e-betalning

Observera att tjänsten har avvecklats. Från och med den 30 november erbjuder Nordea inte längre tjänsten e-betalning.

Mer information

Frågor om köp

Frågor om tidigare köp kan bara besvaras av webbutiken. Nordea har inte någon återbetalningsskyldighet för Direktbetalning/e-betalning via Nordea vid utebliven leverans av vara eller tjänst, och inte heller vid fel eller brister hos varan eller tjänsten. 

Frågor som rör betalningen besvaras av oss.