Nordea Debit Ung för dig upp till 16 år

Under våren 2024 har vi bytt ut Nordea Electron mot Nordea Debit Ung.  

Du har fått ett nytt kort skickat till dig. Om du inte redan börjat använda ditt Nordea Debit-kort kan du läsa om hur du kommer igång

Nordea Debit Ung fungerar på samma sätt som Nordea Electron och är kopplat till samma konto som tidigare. Du behåller din PIN-kod men får ett nytt kortnummer. 

Läs mer om Nordea Debit Ung

Nordea Debit för dig över 16 år

Under våren 2024 har vi bytt ut Nordea Electron mot Nordea Debit för dig över 16 år.

Du har fått ett nytt kort skickat till dig. Om du inte redan börjat använda ditt Nordea Debit-kort kan du läsa om hur du kommer igång

Du behåller din PIN-kod men får ett nytt kortnummer.

Läs mer om Nordea Debit

Nordea Debit för god man och förvaltare

Under våren 2024 har vi bytt ut Nordea Electron för god man mot Nordea Debit för god man och förvaltare.

Du har fått ett nytt kort skickat till dig. Om du inte redan börjat använda ditt Nordea Debit-kort kan du läsa om hur du kommer igång

Det nya kortet har samma typ av inställningar som ditt Nordea Electron hade. Du behåller din PIN-kod men får ett nytt kortnummer. 

Läs mer om Nordea Debit för god man och förvaltare

Beloppsgräns på kortet
Priser och villkor

Anpassa beloppsgränsen

Som förälder kan du anpassa beloppsgränsen för ditt barns kort.

Nordea Electron har beloppsgränser för ungdomar upp till 16 år. Beloppsgränsen är 1 000 kronor för kortköp och 1 000 kronor för kontantuttag per rullande sjudagarsperiod, sammanlagt 2 000 kronor. Beloppen kan justeras och anpassas av dig som förälder. Du kan också ändra status av ditt barns kort för köp och uttag utomlands.

Ring 0771-22 44 88 för att ändra beloppsgränsen och för att ändra status av kortet för köp utomlands. Det räcker att en förmyndare kontaktar oss. Observera att barnet/ungdomen kan ändra status av sitt kort för köp utomlands i appen och nätbanken.

Beloppsgränserna upphör automatiskt att gälla den månad kortinnehavaren fyller 16 år. Gränserna gäller både i Sverige och utomlands.

Priser och villkor Nordea Electron

Ett Nordea Electron eller ett Nordea Debit ingår i Vardagspaketet. Vardagspaketet är kostnadsfritt fram tills att du fyller 22 år eller så länge du är student och får in CSN-insättning. Ordinarie pris är 39 kronor per månad.

Priser Nordea Electron
SpecifikationPris
Extrakort (kort kopplat till huvudkortets konto)24,00 kr/mån
Köp i Sverige och utomlands*0,00 kr
Automatuttag i Sverige i SEK0,00 kr
Valutaväxlingspåslag*1,55 %
Uttag av utländsk valuta i Bankomats automaterÖppnas i nytt fönster**  i Sverige
0,00 kr
Automatuttag i respektive lands valuta i Nordeas automater i Danmark* och Norge*
0,00 kr
Automatuttag av euro i EU-land*0,00 kr
Övriga automatuttag* 40,00 kr
Manuellt uttag på bankkontor i Sverige och utomlands* 20,00 kr
Betalning av postförskott hos Postombud och Företagscenter40,00 kr
Köp av utländsk valuta i Sverige40,00 kr
Saldobesked i automat5,00 kr
Kopia av inköpsnota120,00 kr
Förtida utbyteskort (nytt kort innan giltighetstiden gått ut) 100,00 kr

 

* Köp och kontantuttag i annan valuta växlas till svenska kronor med Nordeas växelkurs. Den består av en referensväxelkurs från Visa/Mastercard och ett valutaväxlingspåslag, 1,55 %. För transaktioner i EES-valutor inom EES ska vi enligt lag informera dig om vårt valutaväxlingspåslag. Påslaget är skillnaden i procent mellan Nordeas växelkurs och Europeiska Centralbankens referensväxelkurs. Kurserna varierar varje dag. Använd kalkylatornÖppnas i nytt fönster för att se aktuellt påslag.

** Vid uttag av utländsk valuta i Bankomat ABs uttagsautomater i Sverige, sätts kursen av Bankomat AB. Kursen finns på bankomat.se, i Bankomats app och kan ses i samband med uttaget i automat.

Beloppsgränsen för kontantuttag är max 15 000 kr/rullande 7-dagarsperiod. I beloppsgränsen ingår även köp av utländsk valuta hos växlingskontor.  

Villkor Nordea Electron

Nordea Electron – Allmänna villkorÖppnas i nytt fönster

Nordea Electron – Allmänna villkor för gode män och förvaltareÖppnas i nytt fönster

Nordea Electron Kontant – Allmänna villkorÖppnas i nytt fönster