Vad är rebalansering?

Att rebalansera innebär att du återställer risknivån i din portfölj till den nivå du vill ha. Vissa fonder gör detta kontinuerligt och automatiskt. Men för andra fonder, eller kombinationer av fonder, kan du regelbundet behöva se över dina innehav, så de håller sig inom den risknivå som är rätt för dig.

Hur rebalanserar jag min portfölj?

Föreställ dig att du gör en investering som består av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande fonder, och att det är en riskprofil som passar dig. Med tiden kommer aktiemarknaden och räntemarknaden utvecklas olika. Det innebär att den balans du hade mellan aktier och räntebärande fonder kommer ändras.

Om aktiemarknaden går starkt kanske du efter ett tag har 65 procent aktier och 35 procent räntebärande fonder. Om du från början ville ha 50 procent aktier är kanske 65 procent aktier en större risk än du är bekväm med. Då kan du sälja av lite aktiefonder och investera pengarna i räntefonder för att återställa balansen. Det kallas att rebalansera portföljen.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Varför är det bra att rebalansera?

Rebalansering påverkar visserligen avkastningen, men framför allt minskar det risken i ditt sparande. Därför blir den så kallade riskjusterade avkastningen bättre när du rebalanserar. Det innebär att du ger dig chans till så hög avkastning som möjligt, i förhållande till hur stor risk du tar.

Rebalansering ger dig en jämnare avkastning, med lägre risk för negativ avkastning och mindre extrema utfall. Med en jämnare avkastning som håller sig inom det spann du är bekväm med, kan du enklare hantera börsnedgångar och sover sannolikt bättre om natten.

Hur vet jag vilken risknivå jag ska rebalansera till?

När du investerar bör du ha klart för dig hur mycket risk du kan ta. Dels i ekonomiska termer, men även rent känslomässigt.

Investeringar, risk och avkastning kan för många kännas abstrakt. Det är inte lätt att förstå hur du reagerar på en förlust innan du varit med om en. Att på egen hand lista ut vilken risk du är bekväm med kan ta tid och kan leda till obekväma förluster.

Därför är det bra att ta hjälp av en erfaren rådgivare som kan hjälpa dig att utvärdera både din förmåga och din villighet att ta risk.