliga tolvårsinvesteringar har haft positiv avkastning under samma period.

Läs mer

2. Att investera allt på en gång är bättre än lite i taget

Om du har en stor summa pengar har det oftast varit bättre att investera allt på en gång, istället för att investera lite i taget.

  • Ju kortare inträdesperiod på marknaden, desto mer sannolikt har du fått bättre avkastning historiskt.
  • Att dela upp en summa och investera den i lika stora delar per månad under sex månader, har i bara 32 procent av fallen gett bättre avkastning än om hela summan hade investerats på en gång.

Läs mer

3. Det lönar sig inte att vänta på en nedgång

Om du tänkt investera på börsen, har det historiskt sällan lönat sig att vänta på en nedgång i marknaden.

  • Ju kraftigare nedgång du väntar på, desto mindre sannolikt kommer det att vara lönsamt att vänta på den.
  • Bara i cirka 28 procent av fallen har det varit lönsamt att vänta på en börsnedgång på 20 procent.
  • Den som väntat på en 20-procentig börsnedgång har i genomsnitt gått miste om ca 80 procents avkastning.

Läs mer

Studien i detalj

Här presenterar rapportförfattarna Simen Knutzen och Morten Melander sina slutsatser lite närmare. De kommenteras av Nordeas sparexpert Anders Stenkrona, som doktorerat i finansiell ekonomi vid Stockholms universitet.

Tiden är investerarens bästa vän

Tiden i marknaden är investerarens bästa vän

Med en väldiversifierad investering, och en risknivå som passar dig, blir tiden din vän när du investerar på börsen. Även om aktiemarknaden kan svänga kraftigt på kort sikt, har den långsiktige investeraren belönats med en god avkastning historiskt.

Den uppåtgående trenden i det globala aktieindexet blir tydligare ju längre placeringshorisont du har som investerare.

Sparexperten förklarar

”Av alla ettåriga investeringar de senaste femtio åren har 77 procent gett positiv avkastning. Det kan jämföras med att cirka 88 procent av alla femårsinvesteringar utvecklats positivt under samma period. I samma data ser vi även att samtliga tolvårsinvesteringar haft positiv avkastning", säger Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea.

"Med en längre placeringshorisont ökar alltså sannolikheten till positiv avkastning. Resultaten skiljer sig mellan olika aktiemarknader, men huvudbudskapet är detsamma. Tid i marknaden är investerarens bästa vän”, avslutar Anders.

Att investera allt är bättre än lite i taget
Det lönar sig inte att vänta på en börsnedgång

Tiden i marknaden är investerarens bästa vän

Med en väldiversifierad investering, och en risknivå som passar dig, blir tiden din vän när du investerar på börsen. Även om aktiemarknaden kan svänga kraftigt på kort sikt, har den långsiktige investeraren belönats med en god avkastning historiskt.

Den uppåtgående trenden i det globala aktieindexet blir tydligare ju längre placeringshorisont du har som investerare.

Sparexperten förklarar

”Av alla ettåriga investeringar de senaste femtio åren har 77 procent gett positiv avkastning. Det kan jämföras med att cirka 88 procent av alla femårsinvesteringar utvecklats positivt under samma period. I samma data ser vi även att samtliga tolvårsinvesteringar haft positiv avkastning", säger Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea.

"Med en längre placeringshorisont ökar alltså sannolikheten till positiv avkastning. Resultaten skiljer sig mellan olika aktiemarknader, men huvudbudskapet är detsamma. Tid i marknaden är investerarens bästa vän”, avslutar Anders.

Att investera allt på en gång har oftast varit bättre än att investera lite i taget

Om du har en stor summa pengar att investera har det oftast varit bättre att investera hela beloppet på en gång, snarare än lite i taget över tid. Se bara till att ha en väldiversifierad portfölj med en risknivå som passar dig.

Att investera lite i taget, till exempel över en inträdesperiod på 3, 6 eller 12 månader, har oftast gett sämre avkastning än om allt investerats på en gång. Anledningen är att marknaden historiskt sett oftare har gått upp än ner under inträdesperioderna. Den som investerat lite i taget har då gått miste om uppgångarna.

Ett månadssparande är fortfarande är ett bra sätt att spara över tid för att sprida riskerna, vilket även studien påpekar. Varje investerare har olika förutsättningar – vad som passar dig bäst beror därför på hur mycket pengar du har, och vad du har för inställning till risk.

Sparexperten förklarar

”Studiens resultat visar att ju kortare inträdesperiod desto mer sannolikt har du fått bättre avkastning. Någon som delat upp en summa och investerat den i lika stora delar per månad under sex månader, har bara i 32 procent av fallen fått bättre avkastning än om hela summan hade investerats på en gång. Alltså hade det varit bättre att investera allt på en gång i 68 procent av fallen", säger Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea.

Det är svårt att tajma sina investeringar till en nedgång

"För att en 'lite i taget'-investering ska utvecklas bättre än en 'allt på en gång'-investering, behöver marknaden utvecklas negativt under just den period du håller på att fasa in din investering. Ju längre tid du tar på dig med investeringarna, desto längre tid behöver nedgången pågå för att strategin ska vara lönsam", fortsätter Anders. 

"Statistiskt sett har det helt klart varit bättre att snabbt investera allt på en gång, men det kan vara svårt känslomässigt. Vi tenderar att oroa oss för det värsta som kan hända, istället för att fokusera på vilket scenario som varit mest sannolikt historiskt.”

Det har sällan lönat sig att vänta på en nedgång innan man investerar

Om du tänkt investera i marknaden lönar det sig sällan att vänta på en nedgång. Det har historiskt sett varit bättre att komma in i marknaden så snart som möjligt. 

Ett problem med att vänta på en nedgång är att du behöver definiera hur stor nedgången ska vara innan du investerar. Under tiden du väntar på nedgången missar du kanske en uppgång.

Sparexperten förklarar

”Historiskt sett har aktiemarknaden haft en uppåtgående trend. Det innebär att det över tid har varit mer sannolikt med en marknadsuppgång än en marknadsnedgång", säger Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea.

"Dessutom, ju längre tid du väntar på en nedgång, desto större nedgång behövs för att det ska ha varit lönsamt att vänta. Det är till exempel inte lönsamt att vänta på en tioprocentig börsnedgång, om börsen hinner stiga 20 procent medan du avvaktar", fortsätter Anders.

Det har historiskt inte varit lönsamt att vänta på en börsnedgång

"Investeringsstrategernas studier visar att ju kraftigare nedgång du väntar på, desto mindre sannolikt kommer det vara lönsamt att vänta på den. Till exempel har det bara i cirka 28 procent av fallen varit lönsamt att vänta på en börsnedgång på 20 procent. Det innebär att det varit olönsamt i cirka 72 procent av fallen.

Dessutom, har den som väntat på en 20-procentig börsnedgång i genomsnitt gått miste om ca 80 procents avkastning", säger Anders. 

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att investera i fonder och aktier, så vill vi ändå påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond eller aktie har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att de ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina värdepapper kan både öka och minska, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.