Tid i marknaden är viktigare än tajming

Våra investeringsstrateger Simen Knutzen och Morten Melander har undersökt hur den globala aktiemarknaden utvecklats under de senaste 50 åren, månad för månad. De tittade på fem välkända myter kring sparande, och kom fram till slutsatsen att tålamod tar dig längre än att försöka tajma marknaden. Slutsatserna nedan förutsätter att man har en väldiversifierad portfölj.

De fem myterna i detalj

Här presenterar rapportförfattarna Simen Knutzen och Morten Melander de fem myterna och sina slutsatser. De kommenteras av Nordeas privatekonom Anders Stenkrona.

Myt 1: Tiden är investerarens bästa vän
Myt 2: Det är bättre att investera lite i taget
Myt 3: Det lönar sig att vänta på en börsnedgång innan du börjar investera
Myt 4: Man bör sälja när börsen når högsta nivåer
Myt 5: Det lönar sig att sälja när börsen rasar

Sant

Med en väldiversifierad investering, och en risknivå som passar dig, blir tiden din vän när du investerar på börsen. Även om aktiemarknaden kan svänga kraftigt på kort sikt, har den långsiktige investeraren belönats med en god avkastning historiskt.

Den uppåtgående trenden i det globala aktieindexet blir tydligare ju längre placeringshorisont du har som investerare.

Privatekonomen förklarar

”Av alla ettåriga investeringar de senaste femtio åren har 77 procent gett positiv avkastning. Det kan jämföras med att cirka 88 procent av alla femårsinvesteringar utvecklats positivt under samma period. I samma data ser vi även att samtliga tolvårsinvesteringar haft positiv avkastning", säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

"Med en längre placeringshorisont ökar alltså sannolikheten till positiv avkastning. Resultaten skiljer sig mellan olika aktiemarknader, men huvudbudskapet är detsamma. Tid i marknaden är investerarens bästa vän”, avslutar Anders.

Falskt

Om du har en stor summa pengar att investera har det oftast varit bättre att investera hela beloppet på en gång, snarare än lite i taget över tid. Se bara till att ha en väldiversifierad portfölj med en risknivå som passar dig.

Att investera lite i taget, till exempel över en inträdesperiod på 3, 6 eller 12 månader, har oftast gett sämre avkastning än om allt investerats på en gång. Anledningen är att marknaden historiskt sett oftare har gått upp än ner under inträdesperioderna. Den som investerat lite i taget har då gått miste om uppgångarna.

Ett månadssparande är fortfarande är ett bra sätt att spara över tid för att sprida riskerna, vilket även studien påpekar. Varje investerare har olika förutsättningar – vad som passar dig bäst beror därför på hur mycket pengar du har, och vad du har för inställning till risk.

Sparekonomen förklarar

”Studiens resultat visar att ju kortare inträdesperiod desto mer sannolikt har du fått bättre avkastning. Någon som delat upp en summa och investerat den i lika stora delar per månad under sex månader, har bara i 32 procent av fallen fått bättre avkastning än om hela summan hade investerats på en gång. Alltså hade det varit bättre att investera allt på en gång i 68 procent av fallen", säger Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea.

Det är svårt att tajma sina investeringar till en nedgång

"För att en 'lite i taget'-investering ska utvecklas bättre än en 'allt på en gång'-investering, behöver marknaden utvecklas negativt under just den period du håller på att fasa in din investering. Ju längre tid du tar på dig med investeringarna, desto längre tid behöver nedgången pågå för att strategin ska vara lönsam", fortsätter Anders. 

"Statistiskt sett har det helt klart varit bättre att snabbt investera allt på en gång, men det kan vara svårt känslomässigt. Vi tenderar att oroa oss för det värsta som kan hända, istället för att fokusera på vilket scenario som varit mest sannolikt historiskt.”

Falskt

Om du tänkt investera i marknaden lönar det sig sällan att vänta på en nedgång. Det har historiskt sett varit bättre att komma in i marknaden så snart som möjligt. 

Ett problem med att vänta på en nedgång är att du behöver definiera hur stor nedgången ska vara innan du investerar. Under tiden du väntar på nedgången missar du kanske en uppgång.

Sparekonomen förklarar

”Historiskt sett har aktiemarknaden haft en uppåtgående trend. Det innebär att det över tid har varit mer sannolikt med en marknadsuppgång än en marknadsnedgång", säger Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea.

