Vad är inlåningsränta?

Inlåningsränta är den avkastning du får när du sparar pengar på ett bankkonto. När du sätter in pengar på ett sparkonto hos en bank, så lånar du i princip ut dina pengar till banken.

Som tack för att du lånar ut dina pengar betalar banken dig en viss procentandel av det belopp du har satt in, vilket kallas inlåningsränta. Ju högre inlåningsränta, desto mer pengar får du tillbaka som tack för att du låter banken använda dina sparade pengar.

När får jag inlåningsränta?

Hos oss får du inlåningsränta på flera av våra konton. Hur stor den är beror dock på vilket konto du väljer att ha dina pengar på. Du hittar alla räntor i tabellen nedan.

På ditt personkonto får du 0,25 % i ränta på belopp upp till 100 000 kronor. Vill du ha högre inlåningsränta än så kan du välja att spara på något av våra sparkonton.

Den högsta inlåningsräntan du kan få är på vårt Fasträntekonto, där räntan blir högre ju längre du binder dina pengar på kontot. Vill du ha ett mer flexibelt sparande kan du välja ett sparkonto med fria uttag, där du när som helst kan ta ut dina pengar.

Våra aktuella inlåningsräntor – jämför räntan på olika konton

KontoRänta

Fasträntekonto, bindningstider  

3 månader
6 månader
1 år
2 år3,70 % 
3,45 % 
3,05 % 
2,60 % 

Sparkonto, belopp på kontot

0 kr–150 000 kr
150 001 kr–500 000 kr
500 001 kr–


1,80 %
1,90 %
2,20 %
Sparkonto Extra2,75 %

Personkonto, belopp på kontot

0 kr–100 000 kr
100 001 kr–


0,25 %
0 %
Skogskonto och Skogsskadekonto3,25 %
Skogslikvidkonto
2,10 %