"Dessutom, ju längre tid du väntar på en nedgång, desto större nedgång behövs för att det ska ha varit lönsamt att vänta. Det är till exempel inte lönsamt att vänta på en tioprocentig börsnedgång, om börsen hinner stiga 20 procent medan du avvaktar", fortsätter Anders.

Det har historiskt inte varit lönsamt att vänta på en börsnedgång

"Investeringsstrategernas studier visar att ju kraftigare nedgång du väntar på, desto mindre sannolikt kommer det vara lönsamt att vänta på den. Till exempel har det bara i cirka 28 procent av fallen varit lönsamt att vänta på en börsnedgång på 20 procent. Det innebär att det varit olönsamt i cirka 72 procent av fallen.

Dessutom, har den som väntat på en 20-procentig börsnedgång i genomsnitt gått miste om ca 80 procents avkastning", säger Anders. 

Falskt

När börsen handlas till högre nivåer än tidigare kan du lockas att ta hem vinsten, i tron att risken för en sättning i marknaden är högre än vanligt. 

Simen och Mortens slutsats är dock en annan: att sälja sina investeringar när marknaden når nya högsta noteringar har inte varit en vinnande strategi historiskt.

De kunde se från historiska data att sannolikheten för en positiv avkastning varit högre under de kommande tre till tolv månaderna efter att marknaden uppnått en högsta notering, jämfört med när den handlats på lägre nivåer. Dessutom såg de att den genomsnittliga avkastningen vanligen var högre för just dessa tre till tolv månader, så slutsatsen blir att stanna kvar i marknaden.

Sparekonomen förklarar

"När marknaden handlas på högre nivåer än tidigare finns det ofta goda skäl till det. Eller med andra ord, anledningen till en stark positiv utveckling i finansiella marknader beror oftast inte på bubblor, utan på stark underliggande ekonomisk utveckling", säger Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea.  

"När så är fallet tenderar den positiva trenden i marknaden att fortsätta, vilket har gynnat långsiktiga investerare historiskt. Utifrån de 176 högsta noteringarna i den 50-åriga tidsperiod som studerats, fick investerarna positiv avkastning i åtta fall av tio för en ettårs-investering."

"Den genomsnittliga avkastningen var dessutom 2,4 procent högre, jämfört med ettårs-avkastningar som hade sin start när marknaden inte var på en högsta notering", avslutar Anders.

Falskt

En kraftig marknadsnedgång under kort tid kan få många att bli oroliga och vilja sälja sina innehav så snabbt som möjligt. 

Men att sälja direkt efter ett prisfall i marknaden har visat sig vara en dålig strategi historiskt. Sannolikheten för positiv avkastning under de kommande 3-12 månaderna efter ett prisfall i marknaden, har i regel varit snarlik sannolikheten för positiv avkastning under normala förhållanden. 

Efter stora fall i marknaden var dessutom sannolikheten för positiv avkastning under efterföljande månader ännu högre. När Simen Knutzen och Morten Melander exempelvis tittade på vad som hände tolv månader efter ett börsfall på 8 procent eller mer under en månad, kunde de se att avkastningen blev positiv i åtta fall av tio. 

Sparekonomen förklarar

"Historiskt sett har marknaden haft en tendens att göra en rekyl efter kraftiga nedgångar. Detta förklarar även det faktum att vi ser högre genomsnittlig avkastning efter börsfall", säger Anders Stenkrona, sparekonom på Nordea. 

"Ett kort, kraftigt prisfall kan i vissa fall vara början till en allvarlig sättning i marknaden, men det sker faktiskt relativt sällan. Faktum är att oddsen för investerare har varit snarlika – om inte bättre – strax efter ett prisfall i marknaden. Den genomsnittliga avkastningen har också varit bättre", fortsätter Anders.

"Det studien visar är helt i linje med vår filosofi – att investeringsbeslut bör baseras på långsiktig investeringsstrategi, snarare än på känslor och oro för fall."

Historisk avkastning är ingen garanti

Även om det historiskt sett har visat sig lönsamt att investera i fonder och aktier,  så vill vi påminna om att det alltid tillkommer en viss risk när man investerar i värdepapper. Bara för att en fond eller aktie har gått bra historiskt, finns det ingen garanti för att den ska ge bra avkastning framöver.

Värdet på dina värdepapper kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in.